13
bitkilerin iyileştirici etkilerinin bulunduğu inancı insanlığın çok eski devirlerine kadar gitmektedir. Erişilebilen ilk yazılı kaynaklardan elde edilen bilgilere göre ilk insanlar, çeşitli hastalıkların tedavisi için bitkilerden yararlanmışlardır. Kullanım biçimleri ise asıl etken madde olan doğal ürünlerden çok, bitkinin kendisine veya değişik yollarla elde edilen özütlerine dayanmaktaydı (Tepe, 2002; Ceylan, 1995). Yontmataş (paleolitik) çağından (M.Ö. 500007000) günümüze kadar Anadoluda yaşamış olan Anadolu insanı çevresindeki bitkilerden yararlanmıştır. Bunları gıda, yakacak, silah, ilaç veya mesken yapımı için kullanmıştır. Hakkri nin güneyinde yer alan Sanidar Mağarasında ortaya çıkartılan 50000 yıllık Neanderthal mezarı içinde bulunan ve halen bu bölgede, tıbbi amaçlı kullanılan bitki örnekleri (Achillea, Alchemilla, Althea, Centaurea, Ephedra, Muscari ve Senecio türlerine ait örnekler) bu varsayımın sağlam kanıtlarındandır (Baytop, 1980; Lietava, 1992; Baytop, 1997). Tüm dünyada bitkisel ilaçlarla tedavi giderek artmakta ve şimdiye kadar görülmemiş bir popülarite kazanmaktadır (Teixeira vd., 2003) Bu uygulama özellikle gelişmiş ülkelerde daha yaygındır (Çubukçu vd., 2002). Bitkisel ilaçlara yönelmenin başlıca nedenleri:
Yeterli düzeyde kimya endüstrileri gelişmemiş, kalkınma yolundaki ülkelerin, bitkilerden yararlanarak kolay ve ucuz bir tedavi olanağı elde etmeleri,
Tedavi alanına sokulan yeni sentetik bileşiklerin bazılarında görülen tehlikeli yan etkiler (bitkisel droglar çok uzun zamandan beri kullanıldıkları için yan etkileri çok iyi bilinmektedir),
Bazı ilaç etken maddelerinin, bitkisel drogların sentetik olanlardan daha ucuz ve daha kolaylıkla elde edilebilmeleri,
Bitkisel drogların birkaç etkiye birden sahip olmaları, buna karsın sentetik bileşiklerin ise genellikle tek bir etkiye sahip olmaları,
Bazı sentetik ilaçların (antibiyotikler gibi) yan etkilerini önleyebilmek için diğer bazı ilaçlarla birlikte kullanılma ihtiyacı göstermeleri (Baytop, 1999).
Günümüzde dünya nüfusunun çoğunluğu için bitkiler, ilaç hammaddesi olarak kullanılmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde nüfusun % 80i sağlık gereksinimlerini ilk etapta geleneksel tıbbi bitkilerden sağlamaktadır. Dünya nüfusunun % 80 inin gelişmekte olan ülkelerde yaşadığı düşünülürse toplam dünya nüfusunun % 64 ü bitkileri tedavi amaçlı kullanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde reçete ile satılan ilaçların yaklaşık % 25 i bitkisel kökenli kimyasallardır (Farnsworth, 1990).28. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Achillea biserrata ve Hyssopus officinalis türlerinin antioksidan aktiviteleri ve fenolik bileşen analizleri - Sayfa 13
2 Bu uygulama özellikle gelişmişülkelerde daha yaygındır (Çubukçu vd., 2002). Bitkisel ilaçlara yönelmenin başlıca nedenleri:  Yeterli düzeyde kimya endüstrileri gelişmemiş, kalkınma yolundaki ülkelerin, bitkilerden yararlanarak kolay ve ucuz bir tedavi olanağıelde etmeleri,  Tedavi alanına sokulan yeni sentetik bileşiklerin bazılarında görülen tehlikeli yan etkiler (bitkisel droglar çok uzun...
Türkiye'de gastrointestinal sistem rahatsızlıklarında başvurulan tıbbi bitkilerin etki potansiylerri - Sayfa 21
DSÖ‟nün yaptığı bir diğer çalışmanın sonucunda dünyada 20.000 kadar bitkinin tıbbi amaçlarla kullanıldığı saptanmıştır. Bu çalışma, 91 ülkenin farmakopelerine ve tıbbi bitkileri üzerine yapılmış bazı yayınlarına dayanarak hazırlanmıştır. Bu araştırmada Türkiye‟den, 1948 Türk Kodeksi ve 1974 Türk Farmakopelerinde bulunan 140 kadar bitkisel drog kaydedilmiştir. Oysa Türkiye‟de tedavi amaçlı kullanıl...
Sinirli ot (Plantago lanceolata L.) bitkisinin çözücü özütlerinin antioksidan aktivitelerinin belirlenmesi - Sayfa 12
1. GİRİŞ Yontmataş (paleolitik) Çağı’ndan beri (M.Ö. 50000–7000 yılları) Anadolu’da yaşamakta olan ‘Anadolu insanı’ (Umar, 1982) devamlı olarak çevresindeki bitkilerden yararlanmış ve bunları gıda, yakacak, silah, ilaç veya mesken yapımı için kullanmıştır. Allium, Origatum, Mentha ve Thymus cinslerinin bazı türlerinde olduğu gibi bitkiler besin maddesi olarak kullanılmalarının yanı sıra koku veri...

28. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bazı
bitkisel
madde
bitkilerden
etkiler
sentetik


28. SAYFA ICERIGI

13
bitkilerin iyileştirici etkilerinin bulunduğu inancı insanlığın çok eski devirlerine kadar gitmektedir. Erişilebilen ilk yazılı kaynaklardan elde edilen bilgilere göre ilk insanlar, çeşitli hastalıkların tedavisi için bitkilerden yararlanmışlardır. Kullanım biçimleri ise asıl etken madde olan doğal ürünlerden çok, bitkinin kendisine veya değişik yollarla elde edilen özütlerine dayanmaktaydı (Tepe, 2002; Ceylan, 1995). Yontmataş (paleolitik) çağından (M.Ö. 500007000) günümüze kadar Anadoluda yaşamış olan Anadolu insanı çevresindeki bitkilerden yararlanmıştır. Bunları gıda, yakacak, silah, ilaç veya mesken yapımı için kullanmıştır. Hakkri nin güneyinde yer alan Sanidar Mağarasında ortaya çıkartılan 50000 yıllık Neanderthal mezarı içinde bulunan ve halen bu bölgede, tıbbi amaçlı kullanılan bitki örnekleri (Achillea, Alchemilla, Althea, Centaurea, Ephedra, Muscari ve Senecio türlerine ait örnekler) bu varsayımın sağlam kanıtlarındandır (Baytop, 1980; Lietava, 1992; Baytop, 1997). Tüm dünyada bitkisel ilaçlarla tedavi giderek artmakta ve şimdiye kadar görülmemiş bir popülarite kazanmaktadır (Teixeira vd., 2003) Bu uygulama özellikle gelişmiş ülkelerde daha yaygındır (Çubukçu vd., 2002). Bitkisel ilaçlara yönelmenin başlıca nedenleri:
Yeterli düzeyde kimya endüstrileri gelişmemiş, kalkınma yolundaki ülkelerin, bitkilerden yararlanarak kolay ve ucuz bir tedavi olanağı elde etmeleri,
Tedavi alanına sokulan yeni sentetik bileşiklerin bazılarında görülen tehlikeli yan etkiler (bitkisel droglar çok uzun zamandan beri kullanıldıkları için yan etkileri çok iyi bilinmektedir),
Bazı ilaç etken maddelerinin, bitkisel drogların sentetik olanlardan daha ucuz ve daha kolaylıkla elde edilebilmeleri,
Bitkisel drogların birkaç etkiye birden sahip olmaları, buna karsın sentetik bileşiklerin ise genellikle tek bir etkiye sahip olmaları,
Bazı sentetik ilaçların (antibiyotikler gibi) yan etkilerini önleyebilmek için diğer bazı ilaçlarla birlikte kullanılma ihtiyacı göstermeleri (Baytop, 1999).
Günümüzde dünya nüfusunun çoğunluğu için bitkiler, ilaç hammaddesi olarak kullanılmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde nüfusun % 80i sağlık gereksinimlerini ilk etapta geleneksel tıbbi bitkilerden sağlamaktadır. Dünya nüfusunun % 80 inin gelişmekte olan ülkelerde yaşadığı düşünülürse toplam dünya nüfusunun % 64 ü bitkileri tedavi amaçlı kullanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde reçete ile satılan ilaçların yaklaşık % 25 i bitkisel kökenli kimyasallardır (Farnsworth, 1990).single.php