TABLOLARIN LİSTESİ

iv

Tablo
Tablo 3.1. Bakteri suşları ve özellikleri.25
Tablo 3.2. Kuru materyal başına (30 g) elde edilen ekstraktlar.27
Tablo 4.1. Sideritis L. türlerinin ham ekstraktlarının antibakteriyel aktivitesi.3311. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Malatya yöresine ait bazı üzüm ve kayısı çeşitlerinin fitokimyasal içeriklerine bağlı olarak antioksidan aktivitelerinin araştırılması - Sayfa 19
TABLO LİSTESİ Sayfa no Tablo 1. Tablo 2. Tablo 3. Tablo 4. Tablo 5. Tablo 6. Tablo 7. Tablo 8. Tablo 9. Tablo 10. Tablo 11. Tablo 12. Tablo 13. Tablo 14. Tablo 15. Tablo 16. Tablo 17. Tablo 18. Tablo 19. Polifenollerin genel sınıflandırılması…………………………………… 18 Serbest radikallerin hücredeki başlıca zararlı etkileri…………………... 26 Deney hayvanları yem % bileşenleri…………………………………… 52 ...
Polygonum bistorta ssp. carneum bitki ekstraktlarının kromatografik yöntemlerle kimyasal bileşiminin belirlenmesi ve antioksidan ve antimikrobiyal aktiviteleri - Sayfa 12
TABLOLAR DİZİNİ Sayfa No Tablo 1. En sık karşılaşılan serbest radikaller ve bazı özellikleri .............................. Tablo 2. Kloroform ve metanol ekstraktlarının belirlenen konsantrasyonları ........... Tablo 3. Su ekstraktlarının belirlenen konsantrasyonları ........................................... Tablo 4. Tüm ekstraktlarda GC-MS tarafından tanımlanan bileşikler ..........
Malatya yöresine ait bazı üzüm ve kayısı çeşitlerinin fitokimyasal içeriklerine bağlı olarak antioksidan aktivitelerinin araştırılması - Sayfa 20
Tablo 20. Tablo 21. Tablo 22. Tablo 23. Tablo 24. Tablo 25. Tablo 26. Tablo 27. Tablo 28. Tablo 29. Tablo 30. Tablo 31. Tablo 32. Sayfa no Fenton reaktifi ile üzüm ekstraktlarının Saccharomyces cerevisiae hücresinin vitamin ve fitosterol içeriğine etkisi………….…………….. 104 Farklı şeker kaynaklarının Saccharomyces cerevisia’da vitamin ve fitosterol sentezi üzerine etkisi…………………………………………. 11...

11. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ekstraktlar
edilen
listesi
özellikleri
kuru
bakteri


11. SAYFA ICERIGI

TABLOLARIN LİSTESİ

iv

Tablo
Tablo 3.1. Bakteri suşları ve özellikleri.25
Tablo 3.2. Kuru materyal başına (30 g) elde edilen ekstraktlar.27
Tablo 4.1. Sideritis L. türlerinin ham ekstraktlarının antibakteriyel aktivitesi.33single.php