Şap hastalığı virüsünün VP1 kapsid proteininin antijenik özellikli 40-60 amino asid dizili peptidinin polianyonlarla konjugasyonu
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ŞAP HASTALIĞI VİRÜSÜNÜN VP1 KAPSİD PROTEİNİNİN ANTİJENİK ÖZELLİKLİ 40-60 AMİNO
ASİD DİZİLİ PEPTİDİNİN POLİANYONLARLA KONJUGASYONU

Biyolog Erkan BÜLBÜL
FBE Biyomuhendislik Anabilim DalındaHazırlanan
YUKSEK LISANS TEZİ

Tez Danışmanı

: Yrd. Doç.Dr. Zeynep AKDESTE (YTÜ)

İSTANBUL, 20081. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye'de işletme alanında yapılan lisansüstü çalışmaların nicel görünümü (1973- 2009) - Sayfa 8
vi 4.5.1.3. Tezlerin Konu Başlıklarına Göre Dağılımı............................................ 18 4.5.1.4. Tezlerin Bölümlere Göre Dağılımı ........................................................ 19 4.5.1.5. Tezlerin Anabilim Dallarına Göre Dağılımı .......................................... 20 4.5.1.6. Tezlerin Lisansüstü Çalışma Türüne Göre Dağılımı ............................. 21 4.5.1.7. ...
Türkiye'de işletme alanında yapılan lisansüstü çalışmaların nicel görünümü (1973- 2009) - Sayfa 9
vii 4.5.3. Tezlerin Girdikleri Alanlara Göre Analizi.................................................... 34 4.5.3.1.Genel İşletme Alanına Giren Tezlerin Analizi ....................................... 35 4.5.3.1.1. Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı ........................................... 35 4.5.3.1.2. Tezlerde Kullanılan Anahtar Kelimelerin Dağılımı ....................... 36 4.5.3.1.3. T...
Türkiye'de işletme alanında yapılan lisansüstü çalışmaların nicel görünümü (1973- 2009) - Sayfa 10
viii 4.5.3.2.11. Tezlerin Alt Alanlarına Göre Dağılımı......................................... 50 4.5.3.2.12. Tezlerin Sektörel Dağılımı............................................................ 51 4.5.3.3. Sayısal Yöntemler Alanına Giren Tezlerin Analiz Sonuçları................ 51 4.5.3.3.1. Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı ........................................... 52 4.5.3.3.2. Tezle...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

üniversitesi
tezi
anabilim
erkan
teknik
zeynep


1. SAYFA ICERIGI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ŞAP HASTALIĞI VİRÜSÜNÜN VP1 KAPSİD PROTEİNİNİN ANTİJENİK ÖZELLİKLİ 40-60 AMİNO
ASİD DİZİLİ PEPTİDİNİN POLİANYONLARLA KONJUGASYONU

Biyolog Erkan BÜLBÜL
FBE Biyomuhendislik Anabilim DalındaHazırlanan
YUKSEK LISANS TEZİ

Tez Danışmanı

: Yrd. Doç.Dr. Zeynep AKDESTE (YTÜ)

İSTANBUL, 2008single.php