15
Uğur ve ark. (2005) Sideritis curvidens Stapf. ve Sideritis lanata L.nın antibakteriyel aktivitesini araştırmıştır. Bitki örneklerinden hidrodistilasyon metodu ile elde edilen uçucu yağların antibakteriyal etkileri, Streptococcus mutans CNCTC 8/77, Staphylococcus aureus ATCC 6538P, Staphylococcus aureus MU 38, Staphylococcus epidermitis MU 30, Micrococcus luteus NRRL B-4375, Bacillus subtilis ATCC 6633, Bacillus cereus RSKK 863, Escherichia coli ATCC 11230, Escherichia coli ATCC 35218, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Shigella sonnei RSKK 878, Enterobacter aerogenes RSKK 720 ve Salmonella typhimurium CCM 5445u kullanarak disk difüzyon yöntemi ile test edilmiştir. Her iki uçucu yağ da test edilen mikroorganizmaların tamamına karşı benzer etkiler göstermiştir. Sonuçta Sideritis curvidens Stapf. ve Sideritis lanata L.nın uçucu yağlarının, gram pozitif bakterilere, özellikle metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA)a ve oxacilline dirençli koagulaz negatif Staphylococcus epidermitise karşı güçlü bir antimikrobiyal etkiye sahip olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca; Bacillus cereus, Bacillus subtilis ve Micrococcus luteusun Sideritis curvidens Stapf. ve Sideritis lanata L.nın uçucu yağlarına karşı en duyarlı bakteriler olduğu ve uçucu yağların her ikisinin de bu bakterilere karşı bu araştırmada kullanılan referans antibiyotiklerden daha etkili olduğu bulunmuştur.
Dulger ve ark.(2005), Türkiyede endemik Verbascum pseudoholotrichum Hub.Mor., Verbascum cymigerum Hub.-Mor., Verbascum cholorostegium Bornm. & Murb., Verbascum linguifolium Hub._Mor., Verbascum pellitum Hub.-Mor., Sideritis brevidens P.H.Davis, Sideritis cilicica Boiss. & Bal., Sideritis vuralii H.Duman & Baser, Stachys aleurites Boiss.& Heldr., ve Stachys pinardii Boiss. türlerinden elde edilen metanol özütlerinin antimikrobiyal etkilerini araştırmıştır. Antimikrobiyal aktivite, disk difüzyon metoduyla Escherichia coli ATCC 11230, Staphylococcus aureus ATCC 6538P, Klebsiella pneumoniae UC57, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Proteus vulgaris ATCC 8427, Bacillus cereus ATCC 7064, Mycobacterium smegmatis CCM 2067, Listeria monocytogenes ATCC 15313, Micrococcus luteus CCM 169, Candida albicans ATCC 10231, Rhodotorula rubra DSM 70403 ve Kluyveromyces fragilis ATCC 8608e karşı araştırılmıştır. Verbascum L. özütü gram pozitif ve maya kültürüne karşı güçlü antimikrobiyal etkileşime sahiptir. Stachys L. ekstreleri sadece26. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Tokat yöresinde bulunan bazı makromantar türlerinin antimikrobiyal aktivitesinin araştırılması - Sayfa 25
12 Lactarius’un altı türünün [Lactarius deterrimus Grager, Lactarius sanguifluus (Paul.: Fr.) Fr., Lactarius semisanguifluus Heim et Leclair, Lactarius piperatus Scop. ex Fr., Lactarius deliciosus (L. ex Fr.) S.F. Gray ve Lactarius salmonicolor Heim et Leclair)’un Escherichia coli ATCC 11230, Micrococcus luteus ATCC 2971, Stapylococcus aureus ATCC 6538P, Salmonella thyphi ATCC 19430, Klebsiella p...
Türkiye'de yayılış gösteren Sideritis L. (Lamiaceae) cinsinin Empedoclia seksiyonuna ait taksonların ITS çekirdek ribozomal DNA dizilerine dayalı filogenetik analizi - Sayfa 20
vulcanica ise, morfolojik ve anatomik özellikleri yanında, korolojik özellikleri açısından da değerlendirilmiştir [34]. Gergis ve ark. (1991), Sideritis sipylea Boiss. uçucu yağının kimyasal kompozisyonu ve antimikrobiyal aktivitesi arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Bitkinin uçucu yağı TLC (Thin Layer Chromotography) ile hazırlanarak beş fraksiyona ayrılmış ve her fraksiyonun antimikrobiyal aktiv...

26. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

antimikrobiyal
karşı
aktivite
vulgaris
aeruginosa
pseudomonas


26. SAYFA ICERIGI

15
Uğur ve ark. (2005) Sideritis curvidens Stapf. ve Sideritis lanata L.nın antibakteriyel aktivitesini araştırmıştır. Bitki örneklerinden hidrodistilasyon metodu ile elde edilen uçucu yağların antibakteriyal etkileri, Streptococcus mutans CNCTC 8/77, Staphylococcus aureus ATCC 6538P, Staphylococcus aureus MU 38, Staphylococcus epidermitis MU 30, Micrococcus luteus NRRL B-4375, Bacillus subtilis ATCC 6633, Bacillus cereus RSKK 863, Escherichia coli ATCC 11230, Escherichia coli ATCC 35218, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Shigella sonnei RSKK 878, Enterobacter aerogenes RSKK 720 ve Salmonella typhimurium CCM 5445u kullanarak disk difüzyon yöntemi ile test edilmiştir. Her iki uçucu yağ da test edilen mikroorganizmaların tamamına karşı benzer etkiler göstermiştir. Sonuçta Sideritis curvidens Stapf. ve Sideritis lanata L.nın uçucu yağlarının, gram pozitif bakterilere, özellikle metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA)a ve oxacilline dirençli koagulaz negatif Staphylococcus epidermitise karşı güçlü bir antimikrobiyal etkiye sahip olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca; Bacillus cereus, Bacillus subtilis ve Micrococcus luteusun Sideritis curvidens Stapf. ve Sideritis lanata L.nın uçucu yağlarına karşı en duyarlı bakteriler olduğu ve uçucu yağların her ikisinin de bu bakterilere karşı bu araştırmada kullanılan referans antibiyotiklerden daha etkili olduğu bulunmuştur.
Dulger ve ark.(2005), Türkiyede endemik Verbascum pseudoholotrichum Hub.Mor., Verbascum cymigerum Hub.-Mor., Verbascum cholorostegium Bornm. & Murb., Verbascum linguifolium Hub._Mor., Verbascum pellitum Hub.-Mor., Sideritis brevidens P.H.Davis, Sideritis cilicica Boiss. & Bal., Sideritis vuralii H.Duman & Baser, Stachys aleurites Boiss.& Heldr., ve Stachys pinardii Boiss. türlerinden elde edilen metanol özütlerinin antimikrobiyal etkilerini araştırmıştır. Antimikrobiyal aktivite, disk difüzyon metoduyla Escherichia coli ATCC 11230, Staphylococcus aureus ATCC 6538P, Klebsiella pneumoniae UC57, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Proteus vulgaris ATCC 8427, Bacillus cereus ATCC 7064, Mycobacterium smegmatis CCM 2067, Listeria monocytogenes ATCC 15313, Micrococcus luteus CCM 169, Candida albicans ATCC 10231, Rhodotorula rubra DSM 70403 ve Kluyveromyces fragilis ATCC 8608e karşı araştırılmıştır. Verbascum L. özütü gram pozitif ve maya kültürüne karşı güçlü antimikrobiyal etkileşime sahiptir. Stachys L. ekstreleri sadeceKızılçam (Pinus brutia Ten.) ve Anadolu Karaçamı [Pinus nigra arnold. subsp. pallasiana (lamb.) holmboe]’ nda biyolojik bağımsızlığa ulaşma yaşlarının Kütahya Orman Bölge Müdürlüğündeki doğal karışık meşcerelerinde belirlenmesi The determination of biological independence reazhing ages in natural mixed brutian pine (Pinus brutia Ten.) and Anatolian black pine [Pinus nigra arnold. subsp. pallasiana (lamb.) holmboe] stands of Kutahya Regional Forestry
Danisman: PROF. DR. MUSA GENÇ, Universite: Süleyman Demirel Üniversitesi, Bolum: Fen Bilimleri Enstitüsü
Ozet: Ülkemizde karışık meşcereler geniş yayılış göstermekte ve bu meşcereler saf meşcerelere göre daha fonksiyonel görülmektedir. Bu amaçla Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve orman teşkilatı, biyolojik çeşitliliğin korunması ve unsurlarının sürdürülebilir kullanımına ilişkin….

single.php