Sert eloksal ile kaplanmış 6XXX serisi aluminyum alaşımlarının aşınma davranışının incelenmesi


İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

SERT ELOKSAL İLE KAPLANMIŞ 6XXX SERİSİ ALUMİNYUM ALAŞIMLARININ AŞINMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Emre GÖKŞAHİN
(506051405)

Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 7 Mayıs 2007 Tezin Savunulduğu Tarih : 11 Haziran 2007

Tez Danışmanı : Diğer Jüri Üyeleri

Prof. Dr. Eyüp Sabri KAYALI Prof. Dr. Hüseyin ÇİMENOĞLU (İ.T.Ü.)
Prof.Dr. Mehmet KOZ (M.Ü.)

HAZİRAN 20071. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Marmaray Projesi'nin kara yolu ulaşımından kaynaklanan sera gazı emisyonlarına etkisi - Sayfa 2
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MARMARAY PROJESİNİN KARAYOLU ULAŞIMINDAN KAYNAKLANAN SERA GAZI EMİSYONLARINA ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Rıfat Kohen YANAROCAK (503041716) Tezin Enstitüye Verildiği Tarih: 7 Mayıs 2007 Tezin Savunulduğu Tarih: 13 Haziran 2007 Tez Danışmanı: Prof. Dr. Cem SORUŞBAY Diğer Jüri Üyeleri: Prof. Dr. Metin ERGENEMAN (İ.T.Ü.) Prof. Dr. Orhan DEN...
Betonarme bir yapının doğrusal olmayan yöntemle deprem güvenliğinin incelenmesi - Sayfa 2
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BETONARME BİR YAPININ DOĞRUSAL OLMAYAN YÖNTEMLE DEPREM GÜVENLİĞİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İnş. Müh. Fatih SEZER (501041045) Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 7 Mayıs 2007 Tezin Savunulduğu Tarih : 12 Haziran 2007 Tez Danışmanı : Diğer Jüri Üyeleri Prof. Dr. Zekai CELEP (İ.T.Ü) Prof. Dr. Erkan ÖZER (İ.T.Ü) Prof. Dr. Fe...
Bir akım ortamında prizmatik bir cisim etrafındaki üç boyutlu akımın deneysel olarak incelenmesi - Sayfa 2
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR AKIM ORTAMINDA PRİZMATİK BİR CİSİM ETRAFINDAKİ ÜÇ BOYUTLU AKIMIN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İnş. Müh. Emre DUMAN (501041521) Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 7 Mayıs 2007 Tezin Savunulduğu Tarih : 13 Haziran 2007 Tez Danışmanı : Prof. Dr. M. Sedat KABDAŞLI Diğer Jüri Üyeleri : Prof. Dr. İlhan AVCI Prof. Dr. Mete Ş...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

istanbul
haziran
savunulduğu
tarih
verildiği
enstitüye


1. SAYFA ICERIGI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

SERT ELOKSAL İLE KAPLANMIŞ 6XXX SERİSİ ALUMİNYUM ALAŞIMLARININ AŞINMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Emre GÖKŞAHİN
(506051405)

Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 7 Mayıs 2007 Tezin Savunulduğu Tarih : 11 Haziran 2007

Tez Danışmanı : Diğer Jüri Üyeleri

Prof. Dr. Eyüp Sabri KAYALI Prof. Dr. Hüseyin ÇİMENOĞLU (İ.T.Ü.)
Prof.Dr. Mehmet KOZ (M.Ü.)

HAZİRAN 2007

İlgili Kaynaklar
single.php