Sepsisli hastalarda prokalsitonin:tanısal ve prognostik değeriT. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BAKTERİYOLOJİ VE ENFEKSİYON HASTALIKLARI
ANABİLİM DALI
SEPSİSLİ HASTALARDA PROKALSİTONİN: TANISAL VE PROGNOSTİK DEÖERİ
UZMANLIK TEZİ DR. ÖZGÜR GÜNAL
TEZ DANIŞMANI PROF. DR. FATMA ULUTAN
ANKARA-20071. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BAKTERİYOLOJİ VE ENFEKSİYON HASTALIKLARI
ANABİLİM DALI
SEPSİSLİ HASTALARDA PROKALSİTONİN: TANISAL VE PROGNOSTİK DEÖERİ
UZMANLIK TEZİ DR. ÖZGÜR GÜNAL
TEZ DANIŞMANI PROF. DR. FATMA ULUTAN
ANKARA-2007

İlgili Kaynaklarsingle.php