Sıçanlarda elektrik akımına bağlı hipokampal hasarın stereolojik yöntemlerle değerlendirilmesiT.C.
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ADLİ TIP ANABİLİM DALI
SIÇANLARDA ELEKTRİK AKIMINA BAGLI HİPOKAMPAL HASARIN STEREOLOJİK YÖNTEMLERLE DEGERLENDİRİLMESİ
UZMANLIK TEZİ DR. AYŞE KURTULUŞ DANIŞMAN ÖGRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. KEMALETTİN ACAR DOÇ. DR. ESAT ADIGÜZEL
DENİZLİ – 20051. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Yılan ısırmaları ve akrep sokmalarında klinik değerlendirme ile beraber tedavi öncesi ve sonrası total antioksidan status, total oksidan status ve oksidatif stres indeksinin karşılaştırılması - Sayfa 4
TEZ ONAY SAYFASI T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI YILAN ISIRMALARI VE AKREP SOKMALARINDA KLİNİK DEĞERLENDİRME İLE BERABER TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI TOTAL ANTİOKSİDAN STATUS, TOTAL OKSİDAN STATUS VE OKSİDATİF STRES İNDEKSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI DR. PINAR YARBİL 12.05.2011 Tıp Fakültesi Dekanlığı Onayı (imza)………………………. Prof.Dr. Abdurrahman KADAYIFÇI Tıp Fa...
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi kan merkezine başvuran donörlerde batı nil virüsü seroprevelansının araştırılması - Sayfa 3
TEZ ONAY SAYFASI T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI Tez Adı: MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KAN MERKEZİNE BAŞVURAN DONÖRLERDE BATI NİL VİRÜSÜ SEROPREVALANSININ ARAŞTIRILMASI Tezi Hazırlayanın Adı: Dr. Ayla ERSOY KILINÇ Tıp Fakültesi Dekanlığı Onayı ………………………… ………………………… Tıp Fakültesi Dek...
Konvansiyonel manyetik rezonans görüntüleme ile glenoid morfolojisi ve buford kompleksi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi - Sayfa 4
TEZ ONAY SAYFASI T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI KONVANSİYONEL MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME İLE GLENOİD MORFOLOJİSİ VE BUFORD KOMPLEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Rıza FIRINCIOĞULLARI Tıp Fakültesi Dekanlığı Onayı (İmza)….…………………………… Prof. Dr. Sadık BÜYÜKBAŞ Tıp Fakültesi Dekanı Bu tez çalışmasının “Tıpta Uzm...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

üniversitesi
fakültesi
dalı
danışman
tezi
uzmanlık


1. SAYFA ICERIGI

T.C.
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ADLİ TIP ANABİLİM DALI
SIÇANLARDA ELEKTRİK AKIMINA BAGLI HİPOKAMPAL HASARIN STEREOLOJİK YÖNTEMLERLE DEGERLENDİRİLMESİ
UZMANLIK TEZİ DR. AYŞE KURTULUŞ DANIŞMAN ÖGRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. KEMALETTİN ACAR DOÇ. DR. ESAT ADIGÜZEL
DENİZLİ – 2005single.php