Sermet Muhtar Alus’un romanlarında ve öykülerinde eski İstanbul
Easy PDF Copyright 1998,2006 Visage Software This document was created with FREE version of Easy PDF.Please visit http://www.visagesoft.com for more details
T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI TÜRK EDEBİYATI (YENİ TÜRK EDEBİYATI) BİLİM DALI
SERMET MUHTAR ALUS’UN ROMANLARINDA VE ÖYKÜLERİNDE ESKİ İSTANBUL
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Hazırlayan Neslihan SEVEN
Danışman Yrd. Doç. Dr. Alattin KARACA
VAN20061. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Guy de Maupassant ve Sait Faik Abasıyanık öykülerindeki ortak izlekler ve karşılaştırmalı içerik çözümlemeleri - Sayfa 100
Easy PDF Copyright © 1998,2009 Visage Software This document was created with FREE version of Easy PDF.Please visit http://www.visagesoft.com for more details Karaalioğlu, S.K. (1973). Türk Edebiyatı Tarihi. Cilt 2. Ankara: İnkılâp Yayınevi. Karaalioğlu, S. K. (1978). Ansiklopedik Edebiyat Sözlüğü. İstanbul. Karaalioğlu, S.K. (1980). Resimli Motifli Türk Edebiyatı Tarihi. Ankara: İnkılâp ve Aka...
Guy de Maupassant ve Sait Faik Abasıyanık öykülerindeki ortak izlekler ve karşılaştırmalı içerik çözümlemeleri - Sayfa 1
Easy PDF Copyright © 1998,2009 Visage Software This document was created with FREE version of Easy PDF.Please visit http://www.visagesoft.com for more details GUY DE MAUPASSANT İLE SAİT FAİK ABASIYANIK'IN ÖYKÜLERİNDEKİ ORTAK İZLEKLER VE KARŞILAŞTIRMALI İÇERİK ÇÖZÜMLEMELERİ Özlem TARHAN GÜNDAĞ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Karşılaştırmalı Edebiyat Anabilim Dalı Ka...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

easy
details
visit
pdfplease
version
free


1. SAYFA ICERIGI

Easy PDF Copyright 1998,2006 Visage Software This document was created with FREE version of Easy PDF.Please visit http://www.visagesoft.com for more details
T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI TÜRK EDEBİYATI (YENİ TÜRK EDEBİYATI) BİLİM DALI
SERMET MUHTAR ALUS’UN ROMANLARINDA VE ÖYKÜLERİNDE ESKİ İSTANBUL
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Hazırlayan Neslihan SEVEN
Danışman Yrd. Doç. Dr. Alattin KARACA
VAN2006

İlgili Kaynaklarsingle.php