T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
ANABİLİM DALI
SANTRAL VE PERİFERİK VENÖZ KATETER UYGULAMALARINDA OKTENİDİN HİDROKLORÜR, KLORHEKSİDİN DİGLUKONAT VE POVİDON İYODÜRÜN
ANTİSEPTİK ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
DR. ŞULE EDA ERSÖZ UZMANLIK TEZİ
Haziran, 2013 BOLU1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
ANABİLİM DALI
SANTRAL VE PERİFERİK VENÖZ KATETER UYGULAMALARINDA OKTENİDİN HİDROKLORÜR, KLORHEKSİDİN DİGLUKONAT VE POVİDON İYODÜRÜN
ANTİSEPTİK ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
DR. ŞULE EDA ERSÖZ UZMANLIK TEZİ
Haziran, 2013 BOLUsingle.php