6
Mikroorganizmaların üremelerini inhibe eden peptidler genel olarak pozitif yüklüdürler ve disülfid bağı içerirler. Muhtemelen mikrobiyal membran üzerinde kanallar açarlar veya konak reseptörlerine bağlanmada mikrobiyal adezyon molekülleri ile yarışırlar. Birçok bitkiden elde edilmiş olan mannoz spesifik lektinlerin antiviral etkili oldukları gösterilmiştir (Cowan 1999).
Poliaminler, poliasetilenler, bazı glukozitler antimikrobiyal etkileri yönünden araştırılmaktadır. Bazı bitkilerde bulunan siyanojenik glikozitler, hücresel solunumu durdurabilen hidrojen siyanidin salınmasına sebep olurlar (Cotton 1999). İdrar yolu enfeksiyonundan korunmak için kadınlara yabanmersini suyunun içilmesinin önerildiği bilgisinden yola çıkarak yapılan bazı araştırmalarda, bu bitkide bulunan fruktozun E. colinin üriner sistem epitellerine bağlanmasını kompetetif olarak inhibe ettiği gösterilmiştir (Cowan 1999).
Sideritis L. cinsi bitkiler aleminin zengin familyalarından biri olan Lamiaceae Lindl. ( Labiatae Juss. ) familyasının içinde yer almaktadır (Huber-Morath 1982). Sideritis L. cinsi dünyada 150den fazla tür ile temsil edilmekte olup, Bahamalardan Batı Çine Almanyadan Fasa kadar geniş bir alan içinde özellikle de Akdeniz havzasında yayılış göstermektedir (Obon de Castro ve Rivera Nunez 1994).
Sideritis cinsi Marrubiastrum (Moench) Mendoza-Hutter ve Sideritis L. olmak üzere iki alt cinse ayrılmaktadır. Makaronezyaya endemik olan Marrubiastrum alt cinsi Marrubiastrum, Empedocleopsis Huynh ve Creticae P. Perez & L. Negrin olarak üç seksiyon, Sideritis alt cinsi ise iki çok yıllık (Sideritis ve Empedoclia Rafin Bentham) ve iki tek yıllık (Hesiodia Moench Bentham ve Burgsdorfia Moench Briquet) olmak üzere dört seksiyon halinde bulunmaktadır (Barber ve ark. 2002, Obon de Castro 1994). Ülkemizde Sideris cinsi Hesiodia (5 takson) ve Empedoclia (49 takson) olmak üzere iki seksiyon altında toplanmıştır. Empedoclia seksiyonunun endemizm oranı çok yüksektir (%80). Bu yüksek endemizm oranı, ülkemizi bu seksiyonun gen merkezi yapmaktadır (Huber-Morath 1982).17. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

- Sayfa 26
2.2. Sideritis L. cinsinin genel özellikleri Sideritis cinsi, bitkiler aleminin zengin familyalarından biri olan Lamiaceae familyasının içinde yer almaktadır (Huber-Morath 1982). Cantino’ya göre sekiz alt familyaya ayrılmış olan familyada, Sideritis cinsi Lamioideae (Stachyoideae) alt familyasında yer almaktadır (Hickey and King 1997, Cantino vd 1992). Sideritis cinsi Dünya’da özellikle Akdeniz ...
- Sayfa 26
2.2. Sideritis L. cinsinin genel özellikleri Sideritis cinsi, bitkiler aleminin zengin familyalarından biri olan Lamiaceae familyasının içinde yer almaktadır (Huber-Morath 1982). Cantino’ya göre sekiz alt familyaya ayrılmış olan familyada, Sideritis cinsi Lamioideae (Stachyoideae) alt familyasında yer almaktadır (Hickey and King 1997, Cantino vd 1992). Sideritis cinsi Dünya’da özellikle Akdeniz ...
- Sayfa 26
2.2. Sideritis L. cinsinin genel özellikleri Sideritis cinsi, bitkiler aleminin zengin familyalarından biri olan Lamiaceae familyasının içinde yer almaktadır (Huber-Morath 1982). Cantino’ya göre sekiz alt familyaya ayrılmış olan familyada, Sideritis cinsi Lamioideae (Stachyoideae) alt familyasında yer almaktadır (Hickey and King 1997, Cantino vd 1992). Sideritis cinsi Dünya’da özellikle Akdeniz ...

17. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sideritis
yayılış
endemik
seksiyon
empedoclia
rafin


17. SAYFA ICERIGI

6
Mikroorganizmaların üremelerini inhibe eden peptidler genel olarak pozitif yüklüdürler ve disülfid bağı içerirler. Muhtemelen mikrobiyal membran üzerinde kanallar açarlar veya konak reseptörlerine bağlanmada mikrobiyal adezyon molekülleri ile yarışırlar. Birçok bitkiden elde edilmiş olan mannoz spesifik lektinlerin antiviral etkili oldukları gösterilmiştir (Cowan 1999).
Poliaminler, poliasetilenler, bazı glukozitler antimikrobiyal etkileri yönünden araştırılmaktadır. Bazı bitkilerde bulunan siyanojenik glikozitler, hücresel solunumu durdurabilen hidrojen siyanidin salınmasına sebep olurlar (Cotton 1999). İdrar yolu enfeksiyonundan korunmak için kadınlara yabanmersini suyunun içilmesinin önerildiği bilgisinden yola çıkarak yapılan bazı araştırmalarda, bu bitkide bulunan fruktozun E. colinin üriner sistem epitellerine bağlanmasını kompetetif olarak inhibe ettiği gösterilmiştir (Cowan 1999).
Sideritis L. cinsi bitkiler aleminin zengin familyalarından biri olan Lamiaceae Lindl. ( Labiatae Juss. ) familyasının içinde yer almaktadır (Huber-Morath 1982). Sideritis L. cinsi dünyada 150den fazla tür ile temsil edilmekte olup, Bahamalardan Batı Çine Almanyadan Fasa kadar geniş bir alan içinde özellikle de Akdeniz havzasında yayılış göstermektedir (Obon de Castro ve Rivera Nunez 1994).
Sideritis cinsi Marrubiastrum (Moench) Mendoza-Hutter ve Sideritis L. olmak üzere iki alt cinse ayrılmaktadır. Makaronezyaya endemik olan Marrubiastrum alt cinsi Marrubiastrum, Empedocleopsis Huynh ve Creticae P. Perez & L. Negrin olarak üç seksiyon, Sideritis alt cinsi ise iki çok yıllık (Sideritis ve Empedoclia Rafin Bentham) ve iki tek yıllık (Hesiodia Moench Bentham ve Burgsdorfia Moench Briquet) olmak üzere dört seksiyon halinde bulunmaktadır (Barber ve ark. 2002, Obon de Castro 1994). Ülkemizde Sideris cinsi Hesiodia (5 takson) ve Empedoclia (49 takson) olmak üzere iki seksiyon altında toplanmıştır. Empedoclia seksiyonunun endemizm oranı çok yüksektir (%80). Bu yüksek endemizm oranı, ülkemizi bu seksiyonun gen merkezi yapmaktadır (Huber-Morath 1982).Marrubium depauperatum Boiss. et. Bal., Marrubium parviflorum Fisch. et. Mey. ssp. oligodon (Boiss.) Seybold ve Marrubium x anatolicum Akgul & Dadandı (Lamiaceae) türlerinin morfolojik özellikleri ve antimikrobiyal aktivitelerinin incelenmesi Marrubium depauperatum Boiss. et Ball., Marrubium parviflorum Fish. et Mey. ssp. oligodon (Boiss.) Seybold ve Marrubium x anatolicum Akgul & Dadandı (Lamiaceae) research of morphological characters and antimicrobial activity of
Danisman: YRD. DOÇ. DR. GENÇAY AKGÜL, Universite: Nevşehir Üniversitesi, Bolum: Fen Bilimleri Enstitüsü
Ozet: Bu araştırmada Marrubium parviflorum Fisch. et. Mey. ssp. oligodon (Boiss.) Seybold, M. depauperatum Boiss. et. Bal. ve Marrubium x anatolicum Akgul & Dadandı (Lamiaceae) türlerinin morfolojik ve antimikrobiyal aktiviteleri incelenmiştir. Morfolojik incelemelerde türlere ait kök, gövde, yapr….

single.php