2
Bitkilerin mikroorganizmaları öldürücü ve insan sağlığı için önemli olan özellikleri 1926 yılından bu yana laboratuvarlarda araştırılmaktadır. Dünya sağlık örgütünün (WHO) araştırmalarına göre tedavi amaçlı kullanılan tıbbi bitkilerin sayısı 20 000 civarındadır (Kalaycıoğlu ve Öner 1994).
Anadolu halkının yabani bitkileri ilaç olarak kullanışı çok eski devirlere kadar uzanmaktadır. Kırsal bölgelerde ilaç hazırlamak için genellikle çevrede yetişen veya yetiştirilen bitkiler kullanılmaktadır. Tıbbi bitkilerle tedavi bir kültür ve gelenek varlığına dayanmaktadır. Bu nedenle halk tababetinde eskiden beri mevcut şehir ve kasabalarda hala sürmektedir.
Doğada yetişen ve yenebilen tıbbi bitkiler ile baharat bitkileri antimikrobiyal etkiye sahiptir ve yiyeceklerdeki mikroorganizmalara karşı antimikrobiyal ajan kaynağı olarak görülmektedirler (Deans ve Ritchie 1987, Özcan 1998). Son yıllarda sentetik kökenli maddelerin yan etkilerinin fazla olması antimikrobiyal olarak kullanılan sentetik ilaçlara karşı mikroorganizmaların direnç oluşturmaları gibi sebepler doğal bitkisel kaynakların ve bu maddeleri taşıyan tıbbi bitkilerin önemini daha çok arttırmıştır (Nakipoğlu ve Otan 1992). Bu yüzden son yıllarda bitki ekstrelerinin antioksidan (Frankel ve ark. 1996, Curvelier ve ark. 1996) ve antimikrobiyal kullanımı geliştirilmekte ve kullanımı önerilmektedir (Del Campo ve ark. 2000, Hsieh ve ark. 2001).
Bu çalışmada Türkiyede endemik olarak bulunan Sideritis türlerinden, Sideritis hololeuca Boiss.&Heldr. apud Bentham ve Sideritis libanotica Labill. subsp. violascens den elde edilen ham ekstraktların, bazı Gram pozitif ve Gram negatif bakteri türlerine karşı antibakteriyel aktivitelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.13. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İdrar yolu enfeksiyonlarına neden olan Escherichia coli izolatlarına karşı bazı bitki ekstraktlarının antibakteriyel aktiviteleri - Sayfa 20
şekerleme, kozmetik, diş macunu, çiklet, şifalı ve dinlendirici çay imalatı, esans, aroma vb. gibi birçok alanda kullanılan tıbbi bitkilerin keşfi oldukça eskiye dayanmakta ve kullanılan tıbbi bitkilerin miktarı, antik çağlardan günümüze devamlı bir artış göstermektedir [4]. Mikroorganizmaların canlılığı üzerinde negatif etki yapan maddeler genel olarak antimikrobiyal olarak adlandırılmaktadır. B...
Yeşilırmak (Tokat) nehrinden izole edilmiş bazı Chlorophyta üyelerinin antibakteriyal aktivitelerinin araştırılması - Sayfa 14
2. GENEL BİLGİLER 2.1. Antimikrobiyal Maddeler ve Önemi Antimikrobiyal maddeler, çok az yoğunlukta dahi mikroorganizma gelişimini engelleyen, biyolojik kökenli, ikincil metabolitlerdir. Bunlar, mikroorganizmanın çoğalmasını engelleyici "bakteriostatik" veya "fungustatik" olabildikleri gibi, mikroorganizmanın ölümüne neden olan ve "bakterisit (bakterisidal)" ve "fungisit (fungusidal)" gibi maddel...
Türkiye'de yetişen bazı phlomis türlerinin in vitro antimikrobiyal aktivitesinin araştırılması - Sayfa 8
BÖLÜM I 1.GİRİŞ Günümüzde bitkiler ve bitkisel ilaç hammaddeleri, reçete ile satılan ilaçların % 25’ini oluşturmaktadır (1). Tıbbi nitelikli bitkilere güvenli ilaçlar gözüyle bakılmakta, özellikle kırsal bölgelerdeki insanların %70 ten daha fazlası geleneksel tıp sistemi içerisinde bu bitkilerden ilk başvuru kaynağı olarak faydalanmaktadır (2). Son yıllarda bazı mikroorganizmaların antibiyotikle...

13. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bitkilerin
bitki
sentetik
önemli
yıllarda
antimikrobiyal


13. SAYFA ICERIGI

2
Bitkilerin mikroorganizmaları öldürücü ve insan sağlığı için önemli olan özellikleri 1926 yılından bu yana laboratuvarlarda araştırılmaktadır. Dünya sağlık örgütünün (WHO) araştırmalarına göre tedavi amaçlı kullanılan tıbbi bitkilerin sayısı 20 000 civarındadır (Kalaycıoğlu ve Öner 1994).
Anadolu halkının yabani bitkileri ilaç olarak kullanışı çok eski devirlere kadar uzanmaktadır. Kırsal bölgelerde ilaç hazırlamak için genellikle çevrede yetişen veya yetiştirilen bitkiler kullanılmaktadır. Tıbbi bitkilerle tedavi bir kültür ve gelenek varlığına dayanmaktadır. Bu nedenle halk tababetinde eskiden beri mevcut şehir ve kasabalarda hala sürmektedir.
Doğada yetişen ve yenebilen tıbbi bitkiler ile baharat bitkileri antimikrobiyal etkiye sahiptir ve yiyeceklerdeki mikroorganizmalara karşı antimikrobiyal ajan kaynağı olarak görülmektedirler (Deans ve Ritchie 1987, Özcan 1998). Son yıllarda sentetik kökenli maddelerin yan etkilerinin fazla olması antimikrobiyal olarak kullanılan sentetik ilaçlara karşı mikroorganizmaların direnç oluşturmaları gibi sebepler doğal bitkisel kaynakların ve bu maddeleri taşıyan tıbbi bitkilerin önemini daha çok arttırmıştır (Nakipoğlu ve Otan 1992). Bu yüzden son yıllarda bitki ekstrelerinin antioksidan (Frankel ve ark. 1996, Curvelier ve ark. 1996) ve antimikrobiyal kullanımı geliştirilmekte ve kullanımı önerilmektedir (Del Campo ve ark. 2000, Hsieh ve ark. 2001).
Bu çalışmada Türkiyede endemik olarak bulunan Sideritis türlerinden, Sideritis hololeuca Boiss.&Heldr. apud Bentham ve Sideritis libanotica Labill. subsp. violascens den elde edilen ham ekstraktların, bazı Gram pozitif ve Gram negatif bakteri türlerine karşı antibakteriyel aktivitelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.single.php