Sanayileşmiş kıyısal bölgedeki ortam havasında uçucu organik bileşik kirliliği: GYTE Muallimköy Yerleşkesi ve Dilovası yerleşim bölgesinde
2

konsantrasyonlarının belirlenmesi insan sağlığı üzerinde oluşturduğu riskin değerlendirilmesinde önem kazanmaktadır (Begerow et al, 1996).

Çizelge 1.1: EPA zehirli kimyasallar çizelgesi

Sıralama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Kimyasallar Hidroklorik Asit Metanol Sülfürik Asit Amonyak Toluen Hidrojen florit Ksilen (karışık izomerler) Stiren n-Hekzan (1995 listesi) Klor Karbon disülfit Metil etil keton Bazı glikol eterler Diklorometan Etilen Karbonil sülfit n-Butil alkol Propilen Metil izobutil keton Asetaldehit

Toplam Hava Salınımları (ton/yıl)
292.803 83.073 67.481 63.060 36.851 32.104 26.182 25.924 24.427 20.679 18.405 15.443 14.158 13.960 10.518 9.950 8.912 5.904 5.781 5.612

Ayrıca, uçucu organik bileşiklerin atmosferdeki varlığı yere yakın seviyedeki (troposferik) ozonun, fotokimyasal yükseltgenlerin (PAN ve aldehitler gibi), partikül maddelerin, azot oksitlerin ve sanayi kaynaklı duman sisi (smog) dönemlerinin meydana gelmesinde önemli rol oynamaktadırlar (Monod et al., 2001) ve atmosferin alt seviyelerindeki bu fotokimyasal süreçlerle ekosisteme zarar vermektedirler (Derwent, 1995; Kuran and Sojak, 1996; Dewulf and Van Langenhove, 1997; Atkinson, 2000). Ozon ve fotokimyasal yükseltgenler, havadaki uçucu zehirli kimyasal maddeler ve çok küçük boyuttaki partiküllerin oluşumunda önderlik etmektedirler (Finlayson-Pitts and Pitts Jr., 1997; Reis et al, 2003). OH radikali ile reaksiyona girerek atmosferde gerekli miktarlarda NOx bulunması durumunda fotokimyasal döngüler ile ozon oluşumuna neden olmakta ve atmosferin oksidasyon kapasitesinde değişikliğe neden olmaktadırlar (Atkinson, 2000).13. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Atmosferik partiküllerde iyon analizi ve istatistiksel değerlendirme Determination of ionic compenents in - Sayfa 17
göstermiştir. Bu etkiler göğüs ağrısı, öksürük ve hapşırma gibi problemleri de beraberinde getirir. Yer seviyesinde yüksek miktarda ozon, ağaçlar ve ekinler de dahil olmak üzere bitkilere zarar verir. Boyalar, elastomerler ve kauçuk malzemeler üzerine etkileri vardır. Asit yağmurlarının oluşumuna neden olur ve atmosferde sera gazı olarak hareket eder (Yeşilyurt ve Akcan 2001; Müezzinoğlu 2000). ...
Konya kent atmosferinde sabit ve motorlu taşıt kaynaklı poliaromatik hidrokarbonlar ve bazı uçucu organik bileşiklerin tayini ve izlenmesi - Sayfa 42
29 1989). Avrupa Birliği Solventler Direktifi (1999/13/EC) UOB’leri 20 oC’de en az 10 Pa buhar basıncına sahip bileşikler olarak tanımlamaktadır (EU, 2006). Hem UOB’ler hem de onların bozunma ürünleri solunum yolu hastalıkları ve kanser gibi çeşitli hastalıkların oluşmasına neden olmaktadır (Larson ve Weber 1994, Forst ve diğ., 1998). Bazı UOB türleri boğaz ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesine ...
Konya kent atmosferinde sabit ve motorlu taşıt kaynaklı poliaromatik hidrokarbonlar ve bazı uçucu organik bileşiklerin tayini ve izlenmesi - Sayfa 49
36 Araçlarda kulanılan yakıtlarda aromatik, olefin ve diğer organik bileşiklerin miktarının arttırılması özellikle katalitik konvertörsüz araçlarda aromatik UOB emisyonlarının artmasına yol açmaktadır (Brocco ve diğ., 1997). UOB’ler, insan sağlığı için risk oluşturduğundan dolayı kentsel atmosferde en önemli kirletici gruplardan biridir. Pek çok UOB, toksik, kanserojen veya mutajen olarak bildir...

13. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

fotokimyasal
ozon
kimyasal
atmosferde
gibi
organik


13. SAYFA ICERIGI

2

konsantrasyonlarının belirlenmesi insan sağlığı üzerinde oluşturduğu riskin değerlendirilmesinde önem kazanmaktadır (Begerow et al, 1996).

Çizelge 1.1: EPA zehirli kimyasallar çizelgesi

Sıralama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Kimyasallar Hidroklorik Asit Metanol Sülfürik Asit Amonyak Toluen Hidrojen florit Ksilen (karışık izomerler) Stiren n-Hekzan (1995 listesi) Klor Karbon disülfit Metil etil keton Bazı glikol eterler Diklorometan Etilen Karbonil sülfit n-Butil alkol Propilen Metil izobutil keton Asetaldehit

Toplam Hava Salınımları (ton/yıl)
292.803 83.073 67.481 63.060 36.851 32.104 26.182 25.924 24.427 20.679 18.405 15.443 14.158 13.960 10.518 9.950 8.912 5.904 5.781 5.612

Ayrıca, uçucu organik bileşiklerin atmosferdeki varlığı yere yakın seviyedeki (troposferik) ozonun, fotokimyasal yükseltgenlerin (PAN ve aldehitler gibi), partikül maddelerin, azot oksitlerin ve sanayi kaynaklı duman sisi (smog) dönemlerinin meydana gelmesinde önemli rol oynamaktadırlar (Monod et al., 2001) ve atmosferin alt seviyelerindeki bu fotokimyasal süreçlerle ekosisteme zarar vermektedirler (Derwent, 1995; Kuran and Sojak, 1996; Dewulf and Van Langenhove, 1997; Atkinson, 2000). Ozon ve fotokimyasal yükseltgenler, havadaki uçucu zehirli kimyasal maddeler ve çok küçük boyuttaki partiküllerin oluşumunda önderlik etmektedirler (Finlayson-Pitts and Pitts Jr., 1997; Reis et al, 2003). OH radikali ile reaksiyona girerek atmosferde gerekli miktarlarda NOx bulunması durumunda fotokimyasal döngüler ile ozon oluşumuna neden olmakta ve atmosferin oksidasyon kapasitesinde değişikliğe neden olmaktadırlar (Atkinson, 2000).

İlgili Kaynaklarsingle.php