18
maya (Candida albicans ATCC 10239) kullanılmıştır. Ekstrelerin antimikrobiyal etkilerini disk difüzyon metodu kullanarak belirlemişlerdir. Salvia verbenaca, Teucrium chamaedrys ssp. lydium, Teucrium divaricatum ssp. villosum, Teucrium polium, Stachys annua ssp. annua var. annua, Sideritis albiflora, Sideritis leptoclada ve Prunella vulgarisin etanol ekstrelerinin çeşitli antibiyotiklere dirençli Staphylococcus suşları dahil Gram pozitif bakterilere karşı inhibisyon etkisi göstermediğini, S. leptocladanın etanol ekstresinin en etkili ekstre olduğunu, bunun yanı sıra bütün etanol ekstrelerinin Gram negatif bakterilere ve C. albicansa karşı etkisiz olduğu belirtmişlerdir. S. leptocladanın S. aureus ATCC 25923 üzerindeki inhibisyon zonu aynı bakteri üzerindeki oxacillinin inhibisyon zonundan daha iyi bulunmuştur.
Çarıkçı ve ark. (2007), Sideritis tmolea P.H.Davisnın aseton ekstresinden farklı kromatografik metodlar kullanarak bilinen dört ent-kaurene diterpenoidi ayrıştırmıştır. Sideritis tmolea bitkisinde bulunan siderolun aseton ve metanol özütlerini mikroorganizmalara karşı test ederek, ham aseton ve metanol özütlerinin Mycobacterıum tuberculosis H37Ra (ATCC 25177)e karşı etkileşim göstermediğini tespit etmişlerdir. Ayrıca bitkiye ait ham aseton ve metanol özütlerinin antimikrobiyal etkileşiminin olmadığını da belirlemişlerdir.
Kostadinova ve ark. (2008), Sideritis scardica Griebs. ve hibrit S.scardica x S.scardica türlerini GC-MS (Gas Chromatography-Mass Spectrometry) metoduyla analiz etmiş ve hekzan ekstrelerinin antimikrobiyal aktivitelerini test etmiştir. Bütün ekstrelerin ana bileşeni diterpenler ve n-alkanlar olarak saptanmıştır. Antibakteriyel ve antifungal aktiviteler çukur agar yöntemiyle Staphylococcus aureus 209, Escherichia coli WF, Candida albicans 562a karşı araştırılmıştır. Hekzan ekstrelerinin hiç biri E. coli ve C. aibicansa karşı aktive göstermemiş, fakat hepsi S. aureusa karşı iyi aktivite göstermiştir.29. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye'de yayılış gösteren Sideritis L. (Lamiaceae) cinsinin Empedoclia seksiyonuna ait taksonların ITS çekirdek ribozomal DNA dizilerine dayalı filogenetik analizi - Sayfa 24
Kılıç (2006), Sideritis stricta Boiss & Heldr.‟nın aseton özütlerinden bilinen dokuz ve yeni ent-kaurene diterpenoidi elde etmiştir. Sideritis stricta‟nın aseton ekstresinin antimikrobiyal aktivitesini standart bakteriler ve mantar suşlarına (E.coli ATCC 29995, S. aureus ATCC 6538P, K.pneumonia CCM 2318 ve C. albicans ATCC 10239) karşı ağar difüzyon metodu kullanarak test etmiştir. MİK değerlerini...
Ardahan yöresinde yetişen Lamıaceae (Labıatae) familyasına ait bazı türlerin biyoaktiviteleri - Sayfa 103
Stachys annua ssp. annua var. annua ile ilgili yapılan bir başka çalışmada bu bitkinin etanol ile hazırlanan ekstraktlarının Staphylococcus aureus ATCC 25923, MU 38, MU 44 ve Staphylococcus epidermidis üzerinde büyük oranda inhibisyon etkisi gösterdiği bildirilmiştir(Sarac ve Ugur, 2007). Bu sonuçlar, çalışmamızda kullanılan Stachys annua (L.) L. var. annua’nın etanolik ekstrelerinin Staphylococcu...

29. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

aureus
atcc
karşı
antimikrobiyal
staphylococcus
aktivite


29. SAYFA ICERIGI

18
maya (Candida albicans ATCC 10239) kullanılmıştır. Ekstrelerin antimikrobiyal etkilerini disk difüzyon metodu kullanarak belirlemişlerdir. Salvia verbenaca, Teucrium chamaedrys ssp. lydium, Teucrium divaricatum ssp. villosum, Teucrium polium, Stachys annua ssp. annua var. annua, Sideritis albiflora, Sideritis leptoclada ve Prunella vulgarisin etanol ekstrelerinin çeşitli antibiyotiklere dirençli Staphylococcus suşları dahil Gram pozitif bakterilere karşı inhibisyon etkisi göstermediğini, S. leptocladanın etanol ekstresinin en etkili ekstre olduğunu, bunun yanı sıra bütün etanol ekstrelerinin Gram negatif bakterilere ve C. albicansa karşı etkisiz olduğu belirtmişlerdir. S. leptocladanın S. aureus ATCC 25923 üzerindeki inhibisyon zonu aynı bakteri üzerindeki oxacillinin inhibisyon zonundan daha iyi bulunmuştur.
Çarıkçı ve ark. (2007), Sideritis tmolea P.H.Davisnın aseton ekstresinden farklı kromatografik metodlar kullanarak bilinen dört ent-kaurene diterpenoidi ayrıştırmıştır. Sideritis tmolea bitkisinde bulunan siderolun aseton ve metanol özütlerini mikroorganizmalara karşı test ederek, ham aseton ve metanol özütlerinin Mycobacterıum tuberculosis H37Ra (ATCC 25177)e karşı etkileşim göstermediğini tespit etmişlerdir. Ayrıca bitkiye ait ham aseton ve metanol özütlerinin antimikrobiyal etkileşiminin olmadığını da belirlemişlerdir.
Kostadinova ve ark. (2008), Sideritis scardica Griebs. ve hibrit S.scardica x S.scardica türlerini GC-MS (Gas Chromatography-Mass Spectrometry) metoduyla analiz etmiş ve hekzan ekstrelerinin antimikrobiyal aktivitelerini test etmiştir. Bütün ekstrelerin ana bileşeni diterpenler ve n-alkanlar olarak saptanmıştır. Antibakteriyel ve antifungal aktiviteler çukur agar yöntemiyle Staphylococcus aureus 209, Escherichia coli WF, Candida albicans 562a karşı araştırılmıştır. Hekzan ekstrelerinin hiç biri E. coli ve C. aibicansa karşı aktive göstermemiş, fakat hepsi S. aureusa karşı iyi aktivite göstermiştir.single.php