Senkronizasyon Synchronization of coupled
ÖZET Senkronizasyon olgusu günlük yaşamımızın pek çok noktasında mevcuttur. Bu olguyu tanımlamak için her biri x& = f (x), x Rm diferansiyel denklemi ile kurulan n özdeş mekanik veya biyolojik sistemi ele aldık. Daha sonra bu sistem içinde bazı etkileşimlerin olduğunu kabul edip aşağıdaki n çiftli özdeş sistem üzerinde çalıştık.
n
x& = f (xi ) + g(xi , x j ),i = 1,., n
j =1
f fonksiyonunun ve gi, j çiftlisinin hangi özellikleri için sistemin senkronize olduğunu inceleyen pek çok literatür vardır. Araştırdığımız makalelerde yalnızca lineer çiftlilerin çeşitli tipleri incelenmiştir. Biz bu çalışmada onların elde ettiği sonucu genelleyerek n çiftli özdeş lineer olmayan sistemler için senkronizasyonu ele alacağız. Bu tez aşağıdaki şekilde organize edilmiştir.1. Kısımda senkronizasyon hakkında genel bilgiler verdik. 2. Kısımda dinamik sistemler hakkında bazı tanım ve özellikleri vereceğiz. 3.Kısımda n çiftli özdeş sistemlerin global çözümleri için senkronizasyonu inceleyeceğiz. 4. Kısımda f için kesin yaklaşımlar altında yukardaki sistemin kompakt global etkileyicisinin olduğunu gösterdik. 5. Kısımda elde ettiğimiz analizleri uyguladığımız bir biyolojik model tanımladık. Anahtar kelimeler: Senkronizasyon (eş zamanlama), n özdeş çiftli lineer olmayan denklem sistemi, etkileyiciler, salınımlar.
v1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Karmaşık ağlarda kollektif hareketin koheransı - Sayfa 63
45 burada δij Kronecker delta, ve daha önceden de bahsedildiği gibi Lij = Aij − δijki. Laplesyen matriside eşitlikte yerine koyulursa, dxi dt = f (xi) − α n Lij H (xj ). j=1 (50) Çalışmada kullanılan modelin nasıl elde edildiği, mantıksal açıdan nasıl çalıştığı, içinde ne tarz bir dinamik olduğu ve bu dinamiği sağlayan diferansiyel denklemlerin nasıl çözüldüğü gösterilmi...
Değişken difüzyon katsayılı konveksiyon-difüzyon denklemlerinin sonlu elemanlar yöntemi ile çözümü - Sayfa 48
35   değerlerine karşılık, n tane lineer bağımsız cebirsel denklem elde etmek için ağırlıklı rezidü yöntemlerinden biri olan Galerkin yöntemi kullanılır. Galerkin yönteminde, ağırlık fonksiyonu w da N1e , N e 2 , ..., N e n şekil fonksiyonlarının lineer kombinasyonu türünden ifade edilir. w fonksiyonunun şekil fonksiyonları türünden yaklaşımı Denklem (2...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

denklem
sistemi
sistem
lineer
tanım
aşağıdaki


1. SAYFA ICERIGI

ÖZET Senkronizasyon olgusu günlük yaşamımızın pek çok noktasında mevcuttur. Bu olguyu tanımlamak için her biri x& = f (x), x Rm diferansiyel denklemi ile kurulan n özdeş mekanik veya biyolojik sistemi ele aldık. Daha sonra bu sistem içinde bazı etkileşimlerin olduğunu kabul edip aşağıdaki n çiftli özdeş sistem üzerinde çalıştık.
n
x& = f (xi ) + g(xi , x j ),i = 1,., n
j =1
f fonksiyonunun ve gi, j çiftlisinin hangi özellikleri için sistemin senkronize olduğunu inceleyen pek çok literatür vardır. Araştırdığımız makalelerde yalnızca lineer çiftlilerin çeşitli tipleri incelenmiştir. Biz bu çalışmada onların elde ettiği sonucu genelleyerek n çiftli özdeş lineer olmayan sistemler için senkronizasyonu ele alacağız. Bu tez aşağıdaki şekilde organize edilmiştir.1. Kısımda senkronizasyon hakkında genel bilgiler verdik. 2. Kısımda dinamik sistemler hakkında bazı tanım ve özellikleri vereceğiz. 3.Kısımda n çiftli özdeş sistemlerin global çözümleri için senkronizasyonu inceleyeceğiz. 4. Kısımda f için kesin yaklaşımlar altında yukardaki sistemin kompakt global etkileyicisinin olduğunu gösterdik. 5. Kısımda elde ettiğimiz analizleri uyguladığımız bir biyolojik model tanımladık. Anahtar kelimeler: Senkronizasyon (eş zamanlama), n özdeş çiftli lineer olmayan denklem sistemi, etkileyiciler, salınımlar.
vsingle.php