Şanghay İşbirliği Örgütü, geleceği ve Türkiye
T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ, GELECEĞİ VE TÜRKİYE
Yüksek Lisans Tezi
Hazırlayan Tansel EKEMENLİ
Danışman Prof. Dr. Oya AKGÖNENÇ
Ankara, 20131. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İnşaat sektöründe öğrenme stilleri - Sayfa 66
Lisans öğrencilerinin %44’ü, yüksek lisans öğrencilerinin %38’i çok yüksek, lisans öğrencilerinin %32’si, yüksek lisans öğrencilerinin %28’i yüksek, lisans öğrencilerinin %24’ü, yüksek lisans öğrencilerinin %35’i orta seviyede Eylemci öğrenme stili eğilimi göstermiştir. Lisans öğrencilerinin %10’u, yüksek lisans öğrencilerinin %13’ü çok yüksek, lisans öğrencilerinin %46’sı, yüksek lisans öğrencile...
Patent lisans sözleşmesi - Sayfa 10
2.1.1.3. Patentin Lisans Sözleşmesine Uygun Kullanılmasını İsteme Hakkı………………………………………………..123 2.1.1.4. Lisans Alanın Patent İhlallerini Kendisine Bildirmesini İsteme Hakkı………………………………………………..125 2.1.2. Lisans Verenin Yükümlülükleri………………………….…...…….126 2.1.2.1. Lisans Alanın Yararlanmasını Sağlama Yükümü...…...…...126 2.1.2.2. Lisans Alanın Yararlanmasının Devamını Sağlama Yükümü…..………………………………...
İlköğretim müfettişlerinin mesleki alanda teknoloji kullanımı ile bilgisayar kaygısı düzeyleri (Karadeniz Bölgesi örneği) - Sayfa 80
67 “Bilgisayarı kullanabilme” ifadesinde, lisans tamamlama ile yüksek lisans, lisans ile yüksek lisans öğrenim durumuna sahip ilköğretim müfettişleri arasında anlamlı farklar bulunmuştur. [ x (Lisans tamamlama)= 2,12; x ( Lisans)= 2,29; x (Yüksek lisans)= 1,42 ]. Elde edilen verilere göre, araştırmaya katılan ilköğretim müfettişlerinin Bilgisayarı kullanabilme düzeyinde yüksek lisans mezunların...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

lisans
yüksek
programı
üniversitesi
sosyal
danışman


1. SAYFA ICERIGI

T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ, GELECEĞİ VE TÜRKİYE
Yüksek Lisans Tezi
Hazırlayan Tansel EKEMENLİ
Danışman Prof. Dr. Oya AKGÖNENÇ
Ankara, 2013

İlgili Kaynaklarsingle.php