Sıçan (Rattus norvegicus) karaciğer dokusundaki bazı enzim aktiviteleri üzerine dinitrocresol ve dichlorvos’un etkisinin araştırılması


T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
SIÇAN (Rattus norvegicus) KARACİĞER DOKUSUNDAKİ BAZI ENZİM AKTİVİTELERİ ÜZERİNE DİNİTROCRESOL VE DİCHLORVOSUN
ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Hakan TOSUNOĞLU
YÜKSEK LİSANS TEZİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
BURSA 20071. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
SIÇAN (Rattus norvegicus) KARACİĞER DOKUSUNDAKİ BAZI ENZİM AKTİVİTELERİ ÜZERİNE DİNİTROCRESOL VE DİCHLORVOSUN
ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Hakan TOSUNOĞLU
YÜKSEK LİSANS TEZİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
BURSA 2007

İlgili Kaynaklarsingle.php