1
Sideritis hololeuca Boiss.&Heldr. apud Bentham ve Sideritis libanotica Labill. subsp. violascens Ekstraktlarının Antibakteriyel Aktivitelerinin Belirlenmesi Ayça AYAZ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI KONYA, 20081. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

- Sayfa 99
Çizelge 3.5.’in devamı No Tür 43 Sideritis arguta 44 Sideritis arguta 45 Sideritis arguta 46 Sideritis arguta 47 Sideritis arguta 48 Sideritis arguta 49 Sideritis lycia 50 Sideritis lycia 51 Sideritis lycia 52 Sideritis lycia 53 Sideritis lycia 54 Sideritis lycia 55 Sideritis lycia 56 Sideritis lycia 57 Sideritis lycia 58 Sideritis brevibracteata 59 Sideritis brevibracteata 60 Sideritis brevibra...
- Sayfa 99
Çizelge 3.5.’in devamı No Tür 43 Sideritis arguta 44 Sideritis arguta 45 Sideritis arguta 46 Sideritis arguta 47 Sideritis arguta 48 Sideritis arguta 49 Sideritis lycia 50 Sideritis lycia 51 Sideritis lycia 52 Sideritis lycia 53 Sideritis lycia 54 Sideritis lycia 55 Sideritis lycia 56 Sideritis lycia 57 Sideritis lycia 58 Sideritis brevibracteata 59 Sideritis brevibracteata 60 Sideritis brevibra...
- Sayfa 99
Çizelge 3.5.’in devamı No Tür 43 Sideritis arguta 44 Sideritis arguta 45 Sideritis arguta 46 Sideritis arguta 47 Sideritis arguta 48 Sideritis arguta 49 Sideritis lycia 50 Sideritis lycia 51 Sideritis lycia 52 Sideritis lycia 53 Sideritis lycia 54 Sideritis lycia 55 Sideritis lycia 56 Sideritis lycia 57 Sideritis lycia 58 Sideritis brevibracteata 59 Sideritis brevibracteata 60 Sideritis brevibra...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sideritis
subsp
libanotica
violascens
hololeuca
apud


1. SAYFA ICERIGI

1
Sideritis hololeuca Boiss.&Heldr. apud Bentham ve Sideritis libanotica Labill. subsp. violascens Ekstraktlarının Antibakteriyel Aktivitelerinin Belirlenmesi Ayça AYAZ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI KONYA, 2008
Marrubium depauperatum Boiss. et. Bal., Marrubium parviflorum Fisch. et. Mey. ssp. oligodon (Boiss.) Seybold ve Marrubium x anatolicum Akgul & Dadandı (Lamiaceae) türlerinin morfolojik özellikleri ve antimikrobiyal aktivitelerinin incelenmesi Marrubium depauperatum Boiss. et Ball., Marrubium parviflorum Fish. et Mey. ssp. oligodon (Boiss.) Seybold ve Marrubium x anatolicum Akgul & Dadandı (Lamiaceae) research of morphological characters and antimicrobial activity of
Danisman: YRD. DOÇ. DR. GENÇAY AKGÜL, Universite: Nevşehir Üniversitesi, Bolum: Fen Bilimleri Enstitüsü
Ozet: Bu araştırmada Marrubium parviflorum Fisch. et. Mey. ssp. oligodon (Boiss.) Seybold, M. depauperatum Boiss. et. Bal. ve Marrubium x anatolicum Akgul & Dadandı (Lamiaceae) türlerinin morfolojik ve antimikrobiyal aktiviteleri incelenmiştir. Morfolojik incelemelerde türlere ait kök, gövde, yapr….
single.php