SHEWHART, CUSUM ve EWMA kontrol grafiklerinin makine sanayine uygulanması

TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI
SHEWHART, CUSUM VE EWMA KONTROL GRAFİKLERİNİN MAKİNE SANAYİNE UYGULANMASI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
HAZIRLAYAN: Yıldırım DEMİR DANIŞMAN: Yrd. Doç. Dr. Hamit MİRTAGİOĞLU
VAN-20081. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI
SHEWHART, CUSUM VE EWMA KONTROL GRAFİKLERİNİN MAKİNE SANAYİNE UYGULANMASI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
HAZIRLAYAN: Yıldırım DEMİR DANIŞMAN: Yrd. Doç. Dr. Hamit MİRTAGİOĞLU
VAN-2008

İlgili Kaynaklar

single.php