Sevgi Soysal’ın öykülerinin II. kademe öğrencilerinin türkçe eğitimine katkısı açısından değerlendirilmesiT.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
SEVGİ SOYSALIN ÖYKÜLERİNİN II. KADEME ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE EĞİTİMİNE KATKISI AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Bünyamin SARİKAYA
YÜKSEK LİSANS TEZİ
TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI
VAN Mayıs – 20131. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Ulusal eğitim bilimleri kongrelerinde Türkçe eğitiminin yeri - Sayfa 60
46 4. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongrelerinde Türkçe eğitimine yönelik olarak sunulan bildirilerde bir bildiri üzerinde kaç kişi çalışmıştır? 5. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongrelerinde Türkçe eğitimi ile ilgili sunulan araştırmaların nicel ve nitel olarak dağılımı nasıldır? 6. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongrelerinde Türkçe eğitimi ile ilgili sunulan bildirilerin uygulamalı ve kavramsal olarak dağılım...
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde öğretmen bilişi ve öğrenci inanışları - Sayfa 57
ise 5-10 yıl aralığında deneyime sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca tüm katılımcı öğretmenlerin bildikleri yabancı dil İngilizcedir. Örnekleme konu olan “ Eğitimi süresince ‘Yabancılara Türkçe Öğretimi’ dersi almış olmak” ölçütünün ulaşıldığı art alan sorusu ve bu 5 okutmanın aldıkları lisans ve lisansüstü eğitim bilgileri ise şu şekildedir: Tablo 3.2.1.2 Öğretmenlerin eğitsel art alan bilgi...
1923-1973 yılları arasında yayınlanan Türkçe eğitimi ile ilgili yazılar üzerinde bir araştırma - Sayfa 54
39 Çığır Halil Vedat, Mekteplerde İnkılâptan Evvel ve Sonra Dil-Türkçe-Edebiyat, Çığır, Nu: 78, Kasım-Aralık 1933. s.9.12 (129.132) Eğitim-Öğretim Kemal Demiray, Ortaokullarda Türkçe Öğretimiyle İlgili Problemler, Eğitim-Öğretim, S.2, Mayıs 1948, s.202-205 Eğitim Alanı Nusret Karanlıktagezer, Türkçe Bilmeyen Çevrede Türkçe Eğitimi, Eğitim Alanı, S.58, Aralık 1972, s.17-18 Nusret Karanlıktagezer...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

eğitim
türkçe
eğitimi
bilim
lisans
açısından


1. SAYFA ICERIGI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
SEVGİ SOYSALIN ÖYKÜLERİNİN II. KADEME ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE EĞİTİMİNE KATKISI AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Bünyamin SARİKAYA
YÜKSEK LİSANS TEZİ
TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI
VAN Mayıs – 2013

İlgili Kaynaklarsingle.php