16
bakterilere karşı, Sideritis L. ekstreleri ise hem bakterilere hem de bu çalışmada kullanılan kültürlere karşı antimikrobiyal etki göstermiştir.
İşcan ve ark. (2005), Lamiaceae familyasından Türkiyede endemik olarak bulunan Sideritis cilicica Boiss. & Bal. ve Sideritis bilgerana P.H.Davisin toprak üstü kısımlarından uçucu yağları elde etmek için hidrodilitasyon metodu kullanmıştır. S.bilgerananın yağındaki temel bileşimler -pinene (%48) ve -pinene(%32) olduğu halde S. cilicicanın yağındaki temel bileşenler -pinene (%39), -pinene (%28) ve phellandrene (%20) olarak GC (Gas Chromatography) ve GC/MS (Gas Chromatography-Mass Spectrometry) metoduyla belirlenmiştir. Yağların antimikrobiyal etkileri mikrodilisyon broth metodu kullanılarak değerlendirilmiştir. Her iki yağ da C. albicans üzerine iyi inhibitör etkiler göstermiştir.
Loğoğlu ve ark. (2006), Türkiyede İzmir-Karaburun-Akdağdan topladıkları Sideritis siplea Boiss.ten izole edilen siderol, linearol ve epicandicandiol dahil bazı diterpenleri ve bunların biyolojik aktivitelerini çalışmışlardır. Ayrıca bu çalışmada linearol ve epicandicandiolun diasetat türevleri de elde edilmiştir. Bütün bu bileşenlerin antibakteriyel aktivitelerini Staphylococcus aureus (ATCC 25923), Bacillus subtilis (ATCC 6633), Escherichia coli (ATCC 11230), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) ve Candida albicans (ATCC 90028)e karşı disk difüzyon metodu uygulayarak araştırmışlardır. Linearol, linearoldiacetate, siderol ve epicandicandioldiacetatenın çalışılan mikroorganizmaların hiç birine karşı aktif bulunmadığı, Epicandicandiolun ise S.aureus, B. subtilis ve C. albicans a karşı 10 mmlik zonlar meydana getirdiği belirtilmiştir.
Kılıç (2006), Sideritis stricta Boiss & Heldr.nın aseton özütlerinden bilinen dokuz ve yeni ent-kaurene diterpenoidi elde etmiştir. Sideritis strictanın aseton ekstresinin antimikrobiyal aktivitesini standart bakteriler ve mantar suşlarına (E.coli ATCC 29995, S. aureus ATCC 6538P, K.pneumonia CCM 2318 ve C. albicans ATCC 10239) karşı ağar difüzyon metodu kullanarak test etmiştir. MİK değerlerinin sonucu, gentamisin ve flukonazol ile karşılaştırdığında bu değerlerin test edilen bakteriler ve mantar türüne karşı çok az bir etkileşim içinde olduğunu belirtmiştir.



27. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye'de yayılış gösteren Sideritis L. (Lamiaceae) cinsinin Empedoclia seksiyonuna ait taksonların ITS çekirdek ribozomal DNA dizilerine dayalı filogenetik analizi - Sayfa 23
Klebsiella pneumoniae, Mycobacterium smegmatis, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas fluorescens, Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus, Yersinia enterocolitica) araştırılmıştır. Sideritis condensata ekstreleri diğer ekstrelerden daha etkili bulunmuştur. Bütün konsantrasyonlarda, en duyarlı bakteri Pseudomonas aeruginosa olmasına rağmen, en dirençli...
Türkiye'de yayılış gösteren Sideritis L. (Lamiaceae) cinsinin Empedoclia seksiyonuna ait taksonların ITS çekirdek ribozomal DNA dizilerine dayalı filogenetik analizi - Sayfa 24
Kılıç (2006), Sideritis stricta Boiss & Heldr.‟nın aseton özütlerinden bilinen dokuz ve yeni ent-kaurene diterpenoidi elde etmiştir. Sideritis stricta‟nın aseton ekstresinin antimikrobiyal aktivitesini standart bakteriler ve mantar suşlarına (E.coli ATCC 29995, S. aureus ATCC 6538P, K.pneumonia CCM 2318 ve C. albicans ATCC 10239) karşı ağar difüzyon metodu kullanarak test etmiştir. MİK değerlerini...
Türkiye'de yayılış gösteren Sideritis L. (Lamiaceae) cinsinin Empedoclia seksiyonuna ait taksonların ITS çekirdek ribozomal DNA dizilerine dayalı filogenetik analizi - Sayfa 20
vulcanica ise, morfolojik ve anatomik özellikleri yanında, korolojik özellikleri açısından da değerlendirilmiştir [34]. Gergis ve ark. (1991), Sideritis sipylea Boiss. uçucu yağının kimyasal kompozisyonu ve antimikrobiyal aktivitesi arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Bitkinin uçucu yağı TLC (Thin Layer Chromotography) ile hazırlanarak beş fraksiyona ayrılmış ve her fraksiyonun antimikrobiyal aktiv...

27. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sideritis
albicans
karşı
staphylococcus
etki
candida


27. SAYFA ICERIGI

16
bakterilere karşı, Sideritis L. ekstreleri ise hem bakterilere hem de bu çalışmada kullanılan kültürlere karşı antimikrobiyal etki göstermiştir.
İşcan ve ark. (2005), Lamiaceae familyasından Türkiyede endemik olarak bulunan Sideritis cilicica Boiss. & Bal. ve Sideritis bilgerana P.H.Davisin toprak üstü kısımlarından uçucu yağları elde etmek için hidrodilitasyon metodu kullanmıştır. S.bilgerananın yağındaki temel bileşimler -pinene (%48) ve -pinene(%32) olduğu halde S. cilicicanın yağındaki temel bileşenler -pinene (%39), -pinene (%28) ve phellandrene (%20) olarak GC (Gas Chromatography) ve GC/MS (Gas Chromatography-Mass Spectrometry) metoduyla belirlenmiştir. Yağların antimikrobiyal etkileri mikrodilisyon broth metodu kullanılarak değerlendirilmiştir. Her iki yağ da C. albicans üzerine iyi inhibitör etkiler göstermiştir.
Loğoğlu ve ark. (2006), Türkiyede İzmir-Karaburun-Akdağdan topladıkları Sideritis siplea Boiss.ten izole edilen siderol, linearol ve epicandicandiol dahil bazı diterpenleri ve bunların biyolojik aktivitelerini çalışmışlardır. Ayrıca bu çalışmada linearol ve epicandicandiolun diasetat türevleri de elde edilmiştir. Bütün bu bileşenlerin antibakteriyel aktivitelerini Staphylococcus aureus (ATCC 25923), Bacillus subtilis (ATCC 6633), Escherichia coli (ATCC 11230), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) ve Candida albicans (ATCC 90028)e karşı disk difüzyon metodu uygulayarak araştırmışlardır. Linearol, linearoldiacetate, siderol ve epicandicandioldiacetatenın çalışılan mikroorganizmaların hiç birine karşı aktif bulunmadığı, Epicandicandiolun ise S.aureus, B. subtilis ve C. albicans a karşı 10 mmlik zonlar meydana getirdiği belirtilmiştir.
Kılıç (2006), Sideritis stricta Boiss & Heldr.nın aseton özütlerinden bilinen dokuz ve yeni ent-kaurene diterpenoidi elde etmiştir. Sideritis strictanın aseton ekstresinin antimikrobiyal aktivitesini standart bakteriler ve mantar suşlarına (E.coli ATCC 29995, S. aureus ATCC 6538P, K.pneumonia CCM 2318 ve C. albicans ATCC 10239) karşı ağar difüzyon metodu kullanarak test etmiştir. MİK değerlerinin sonucu, gentamisin ve flukonazol ile karşılaştırdığında bu değerlerin test edilen bakteriler ve mantar türüne karşı çok az bir etkileşim içinde olduğunu belirtmiştir.







single.php