Sepsis ve dissemine intravasküler koagulasyonda koagulasyon parametreleri ve yüksek mobiliteli grup B1 DNA bağlayici protein düzeyi

T.C ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI
SEPSİS VE DİSSEMİNE İNTRAVASKÜLER KOAGULASYONDA KOAGULASYON PARAMETRELERİ VE YÜKSEK MOBİLİTELİ GRUP B1 DNA BAĞLAYICI PROTEİN
DÜZEYİ
Dr. Zeynep Mehpare ESKİCİ TIPTA UZMANLIK TEZİ
TEZ DANIŞMANI Doç. Dr. Şerefden AÇIKGÖZ
ZONGULDAK 20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Zonguldak İl Merkezinde kadın nüfusunda cinsel işlev bozukluğu prevalansı - Sayfa 1
T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI ZONGULDAK İL MERKEZİNDE KADIN NÜFUSUNDA CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞU PREVALANSI Dr. Ülkem ANGIN ÖZTÜRK TIPTA UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Nuray ATASOY ZONGULDAK 2008 ii ...
Zonguldak İl Merkezinde kadın nüfusunda cinsel işlev bozukluğu prevalansı - Sayfa 2
T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI ZONGULDAK İL MERKEZİNDE KADIN NÜFUSUNDA CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞU PREVALANSI Dr. Ülkem ANGIN ÖZTÜRK TIPTA UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Nuray ATASOY ZONGULDAK 2008 ii ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

uzmanlık
tıpta
üniversitesi
fakültesi
tezi
anabilim


1. SAYFA ICERIGI

T.C ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI
SEPSİS VE DİSSEMİNE İNTRAVASKÜLER KOAGULASYONDA KOAGULASYON PARAMETRELERİ VE YÜKSEK MOBİLİTELİ GRUP B1 DNA BAĞLAYICI PROTEİN
DÜZEYİ
Dr. Zeynep Mehpare ESKİCİ TIPTA UZMANLIK TEZİ
TEZ DANIŞMANI Doç. Dr. Şerefden AÇIKGÖZ
ZONGULDAK 2010single.php