12
Gergis ve ark. (1991), Sideritis sipylea Boiss. uçucu yağının kimyasal kompozisyonu ve antimikrobiyal aktivitesi arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Bitkinin uçucu yağı TLC (Thin Layer Chromotography) ile hazırlanarak beş fraksiyona ayrılmış ve her fraksiyonun antimikrobiyal aktivitesi 6 bakteri ve Candida albicansla test edilmiştir. Bir fraksiyon hiçbir etki göstermemiş, diğer fraksiyonlar ise gram pozitif bakterilere gram negatif bakterilerden daha etkili bulunmuştur. Fraksiyonlar antifungal aktivite göstermiştir. Çok etkili olan iki fraksiyon GC (Gas Chromatography) ve GC-MS (Gas Chromatography-Mass Spectrometry) ile analiz edilmiş, aslında bazı alkollerin karışımı olan 33 bileşen tespit edilmiştir. İkinci fraksiyondan karvakrolun etkili olduğu altı bileşik tespit edilmiştir. Yağların antimikrobiyal aktivitesinde alkollerin vazgeçilmez olduğu görülmüştür.
Ezer ve ark. (1994), Türkiyenin çeşitli bölgelerinden topladıkları S. congesta, S. perfoliata, S. arguta, S. argyrea, S. pisidica ve S. libanotica subsp. linearis türlerinin petrol, kloroform, etil asetat, etanol ve aseton ekstrelerinin aktivitelerini Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae var. oxytoca, Salmonella typhimurium, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa ve Streptococcus agalactiaeye karşı incelemişlerdir. Petrol ve kloroform ekstrelerinin diğer ekstrelerden daha yüksek antibakteriyel aktivite gösterdiğini, aseton ekstrelerinin gram pozitif bakterilere gram negatif bakterilerden daha etkili olduğunu belirlemişlerdir.
Ezer ve Abbasoğlu (1996), Türkiyede yetişen bazı Sideritis türlerinin uçucu yağlarının antimikrobiyal aktivitelerini belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada; S. congesta, S. argyrea ve S. lycianın toprak üstü kısımlarının antimikrobiyal etki gösterdiğini belirlemişlerdir. Mantarlara (Candida albicans ve C. parapsilosis) karşı olan etki bakterilere (E. coli, P. aeruginosa, S. aureus ve S. faecalis) karşı olan etkiden daha fazla bulunmuştur. S. argyrea ve S. lycianın uçucu yağları test edilen mikroorganizmalara karşı benzer etki göstermiş, en küçük etkiyi ise S. congestanın uçucu yağları göstermiştir.
Türkiyenin değişik yörelerinden toplanan 15 Sideritis türünün (S. athoa, S. brevidens, S. caesarea, S. condensata, S. congesta, S. dichotoma, S. erythrantha var.23. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye'de yayılış gösteren Sideritis L. (Lamiaceae) cinsinin Empedoclia seksiyonuna ait taksonların ITS çekirdek ribozomal DNA dizilerine dayalı filogenetik analizi - Sayfa 21
kloroform fraksiyonu, S. albiflora ve S. brevibracteata‟nın metanol ekstresi, butanol ve kloroform fraksiyonu bazı bakteri ve mayalara karşı iyi antimikrobiyal etki göstermiştir. İnhibisyon zon çapları 10–20 mm, MIC değerleri ise 0.03–0.38 l/ml aralığında tespit edilmiştir. Çalışmanın sonucu bu türlerin geleneksel tıp alanında kullanılabileceğini desteklemiştir [37]. Güney-Batı Anadolu‟da yayılış...
Türkiye'de yayılış gösteren Sideritis L. (Lamiaceae) cinsinin Empedoclia seksiyonuna ait taksonların ITS çekirdek ribozomal DNA dizilerine dayalı filogenetik analizi - Sayfa 20
vulcanica ise, morfolojik ve anatomik özellikleri yanında, korolojik özellikleri açısından da değerlendirilmiştir [34]. Gergis ve ark. (1991), Sideritis sipylea Boiss. uçucu yağının kimyasal kompozisyonu ve antimikrobiyal aktivitesi arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Bitkinin uçucu yağı TLC (Thin Layer Chromotography) ile hazırlanarak beş fraksiyona ayrılmış ve her fraksiyonun antimikrobiyal aktiv...

23. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bakteri
aktivite
aureus
etki
karşı
coli


23. SAYFA ICERIGI

12
Gergis ve ark. (1991), Sideritis sipylea Boiss. uçucu yağının kimyasal kompozisyonu ve antimikrobiyal aktivitesi arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Bitkinin uçucu yağı TLC (Thin Layer Chromotography) ile hazırlanarak beş fraksiyona ayrılmış ve her fraksiyonun antimikrobiyal aktivitesi 6 bakteri ve Candida albicansla test edilmiştir. Bir fraksiyon hiçbir etki göstermemiş, diğer fraksiyonlar ise gram pozitif bakterilere gram negatif bakterilerden daha etkili bulunmuştur. Fraksiyonlar antifungal aktivite göstermiştir. Çok etkili olan iki fraksiyon GC (Gas Chromatography) ve GC-MS (Gas Chromatography-Mass Spectrometry) ile analiz edilmiş, aslında bazı alkollerin karışımı olan 33 bileşen tespit edilmiştir. İkinci fraksiyondan karvakrolun etkili olduğu altı bileşik tespit edilmiştir. Yağların antimikrobiyal aktivitesinde alkollerin vazgeçilmez olduğu görülmüştür.
Ezer ve ark. (1994), Türkiyenin çeşitli bölgelerinden topladıkları S. congesta, S. perfoliata, S. arguta, S. argyrea, S. pisidica ve S. libanotica subsp. linearis türlerinin petrol, kloroform, etil asetat, etanol ve aseton ekstrelerinin aktivitelerini Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae var. oxytoca, Salmonella typhimurium, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa ve Streptococcus agalactiaeye karşı incelemişlerdir. Petrol ve kloroform ekstrelerinin diğer ekstrelerden daha yüksek antibakteriyel aktivite gösterdiğini, aseton ekstrelerinin gram pozitif bakterilere gram negatif bakterilerden daha etkili olduğunu belirlemişlerdir.
Ezer ve Abbasoğlu (1996), Türkiyede yetişen bazı Sideritis türlerinin uçucu yağlarının antimikrobiyal aktivitelerini belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada; S. congesta, S. argyrea ve S. lycianın toprak üstü kısımlarının antimikrobiyal etki gösterdiğini belirlemişlerdir. Mantarlara (Candida albicans ve C. parapsilosis) karşı olan etki bakterilere (E. coli, P. aeruginosa, S. aureus ve S. faecalis) karşı olan etkiden daha fazla bulunmuştur. S. argyrea ve S. lycianın uçucu yağları test edilen mikroorganizmalara karşı benzer etki göstermiş, en küçük etkiyi ise S. congestanın uçucu yağları göstermiştir.
Türkiyenin değişik yörelerinden toplanan 15 Sideritis türünün (S. athoa, S. brevidens, S. caesarea, S. condensata, S. congesta, S. dichotoma, S. erythrantha var.single.php