T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ PLASTİK REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ ANABİLİM DALI
SIÇAN İNFERİOR EPİGASTRİK ADA FLEBİNDE KOENZİM Qun VENÖZ REPERFÜZYON HASARINI
ÖNLEYİCİ ETKİSİ
Dr. Burhan ÖZALP (TIPTA UZMANLIK TEZİ)
DANIŞMAN Prof. Dr. HÜLYA AYDIN
İSTANBUL 20111. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Hemodiyaliz hastalarında koroner arter kalsiyum skorlaması, kemik mineral dansitometresi ve serum Fetuin A arasındaki ilişki - Sayfa 2
ii TEZ ONAYI Aşağıda tanıtımı yapılan tez, jüri tarafından başarılı bulunarak Yüksek lisans / Doktora. Tezi olarak kabul edilmiştir. // Enstitü Müdürü Kurum : İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Program Adı : Programın seviyesi : Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Anabilim Dalı : İç Hastalıkları Tez Sahibi : Dr KÜLTİGİN TÜRKMEN Tez Başlığı : He...
Total protez infeksiyonlarının özelliklerinin incelenmesi - Sayfa 4
TEŞEKKÜR i Tüm uzmanlık eğitimim süresince yetişmemde emeği geçen Anabilim Dalı Başkanımız ve aynı zamanda tez danışmanım Prof. Dr. Haluk ERAKSOY başta olmak üzere, değerli hocalarım Prof. Dr. Halit ÖZSÜT‟e, Prof. Dr. A. Atahan ÇAĞATAY‟a, Doç. Dr. Serap ŞİMŞEK-YAVUZ‟a ve Uzm. Dr. Seniha BAŞARAN‟a; Tez çalışmam boyunca yardımlarını esirgemeyen İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmato...
Prefabrike flepler ile yüz rekonstrüksiyonu yapılan hastalarda geç dönem duyu muayenesi - Sayfa 204
203 Sözlü Sunular: 1-) 12. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi 19-22 Mayıs 2010 ANTALYA Aynı elde karpal tünel operasyonu ile birlikte yapılan diğer operasyonların hasta memnuniyetine etkisi Atakan Aydın, İbrahim Meyzin, Anvar Ahmedov, Derya Aytop Serin, Ahmer Biçer, Metin Erer, Saiye Özkan, Zeynep Hoşbay İstanbul Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı 2-) K.K.T....

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

istanbul
fakültesi
dalı
anabilim
üniversitesi
danışman


1. SAYFA ICERIGI

T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ PLASTİK REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ ANABİLİM DALI
SIÇAN İNFERİOR EPİGASTRİK ADA FLEBİNDE KOENZİM Qun VENÖZ REPERFÜZYON HASARINI
ÖNLEYİCİ ETKİSİ
Dr. Burhan ÖZALP (TIPTA UZMANLIK TEZİ)
DANIŞMAN Prof. Dr. HÜLYA AYDIN
İSTANBUL 2011single.php