i
T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI
SELÇUKLULARDA TIP EĞİTİMİ VE SELÇUKLU HASTANELERİNİN AVRUPA KÜLTÜRÜNE OLAN
ETKİLERİ
YASEMİN AYDINOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ
Danışman YRD. DOÇ. DR. ZEKİ ATÇEKEN
KONYA 20091. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye'de sosyal bilgiler ve tarih öğretiminde Selçuklu tarihi'nin yeri ve önemi - Sayfa 90
bu bilginin248 gözden geçirilerek yeniden bir düzenlemeye tabi tutulması daha uygun olacaktır. 2.4.1.5. Bilim ve Sanat Anadolu Selçukluları döneminde, bilim ve düşünce hayatı, Anadolu’daki imar faaliyeti, başlıca sanat dalları hakkında bilgiler ve örneklerin sunulduğu bu kısımda: “Hükümdarlar ve beyler, bilim ve düşünce hayatının gelişmesine büyük önem verdiler. Bilim adamları ve sanat...
Konya dışındaki müze ve kütüphanelerde bulunan Selçuklu ve Selçuklu üslubunu taşıyan cild kapakları (2 cilt) - Sayfa 1
T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL ıBİıLİML:ER ENSTİTÜSÜ ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ ANABiİLİM DALI SPJNAT TARİHİ BİLİM DALI KONYA DIŞINDAKI MUZE ve KUTUPHANELERDE BULUNAN SELÇUKLU ve SELÇUKLU USLOBUNU TAŞIYAN CİLD KAPAKLARI DOKTORA TEZİ (Metin) 1 Danışman : Prof. Dr. Beyhan K.ARAMAGARALI Hazırlayan : Ahmet Sa·fm ARITAN •.-~ Yt\kseköğretiın Kurulu DökÜJI18.lltasyon Merkezi . KONYA - 1992 ...
Anadolu Selçuklularının Batı Anadolu politikası ve Bizansla münasebetleri - Sayfa 1
T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI ANADOLU SELÇUKLULARININ BATI ANADOLU POLİTİKASI VE BİZANSLA MÜNASEBETLERİ YÜKSEKLİSANS TEZİ Danışman Yrd. Doç. Dr. Yaşar BEDİRHAN Hazırlayan Nihal TAŞÇI KONYA - 2008 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

selçuk
bilim
selçuklu
sosyal
enstitüsü
dalı


1. SAYFA ICERIGI

i
T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI
SELÇUKLULARDA TIP EĞİTİMİ VE SELÇUKLU HASTANELERİNİN AVRUPA KÜLTÜRÜNE OLAN
ETKİLERİ
YASEMİN AYDINOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ
Danışman YRD. DOÇ. DR. ZEKİ ATÇEKEN
KONYA 2009

İlgili Kaynaklarsingle.php