Salvia verticillata (subsp. amasiaca ve subsp. verticillata) ve S. euphratica var. euphratica ve var. leiocalycina)dan Elde Edilen Özütlerin ve Uçucu Yağların Antioksidan Aktiviyelerinin
Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi Önder YUMRUTAŞ
YÜKSEK LİSANS TEZİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
2007
Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

verticillata
subsp
amasiaca
euphratica
watermark
remove


1. SAYFA ICERIGI

Salvia verticillata (subsp. amasiaca ve subsp. verticillata) ve S. euphratica var. euphratica ve var. leiocalycina)dan Elde Edilen Özütlerin ve Uçucu Yağların Antioksidan Aktiviyelerinin
Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi Önder YUMRUTAŞ
YÜKSEK LİSANS TEZİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
2007
Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.single.php