2. KAYNAK ARAŞTIRMASI

3

Tıbbi bitkiler, eski dönemlerden beri, bazı hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Mezopotamya uygarlığı döneminde kullanılan bitkisel ilaçların miktarı 250 civarında olup, eski yunanlılar döneminde 600 kadar tıbbi bitki tanınıyordu (Saber 1982). Arap-Fars uygarlığı döneminde bu miktar 4000 civarına kadar yükselmiştir. 19. asrın başlarında ise bilinen tıbbi bitki miktarı 13000 sayısına ulaşmıştır ( Dragendorff 1967).
Tıbbi bitkilerin yaygın olarak kullanılmaya başlanmasının bazı önemli nedenleri şunlardır:
1- Yeterli düzeyde bir kimya endüstrisine sahip olmayan ve kalkınmakta olan ülkelerde, bitkilerden yararlanarak kolay ve ucuz bir tedavi olanağı sağlamaktadır. Bu yolda: Mısır, Hindistan ve Pakistan gibi ülkeler büyük gayretler sarfetmekte ve olumlu sonuçlar almaktadırlar.
2- Tedavi alanına sokulan yeni sentetik maddelerin bazılarında görülen tehlikeli yan etkiler (son zamanlarda nimuselid etken maddeli analjezik, antipiretik ve antiinflamatuar amaçlı ilaçların yıllarca kullanıldıktan sonra öldürücü yan etkilerinin saptanması üzerine piyasadan toplanmıştır).
3- Bazı bitkisel ilaçların ham maddelerinin, sentetik olanlardan daha ucuza ve daha basit elde edilebilme olanakları. Steroid bileşikler, kına alkoloidleri, afyon alkoloidleri, atropa alkoloidleri, digitalis glikozitleri bu yöndeki uygulamalara örnek verilebilir.
4- Bitkisel ilaçların diğer bir üstün yanıda etki alanlarının daha geniş olmasıdır. Sentetik bileşikler genellikle bir tek etkiye sahiptirler ve bunların bazılarının yan etkilerini önlemek için diğer bazı ialaçlara ihtiyaç duyulur (Toker 2002).14. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Denizli ve çevresinde doğal yayılış gösteren bazı adaçayı bitki türlerinin (Salvia fruticosa Miller., S. cedronella BOISS. ve S. chrysophylla Stapf.) antistafilokokkal etkilerinin araştırılması - Sayfa 15
3 Son yıllarda tıbbi bitkiler ve bunlardan elde edilen aktif maddeler üzerindeki çalışmalar ve bunlara karşı olan ilgi çok artmıştır. Bunun başlıca sebepleri şunlardır: 1- Yeterli düzeyde bir kimya endüstrisine sahip olmayan kalkınma yolundaki ülkelerin, memleketlerindeki bitkilerden yararlanarak, kolay ve ucuz bir tedavi olanağı elde etmek istekleri. 2- Tedavi alanına sokulan yeni sentetik bil...
Sideritis libanotica bitkisinin genotoksik etkisinin değerlendirilmesi - Sayfa 18
2- Tedavi alanına sokulan yeni sentetik maddelerin bazılarında görülen tehlikeli yan etkiler (son zamanlarda nimuselid etken maddeli analijezik, antipiretik ve antiinflamatuar amaçlı ilaçların yıllarca kullanımı sonucu öldürücü yan etkisinin saptanmasıyla piyasadan toplanmıştır). 3- Bazı bitkisel ilaçların ham maddelerinin, sentetik olanlardan daha ucuza ve daha basit elde edilebilme olanakları o...
Taraxacum farinosum Hausskn. et Bornm. ve Taraxacum mirabile Wagenitz ekstraktlarının antibakteriyal aktivitelerinin belirlenmesi Determination of antibacterial activities of farinosum Hausskn. et Bornm. and Taraxacum mirabile Wagenitz extracts - Sayfa 9
1. GİRİŞ 1 Dünya üzerinde yaklaşık 500,000 bitki türü olduğu tahmin edilmektedir (Borris, 1996). Göreceli olarak bunların çok küçük bir yüzdesi (% 1-10) hem insan hem de diğer hayvan türleri tarafından yiyecek olarak kullanılmaktadır. Daha fazlasının da ilaç olarak kullanılması olasıdır (Moerman, 1996). Tedavi maksadıyla kullanılan bitkilerin miktarı antik çağdan beri devamlı bir artış göste...

14. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sahip
sentetik
bitkisel
etki
maddelerin
tedavi


14. SAYFA ICERIGI

2. KAYNAK ARAŞTIRMASI

3

Tıbbi bitkiler, eski dönemlerden beri, bazı hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Mezopotamya uygarlığı döneminde kullanılan bitkisel ilaçların miktarı 250 civarında olup, eski yunanlılar döneminde 600 kadar tıbbi bitki tanınıyordu (Saber 1982). Arap-Fars uygarlığı döneminde bu miktar 4000 civarına kadar yükselmiştir. 19. asrın başlarında ise bilinen tıbbi bitki miktarı 13000 sayısına ulaşmıştır ( Dragendorff 1967).
Tıbbi bitkilerin yaygın olarak kullanılmaya başlanmasının bazı önemli nedenleri şunlardır:
1- Yeterli düzeyde bir kimya endüstrisine sahip olmayan ve kalkınmakta olan ülkelerde, bitkilerden yararlanarak kolay ve ucuz bir tedavi olanağı sağlamaktadır. Bu yolda: Mısır, Hindistan ve Pakistan gibi ülkeler büyük gayretler sarfetmekte ve olumlu sonuçlar almaktadırlar.
2- Tedavi alanına sokulan yeni sentetik maddelerin bazılarında görülen tehlikeli yan etkiler (son zamanlarda nimuselid etken maddeli analjezik, antipiretik ve antiinflamatuar amaçlı ilaçların yıllarca kullanıldıktan sonra öldürücü yan etkilerinin saptanması üzerine piyasadan toplanmıştır).
3- Bazı bitkisel ilaçların ham maddelerinin, sentetik olanlardan daha ucuza ve daha basit elde edilebilme olanakları. Steroid bileşikler, kına alkoloidleri, afyon alkoloidleri, atropa alkoloidleri, digitalis glikozitleri bu yöndeki uygulamalara örnek verilebilir.
4- Bitkisel ilaçların diğer bir üstün yanıda etki alanlarının daha geniş olmasıdır. Sentetik bileşikler genellikle bir tek etkiye sahiptirler ve bunların bazılarının yan etkilerini önlemek için diğer bazı ialaçlara ihtiyaç duyulur (Toker 2002).single.php