T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

3

SIDERITIS HOLOLEUCA BOISS.&HELDR. APUD BENTHAM VE SIDERITIS LIBANOTICA LABILL. SUBSP. VIOLASCENS
EKSTRAKTLARININ ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ

Ayça AYAZ

YÜKSEK LİSANS TEZİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Bu tez 18 / 09 / 2008 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından oybirliği/oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Yrd. Doç. Dr. Rüstem DUMAN Üye (Danışman)

Prof. Dr. Yusuf DURAK Üye ( Başkan)

Yrd. Doç. Dr. Birol ÖZKALP Üye3. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bazı Sideritis (Sideritis niveotomentosa, Sideritis hololeuca, Sideritis brevidens) türlerinin diterpenik bileşenlerinin izolasyonu ve yapılarının tayini - Sayfa 2
T.C. BALIKEsİn tıxivrnsİrn sİ r'rN gİLİııııpnİ rxsrirüsü rİııyl ıxagir,iM DALI BAZı SIDERITIS (SIDERITIS NIYEOToMENTOSA, SIDERITIS HoLoLE IICA, SIDE RITIS BREW DENS) rünr,nnİxİx oİrnnprxİr gİLnŞnxı,rnixİx İzor,a.syoıtu VE YAPILARII\IIN uyixİ DoKToRA rnzi Sema ÇARIKÇI I. Danışmın Doç. Dr. Turgut KILIÇ Tez l)anışmanlın II. Dınışmın Doç. Dr. Ahmet Ceyhan cÖnrN Srnıv Tarihi: l 4. ...
Türkiye Sideritis L. (Lamiaceae) türleri üzerinde karyolojik bir araştırma - Sayfa 2
Esra MARTIN tarafından hazırlanan 'TÜRKiYE SIDERITIS L. (LAMIACEAE) TÜRLERi ÜZERİNDE KARYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA' adlı bu tezin Doktora tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. ~ Prof. Dr. Hayri Duman Doç. Dr. Fatma Ünal Tez Yöneticisi Tez Yöneticisi Bu çalışma, jürimiz tarafından Biyoloji Anabilim Dalında Doktora tezi olarak kabul edilmiştir. Başkan: Yr~~. f)r. cŞ \l')q 5 i \{ \LÜ ı e...

3. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

dalı
jüri
tezi
bilimleri
tarafından
anabilim


3. SAYFA ICERIGI

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

3

SIDERITIS HOLOLEUCA BOISS.&HELDR. APUD BENTHAM VE SIDERITIS LIBANOTICA LABILL. SUBSP. VIOLASCENS
EKSTRAKTLARININ ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ

Ayça AYAZ

YÜKSEK LİSANS TEZİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Bu tez 18 / 09 / 2008 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından oybirliği/oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Yrd. Doç. Dr. Rüstem DUMAN Üye (Danışman)

Prof. Dr. Yusuf DURAK Üye ( Başkan)

Yrd. Doç. Dr. Birol ÖZKALP Üyesingle.php