8
çiçekli, vertisillatların arası mesafeli veya birbirine yakın ve spika seklinde kümelenmiştir. Brakteler yaprak gibi, tam veya kaliks tüpünü örtmüş bir haldedir. Brakteol yoktur. Kaliks tubulat-kampanulat, bazen bilabilat seklinde olup 5-10 damarlı ve 5 dişlidir. Dişler birbirine eşit veya üst diş alt dişten daha geniştir. Korolla genellikle sarı, bazen beyaz ya da mor renklidir. Korolla tüpü kaliksten kısa veya uzun olabilmektedir. Üst dudak hemen hemen dik, tam veya bifit; alt dudak yatık ve 3 lobludur. Stamenler korolla tüpü içinde, 4 tane, didinam ve birbirine paralel iki sıra meydana getirmiştir. Alt stamenler üst stamenlerden daha uzundur. Anterler 2 gözlü ve çoğunlukla şekli bozulmuş bir haldedir. Stilus korolla tüpü içinde, ginobazik, bifit, alt lob genişlemiş, üst lobu sarar durumdadır. Stamenlerin ve stilusun boyu, korolla tüpünden uzun değildir. Ovaryum üst durumlu, iki karpelli, 4 gözlü, her gözde tek ovüllüdür. Meyva kuruyunca 4 merikarpe ayrılan şizokarp, ovat, uçta, yuvarlak ve tüysüzdür (Huber-Morath 1982).
Hesiodia Bentham seksiyonundaki bitkiler bir yıllık olup brakteleri az çok tam ve yaprak gibidir. Kaliks az çok 2 dudaklı, üst diş alttaki dört dişten daha geniş bir haldedir. Empedoclia seksiyonu çok yıllık bitkilerden oluşmaktadır. Brakteler Hesiodia seksiyonundakilerinin aksine yaprağa benzemez ve kaliks dişleri birbirine hemen hemen eşittir (Huber-Morath 1982).
Türkiyede doğal olarak yayılış gösteren Sideritis L. türleri aşağıda verilmiş ve endemik olanlar (E) kısaltması ile belirtilmiştir (Huber-Morath 1982, Davis ve ark 1988, Duman ve ark.1988, Aytaç ve Aksoy 2000).
1. Sideritis lanata L. 2. Sideritis romana L. subsp. romana 3. Sideritis curvidens Stapf 4. Sideritis montana L. subsp. montana 5. Sideritis montana L. subsp. remota (dUrv.) P.W. Ball ex heywood 6. Sideritis hololeuca Boiss. & Heldr. apud Bentham (E) 7. Sideritis phlomoides Boiss. & Bal. (E) 8. Sideritis sipylea Boiss. (E) 9. Sideritis erythrantha Boiss. & Heldr. apud Bentham var. erythrantha (E) 10. Sideritis erythrantha Boiss. & Heldr. apud Benth. var. cedretorum P.H. Davis (E)19. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

- Sayfa 29
Türkiye’de doğal olarak yayılış gösteren Sideritis türleri aşağıda verilmiş ve endemik olanlar (E) kısaltması ile belirtilmiştir (Huber-Morath, 1982, Aytaç ve Aksoy 2000, Duman vd 2005). Sect: Burgsdorfia (Moench) Briquet Bir yıllık. Brakteler az çok düz kenarlı, yapraksı. Kaliks iki dudaklı, üst diş alt 4 dişten daha geniş ve daha büyük. 1. S. lanata L. 2. S. romana L. subsp. romana S. romana L...
- Sayfa 29
Türkiye’de doğal olarak yayılış gösteren Sideritis türleri aşağıda verilmiş ve endemik olanlar (E) kısaltması ile belirtilmiştir (Huber-Morath, 1982, Aytaç ve Aksoy 2000, Duman vd 2005). Sect: Burgsdorfia (Moench) Briquet Bir yıllık. Brakteler az çok düz kenarlı, yapraksı. Kaliks iki dudaklı, üst diş alt 4 dişten daha geniş ve daha büyük. 1. S. lanata L. 2. S. romana L. subsp. romana S. romana L...
- Sayfa 29
Türkiye’de doğal olarak yayılış gösteren Sideritis türleri aşağıda verilmiş ve endemik olanlar (E) kısaltması ile belirtilmiştir (Huber-Morath, 1982, Aytaç ve Aksoy 2000, Duman vd 2005). Sect: Burgsdorfia (Moench) Briquet Bir yıllık. Brakteler az çok düz kenarlı, yapraksı. Kaliks iki dudaklı, üst diş alt 4 dişten daha geniş ve daha büyük. 1. S. lanata L. 2. S. romana L. subsp. romana S. romana L...

19. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

dudak
hemen
dişleri
kısa
benzemez
yaprağa


19. SAYFA ICERIGI

8
çiçekli, vertisillatların arası mesafeli veya birbirine yakın ve spika seklinde kümelenmiştir. Brakteler yaprak gibi, tam veya kaliks tüpünü örtmüş bir haldedir. Brakteol yoktur. Kaliks tubulat-kampanulat, bazen bilabilat seklinde olup 5-10 damarlı ve 5 dişlidir. Dişler birbirine eşit veya üst diş alt dişten daha geniştir. Korolla genellikle sarı, bazen beyaz ya da mor renklidir. Korolla tüpü kaliksten kısa veya uzun olabilmektedir. Üst dudak hemen hemen dik, tam veya bifit; alt dudak yatık ve 3 lobludur. Stamenler korolla tüpü içinde, 4 tane, didinam ve birbirine paralel iki sıra meydana getirmiştir. Alt stamenler üst stamenlerden daha uzundur. Anterler 2 gözlü ve çoğunlukla şekli bozulmuş bir haldedir. Stilus korolla tüpü içinde, ginobazik, bifit, alt lob genişlemiş, üst lobu sarar durumdadır. Stamenlerin ve stilusun boyu, korolla tüpünden uzun değildir. Ovaryum üst durumlu, iki karpelli, 4 gözlü, her gözde tek ovüllüdür. Meyva kuruyunca 4 merikarpe ayrılan şizokarp, ovat, uçta, yuvarlak ve tüysüzdür (Huber-Morath 1982).
Hesiodia Bentham seksiyonundaki bitkiler bir yıllık olup brakteleri az çok tam ve yaprak gibidir. Kaliks az çok 2 dudaklı, üst diş alttaki dört dişten daha geniş bir haldedir. Empedoclia seksiyonu çok yıllık bitkilerden oluşmaktadır. Brakteler Hesiodia seksiyonundakilerinin aksine yaprağa benzemez ve kaliks dişleri birbirine hemen hemen eşittir (Huber-Morath 1982).
Türkiyede doğal olarak yayılış gösteren Sideritis L. türleri aşağıda verilmiş ve endemik olanlar (E) kısaltması ile belirtilmiştir (Huber-Morath 1982, Davis ve ark 1988, Duman ve ark.1988, Aytaç ve Aksoy 2000).
1. Sideritis lanata L. 2. Sideritis romana L. subsp. romana 3. Sideritis curvidens Stapf 4. Sideritis montana L. subsp. montana 5. Sideritis montana L. subsp. remota (dUrv.) P.W. Ball ex heywood 6. Sideritis hololeuca Boiss. & Heldr. apud Bentham (E) 7. Sideritis phlomoides Boiss. & Bal. (E) 8. Sideritis sipylea Boiss. (E) 9. Sideritis erythrantha Boiss. & Heldr. apud Bentham var. erythrantha (E) 10. Sideritis erythrantha Boiss. & Heldr. apud Benth. var. cedretorum P.H. Davis (E)single.php