T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2

SIDERITIS HOLOLEUCA BOISS.&HELDR. APUD BENTHAM VE SIDERITIS LIBANOTICA LABILL. SUBSP. VIOLASCENS
EKSTRAKTLARININ ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ
Ayça AYAZ
YÜKSEK LİSANS TEZİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

KONYA, 20082. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bazı Sideritis (Sideritis niveotomentosa, Sideritis hololeuca, Sideritis brevidens) türlerinin diterpenik bileşenlerinin izolasyonu ve yapılarının tayini - Sayfa 1
T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI BAZI SIDERITIS (SIDERITIS NIVEOTOMENTOSA, SIDERITIS HOLOLEUCA, SIDERITIS BREVIDENS) TÜRLERİNİN DİTERPENİK BİLEŞENLERİNİN İZOLASYONU VE YAPILARININ TAYİNİ DOKTORA TEZİ Sema ÇARIKÇI Balıkesir, Aralık 2010 ...
Bazı Sideritis (Sideritis niveotomentosa, Sideritis hololeuca, Sideritis brevidens) türlerinin diterpenik bileşenlerinin izolasyonu ve yapılarının tayini - Sayfa 2
T.C. BALIKEsİn tıxivrnsİrn sİ r'rN gİLİııııpnİ rxsrirüsü rİııyl ıxagir,iM DALI BAZı SIDERITIS (SIDERITIS NIYEOToMENTOSA, SIDERITIS HoLoLE IICA, SIDE RITIS BREW DENS) rünr,nnİxİx oİrnnprxİr gİLnŞnxı,rnixİx İzor,a.syoıtu VE YAPILARII\IIN uyixİ DoKToRA rnzi Sema ÇARIKÇI I. Danışmın Doç. Dr. Turgut KILIÇ Tez l)anışmanlın II. Dınışmın Doç. Dr. Ahmet Ceyhan cÖnrN Srnıv Tarihi: l 4. ...

2. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sıderıtıs
dalı
üniversitesi
bilimleri
enstitüsü
anabilim


2. SAYFA ICERIGI

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2

SIDERITIS HOLOLEUCA BOISS.&HELDR. APUD BENTHAM VE SIDERITIS LIBANOTICA LABILL. SUBSP. VIOLASCENS
EKSTRAKTLARININ ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ
Ayça AYAZ
YÜKSEK LİSANS TEZİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

KONYA, 2008single.php