3. MATERYAL ve METOT

19

3.1. Materyal
3.1.1. Endemik bitkiler
1. Sideritis hololeuca Boiss. & Heldr. apud Bentham: Çok yıllıktır. 2560 cmdir. Dallanmıştır, yoğun olarak beyaz pinnos tüylüdür. Orta ve aşağı gövde yaprakları oposite şeklindedir, yuvarlak ya da yarı yuvarlaktır. Lamina 12,5 cmdir, yaprak kenarları crenate (çok küçük yuvarlağımsı) ve sık petiolleri kısa 1 cme kadardır. (1)25 vertisillatlı, çiçek durumu corymbose tur. Orta yapraklar 0,50,8 x 0,51 cm, mucronate, indementum bağlantısından dolayı doğuştan connate görünür. Calyx 68 mm, dişler 23 mm obtuse tur. Coralla sarı, 810 mm, tüylü ve içte kahverengi lekelidir (Şekil 3,1.a, 3,1.b). Çiçeklenme mevsimi 68. aylar arasındadır. Kireçli alanlarda, kuru tepelerde 9001300 mde görünür.
Ülkemizde; Ermenek-Sarıvadi 1300 m, Karaman Mut arası 20. km 1000 mde bulunur (Davis 1988).

Şekil 3.1.a: Sideritis hololeuca30. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bazı Sideritis (Sideritis niveotomentosa, Sideritis hololeuca, Sideritis brevidens) türlerinin diterpenik bileşenlerinin izolasyonu ve yapılarının tayini - Sayfa 24
1.1.4 Sideritis hololeuca Boiss. & Heldr. Apud Bentham Boyu 25-60 cm, dallanmış, gövdeleri yoğun, beyaz-keçemsi sık tüylü, çok yıllık bitkiler. Orta ve alt gövde yapraklarının ucu sivri ila yuvarlak arası, dairemsi ila hemen hemen dairemsi, yaprağın geniş kısmı 1-2.5 cm, küçük oymalı dişli, tabanı, yaprak sapına doğru aniden daralmış, yaprak sapı 1 cm’ye kadar olabilir. Vertisillatlar (1-)2-5 adet...
Sideritis stricta boiss. ve heldr bitkisinin fitokimyasal analizi - Sayfa 15
üst dudak hemen hemen dik, tam ya da iki parçalı (trifit) ortadaki daha geniş ve daha derin, stamenler 4 didinam, korolla tübü içinde, alt stamenler üst stamenlerden daha uzundur. Anterler 2 gözlü ve çoğunlukla şekli bozulmuştur. Stilus korolla tübü içinde, silindirik, ginobazik bifit, üst lob uçta küt, alt lob geniş ve üst lobu sarar. Ovaryum üst durumlu 4 gözlü nuks ovat tepede küt yuvarlak ve t...

30. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tüylü
gövde
çiçek
yapraklar
sideritis
orta


30. SAYFA ICERIGI

3. MATERYAL ve METOT

19

3.1. Materyal
3.1.1. Endemik bitkiler
1. Sideritis hololeuca Boiss. & Heldr. apud Bentham: Çok yıllıktır. 2560 cmdir. Dallanmıştır, yoğun olarak beyaz pinnos tüylüdür. Orta ve aşağı gövde yaprakları oposite şeklindedir, yuvarlak ya da yarı yuvarlaktır. Lamina 12,5 cmdir, yaprak kenarları crenate (çok küçük yuvarlağımsı) ve sık petiolleri kısa 1 cme kadardır. (1)25 vertisillatlı, çiçek durumu corymbose tur. Orta yapraklar 0,50,8 x 0,51 cm, mucronate, indementum bağlantısından dolayı doğuştan connate görünür. Calyx 68 mm, dişler 23 mm obtuse tur. Coralla sarı, 810 mm, tüylü ve içte kahverengi lekelidir (Şekil 3,1.a, 3,1.b). Çiçeklenme mevsimi 68. aylar arasındadır. Kireçli alanlarda, kuru tepelerde 9001300 mde görünür.
Ülkemizde; Ermenek-Sarıvadi 1300 m, Karaman Mut arası 20. km 1000 mde bulunur (Davis 1988).

Şekil 3.1.a: Sideritis hololeucasingle.php