T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Schizosaccharomyces pombe’de
İNVERTAZ AKTİVİTESİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR
Cenk KIG Biyoloji Anabilim Dalı (Moleküler Biyoloji Programı)
Danışman: Prof. Dr. Güler TEMİZKAN HAZİRAN – 20031. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Biyoloji öğretmen adaylarının biyoloji konularındaki kavram yanılgıları, biyoloji öğretimine yönelik özyeterlik inançları ve tutumları - Sayfa 25
10 Bu araştırmada, biyoloji öğretmen adaylarının genel biyoloji konularında sahip oldukları kavram yanılgıları, biyoloji öğretimine yönelik özyeterlik inançları ve biyoloji öğretimine yönelik tutumları incelenmiştir. 1.1.1. Problem Cümlesi Biyoloji öğretmen adaylarının biyoloji konularındaki kavram yanılgıları, biyoloji öğretimine yönelik özyeterlik inançları ve biyoloji öğretimine karşı tutuml...
Fen bilgisi öğretmen adaylarının fizik, kimya ve biyoloji branşlarına karşı tutumlarının incelenmesi - Sayfa 82
70 55 Biyoloji dersi ile ilgilenmemde öğretim ( ) ( ) ( ) () elemanlarının kullandıkları yöntemler etkili olmuştur. 56 Biyoloji problemlerini yanlış çözeceğimden ( ) ( ) ( ) () endişe duyarım 57 Biyoloji konusunda öğrencilerin soru ( ) ( ) ( ) () sormasından çekinirim 58 Biyoloji dersi hakkında konuşmak beni rahatsız ( ) ( ) ( ) ( ) ediyor 59 Biyoloji dersi e...
Biyoloji öğretmen adaylarının biyoloji konularındaki kavram yanılgıları, biyoloji öğretimine yönelik özyeterlik inançları ve tutumları - Sayfa 102
87 Kolay ulaşılabilir olması nedeni ile örneklem olarak Gazi Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliğinde okuyan biyoloji öğretmen adayları seçilmiştir. 3.3. Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler 3.3.1. Bağımsız Değişkenler - Biyoloji öğretmen adaylarının cinsiyetleri - Biyoloji öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri sınıf düzeyleri - Biyoloji öğretmen adaylarının mezun oldukları lise türleri 3.3.2. Bağım...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

biyoloji
üniversitesi
prof
yüksek
lisans
tezi


1. SAYFA ICERIGI

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Schizosaccharomyces pombe’de
İNVERTAZ AKTİVİTESİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR
Cenk KIG Biyoloji Anabilim Dalı (Moleküler Biyoloji Programı)
Danışman: Prof. Dr. Güler TEMİZKAN HAZİRAN – 2003

İlgili Kaynaklarsingle.php