T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
ANABİLİM DALI
SEPSİS TANILI ÇOCUKLARDA MyD 88 VE TLR-9 POLİMORFİZMİ
Dr. Sinem SARI GÖKAY UZMANLIK TEZİ
TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. R. Dinçer YILDIZDAŞ
Bu tez, Çukurova Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından TF2010LTP25 no lu proje olarak desteklenmiştir.
ADANA- 20121. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlam Çocuk Polikliniğinde izlenen çocukların okul çağında büyümelerinin değerlendirilmesi - Sayfa 1
T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ SAĞLAM ÇOCUK POLİKLİNİĞİNDE İZLENEN ÇOCUKLARIN OKUL ÇAĞINDA BÜYÜMELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Ümit ECE UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Nurdan EVLİYAOĞLU ADANA-2014 ...
Nöroblastomlu hastalarda Sfingozin 1- Fosfat 4 gen ekspresyonunun sağlam çocuklar ile karşılaştırılması - Sayfa 3
KABUL ve ONAY FORMU Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediyatrik Onkoloji Bilim Dalı Yan Dal İhtisası çerçevesinde yürütülmüş olan NÖROBLASTOMLU HASTALARDA SFİNGOZİN 1-FOSFAT RESEPTÖR 4 GEN EKSPRESYONUNUN SAĞLIKLI ÇOCUKLAR İLE KARŞILAŞTIRILMASI adlı çalışma, aşağıdaki jüri tarafından Yan Dal İhtisası Bitirme tezi olarak kabul edilmiştir. Tez Savunma Tarihi: / /2011 İmza İmza Jüri Başka...
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başvuran çocuk istismarı ve ihmali olgularının değerlendirilmesi - Sayfa 1
T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ’NE BAŞVURAN ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Özge BALLI UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Nurdan EVLİYAOĞLU ADANA - 2010 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

çukurova
üniversitesi
çocuk
anabilim
dalı
prof


1. SAYFA ICERIGI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
ANABİLİM DALI
SEPSİS TANILI ÇOCUKLARDA MyD 88 VE TLR-9 POLİMORFİZMİ
Dr. Sinem SARI GÖKAY UZMANLIK TEZİ
TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. R. Dinçer YILDIZDAŞ
Bu tez, Çukurova Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından TF2010LTP25 no lu proje olarak desteklenmiştir.
ADANA- 2012single.php