20
Şekil 3.1.b: Sideritis hololeuca 2. Sideritis libanotica Labill. subsp. violascens : Çok yıllık, (10)20100 cm, basit ya da dallanmıştır. Basık, beyaz tomentose tüylü, glandsız veya çok küçük glandlıdırlar. Cauline (gövde) yaprakları 48 çift, internod 310 cmdir. Orta yapraklar lineardan lanseolata değişkendir. 18 x 0,32 cm, mukronate, acute ya da acuminate, zaman zaman serrate- denticulate ya da düz haldedir. 215 vertisillatlı, 6 çiçekli, vertisillatlar arası (1)29 cm uzaklıklıdır. Orta brakteler oblong-lanseolate tan orbicular ve reniforma değişkendir. 620 x 213 mm mucranate ya da acuminatetır. Calyx 5,59 mm aşağı yukarı yoğun tüylü bazen glandlı tüyler görülür. Dişler 1,53,5 mm, tüylü ya da tüysüzdür. Coralla sarı ya da mor-menekşe renkli, (7)1013 mm tüylü ve içinde kahverengi lekelidir. Çiçeklerin mor-menekşe olması subsp. violascense ait olması demektir (Şekil 3,2.a, 3,2.b). Çiçeklenme mevsimi 59. aylar arasıdır. Kayalık ve eğimli yerlerde 15002400 mde bulunur.31. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sideritis libanotica bitkisinin genotoksik etkisinin değerlendirilmesi - Sayfa 36
1.1.8. Sideritis libanotica Labill. subsp. violascens Alttürü Çok yıllık, 20–100 cm, basit ya da dallanmıştır. Basık, beyaz tomentose tüylü, glandsız veya çok küçük glandlıdırlar (Şekil 1.10). Gövde yaprakları 4–8 çift, internod 3–10 cm’dir. Orta yapraklar lineardan lanseolata değişkendir. 2–15 vertisillatlı, 6 çiçekli, vertisillatlar arası 2–9 cm uzaklıklıdır. Kaliks 5,5–9 mm aşağı yukarı yoğun ...
- Sayfa 77
3.1.13. Sideritis libanotica Labill. S. libanotica türünün beş alttürü bulunmaktadır. Bu alttürlerden ikisi olan S. libanotica Labill. subsp. linearis (Bentham) Bornm. ve S. libanotica Labill. subsp. violascens (P. H. Davis) P. H. Davis Antalya’da yayılış göstermektedir. Çalışma kapsamında S. libanotica subsp. linearis üç lokasyondan, S. libanotica subsp. violascens ise bir lokasyondan örneklenmi...
- Sayfa 77
3.1.13. Sideritis libanotica Labill. S. libanotica türünün beş alttürü bulunmaktadır. Bu alttürlerden ikisi olan S. libanotica Labill. subsp. linearis (Bentham) Bornm. ve S. libanotica Labill. subsp. violascens (P. H. Davis) P. H. Davis Antalya’da yayılış göstermektedir. Çalışma kapsamında S. libanotica subsp. linearis üç lokasyondan, S. libanotica subsp. violascens ise bir lokasyondan örneklenmi...

31. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

orta
yapraklar
tüylü
gövde
dişler
basit


31. SAYFA ICERIGI

20
Şekil 3.1.b: Sideritis hololeuca 2. Sideritis libanotica Labill. subsp. violascens : Çok yıllık, (10)20100 cm, basit ya da dallanmıştır. Basık, beyaz tomentose tüylü, glandsız veya çok küçük glandlıdırlar. Cauline (gövde) yaprakları 48 çift, internod 310 cmdir. Orta yapraklar lineardan lanseolata değişkendir. 18 x 0,32 cm, mukronate, acute ya da acuminate, zaman zaman serrate- denticulate ya da düz haldedir. 215 vertisillatlı, 6 çiçekli, vertisillatlar arası (1)29 cm uzaklıklıdır. Orta brakteler oblong-lanseolate tan orbicular ve reniforma değişkendir. 620 x 213 mm mucranate ya da acuminatetır. Calyx 5,59 mm aşağı yukarı yoğun tüylü bazen glandlı tüyler görülür. Dişler 1,53,5 mm, tüylü ya da tüysüzdür. Coralla sarı ya da mor-menekşe renkli, (7)1013 mm tüylü ve içinde kahverengi lekelidir. Çiçeklerin mor-menekşe olması subsp. violascense ait olması demektir (Şekil 3,2.a, 3,2.b). Çiçeklenme mevsimi 59. aylar arasıdır. Kayalık ve eğimli yerlerde 15002400 mde bulunur.Isparta ili kasnak meşesi (Quercus vulcanica Boiss. and Heldr. Ex Kotschy) ormanı tabiatı koruma alanı Sphecidae, Crabronidae, Ampulicidae (Hymenoptera) faunaları üzerine bir araştırma M. sc. thesis an investigation on Sphecidae, Ampulicae, Crabronidae (Hymenoptera) fauna in kasnak oak (Quercus vulcanica Boiss. and Heldr. Ex Kotschy) forest nature protect area,
Danisman: YRD. DOÇ. DR. MEHMET FARUK GÜRBÜZ, Universite: Süleyman Demirel Üniversitesi, Bolum: Fen Bilimleri Enstitüsü
Ozet: Bu çalışma Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı’nın Ampulicidae, Crabronidae, Sphecidae (Hymenoptera) faunal türleri saptamak amacı ile gerçekleştirilmiştir. Nisan 2007? Kasım 2007 ve Nisan 2008? Ekim 2008 ayları arasında yapılan bu araştırmada yüksekliğe bağlı olarak atrap ve Ma….

single.php