14
belirlenmiştir. 3.9-250 g/ml arası konsantrasyondaki yağlar her iki Gram pozitif ve Gram negatif bakterilere karşı antibakteriyel etki göstermiştir. Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhi ve Proteus mirabilis her iki yağa (yaprak ve çiçekten elde edilen) yüksek bir duyarlılık göstermiştir. Özellikle Pseudomonas aeruginosa uçucu yağlara standart antibiyotiklerden daha yüksek bir duyarlılık göstermiştir.
Dulger ve ark. (2005), Türkiyede endemik olarak bulunan bazı Sideritis türlerinin (S. albiflora, S. brevibracteata ve S. pisidica) ekstre ve fraksiyonlarının disk difüzyon ve broth mikrodilüsyon metodu ile Escherichia coli ATCC 11230, Staphylococcus aureus ATCC 6538P, Klebsiella pneumoniae UC57, Micrococcus luteus La 2971, Micrococcus flavus ATCC 14452, Proteus vulgaris ATCC 8427, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Corynebacterium xerosis CCM 7064, Mycobacterium smegmatis CCM 2067, Bacillus subtilis ATCC 6633, Bacillus cereus ATCC 9730, Kluyveromyces fragilis NRRL 2415 and Rhodotorula rubra CCYya karşı antimikrobiyal aktivitesini incelemiştir. S. pisidicanın metanol ekstresi ve kloroform fraksiyonu, S. albiflora ve S. brevibracteatanın metanol ekstresi, butanol ve kloroform fraksiyonu bazı bakteri ve mayalara karşı iyi antimikrobiyal etki göstermiştir. İnhibisyon zon çapları 1020 mm, MIC değerleri ise 0.030.38 l/ml aralığında tespit edilmiştir. Çalışmanın sonucu bu türlerin geleneksel tıp alanında kullanılabileceğini desteklemiştir.
Özkan ve ark. (2005), Lamiaceae familyasına mensup Türkiyede endemik olarak bulunan Sideritis condensata (Boiss. & Heldr.) ve Sideritis eryhrantha var. eryhrantha (Boiss. & Heldr.) türlerinden elde edilen ekstrelerin antioksidan ve antibakteriyel etkilerini araştırmıştır. Antibakteriyel aktivite ağar difüzyon tekniği kullanılarak 15 bakteriye karşı (Aeromonas hydrophila, Bacillus cereus, Enterobacter aerogenes, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Escherichia coli O157:H7, Klebsiella pneumoniae, Mycobacterium smegmatis, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas fluorescens, Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus, Yersinia enterocolitica) araştırılmıştır. Sideritis condensata ekstreleri diğer ekstrelerden daha etkili bulunmuştur. Bütün konsantrasyonlarda, en duyarlı bakteri Pseudomonas aeruginosa olmasına rağmen, en dirençli bakteriler Sideritis condensata ekstreleri için, Enterococcus faecalis, Sideritis eryhrantha var. eryhrantha ekstresi için ise Staphylococcus aureus olarak belirlenmiştir.25. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kilis yöresinde yetişen bazı tıbbi bitki ekstrelerinin antimikrobiyal aktivitelerinin belirlenmesi - Sayfa 15
Parekh (2005), tarafından yapılan calışmada 12 bitki örneğinin metanol ve su ekstrelerinin Bacillus subtilis ATCC6633, Staphylococcus epidermidis ATCC12228, Pseudomonas pseudoalcaligenes ATCC17440, Proteus vulgaris NCTC8313 ve Salmonella typhimurium ATCC 23564 mikroorganizmalar üzerinde etkisi incelenmiş ve metanol ektrelerinin daha iyi antibakteriyel etki gösterildiği tespit edilmiştir. Kırbağ v...
Türkiye'de yayılış gösteren Sideritis L. (Lamiaceae) cinsinin Empedoclia seksiyonuna ait taksonların ITS çekirdek ribozomal DNA dizilerine dayalı filogenetik analizi - Sayfa 20
vulcanica ise, morfolojik ve anatomik özellikleri yanında, korolojik özellikleri açısından da değerlendirilmiştir [34]. Gergis ve ark. (1991), Sideritis sipylea Boiss. uçucu yağının kimyasal kompozisyonu ve antimikrobiyal aktivitesi arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Bitkinin uçucu yağı TLC (Thin Layer Chromotography) ile hazırlanarak beş fraksiyona ayrılmış ve her fraksiyonun antimikrobiyal aktiv...

25. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

aeruginosa
ekstre
aureus
bakteri
bacillus
coli


25. SAYFA ICERIGI

14
belirlenmiştir. 3.9-250 g/ml arası konsantrasyondaki yağlar her iki Gram pozitif ve Gram negatif bakterilere karşı antibakteriyel etki göstermiştir. Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhi ve Proteus mirabilis her iki yağa (yaprak ve çiçekten elde edilen) yüksek bir duyarlılık göstermiştir. Özellikle Pseudomonas aeruginosa uçucu yağlara standart antibiyotiklerden daha yüksek bir duyarlılık göstermiştir.
Dulger ve ark. (2005), Türkiyede endemik olarak bulunan bazı Sideritis türlerinin (S. albiflora, S. brevibracteata ve S. pisidica) ekstre ve fraksiyonlarının disk difüzyon ve broth mikrodilüsyon metodu ile Escherichia coli ATCC 11230, Staphylococcus aureus ATCC 6538P, Klebsiella pneumoniae UC57, Micrococcus luteus La 2971, Micrococcus flavus ATCC 14452, Proteus vulgaris ATCC 8427, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Corynebacterium xerosis CCM 7064, Mycobacterium smegmatis CCM 2067, Bacillus subtilis ATCC 6633, Bacillus cereus ATCC 9730, Kluyveromyces fragilis NRRL 2415 and Rhodotorula rubra CCYya karşı antimikrobiyal aktivitesini incelemiştir. S. pisidicanın metanol ekstresi ve kloroform fraksiyonu, S. albiflora ve S. brevibracteatanın metanol ekstresi, butanol ve kloroform fraksiyonu bazı bakteri ve mayalara karşı iyi antimikrobiyal etki göstermiştir. İnhibisyon zon çapları 1020 mm, MIC değerleri ise 0.030.38 l/ml aralığında tespit edilmiştir. Çalışmanın sonucu bu türlerin geleneksel tıp alanında kullanılabileceğini desteklemiştir.
Özkan ve ark. (2005), Lamiaceae familyasına mensup Türkiyede endemik olarak bulunan Sideritis condensata (Boiss. & Heldr.) ve Sideritis eryhrantha var. eryhrantha (Boiss. & Heldr.) türlerinden elde edilen ekstrelerin antioksidan ve antibakteriyel etkilerini araştırmıştır. Antibakteriyel aktivite ağar difüzyon tekniği kullanılarak 15 bakteriye karşı (Aeromonas hydrophila, Bacillus cereus, Enterobacter aerogenes, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Escherichia coli O157:H7, Klebsiella pneumoniae, Mycobacterium smegmatis, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas fluorescens, Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus, Yersinia enterocolitica) araştırılmıştır. Sideritis condensata ekstreleri diğer ekstrelerden daha etkili bulunmuştur. Bütün konsantrasyonlarda, en duyarlı bakteri Pseudomonas aeruginosa olmasına rağmen, en dirençli bakteriler Sideritis condensata ekstreleri için, Enterococcus faecalis, Sideritis eryhrantha var. eryhrantha ekstresi için ise Staphylococcus aureus olarak belirlenmiştir.single.php