22
3.1.2. Kullanılan gereçler
Beherler, buzdolabı (Bosch), cam balonlar, cam pastör pipetleri, cam petri kutuları, cam tüpler, derin dondurucular (-25lik, Bosch), mekanik öğütücü (Mebay), ekivyon çubuğu, evaporatör, filtre aparatı ve filtre, filtre kğıdı (Whatman), hasas terazi (Gecavery), McFarland bulanıklık tüpleri, manyetik karıştırıcı (Chiltern), normal inkübatör (Nüve), otoklav (Prior), şişeler (çeşitli hacimlerde), otomatik pipetler (VWR), otomatik pipet uçları, pastör fırını (Nüve), su banyosu, vorteks (Fisons), çalışma kabini (Bilser).
3.1.3. Kullanılan kimyasal maddeler ve besiyerleri
Ampisilin (FischerBiotec, ABD), muller-Hinton broth (MHB), mueller-Hinton agar (MHA), phosphate buffered saline (PBS), aseton, kloroform, etanol (Merck, Darmstadt, Germany), dimethyl sulfoxide (DMSO).
Kloroform: Organik formülü CHCl3 olan bileşiktir. Triklormetan olarak da bilinir. Metanın klorlu türevlerinden biridir. Anestezik ve çözücü olarak kullanılan, renksiz, saydam, çok hareketli ve alevlenmeyen ağır sıvıdır. -62Cde katılaşır ve 61Cde kaynar. Buharı havadan yaklaşık dört kat daha ağır olan bu sıvının özgül ağırlığı 20Cde 1,476dır. Suda çok az çözünmesine karşılık hayvansal ve bitkisel yağlarda, alkolde, eterde, asetonda, benzinde ve diğer organik çözücülerin çoğunda kolaylıkla çözünür ( Uyar 1992).
Aseton: Organik formülü CH3COCH3 olan bileşiktir. Aseton, ketonların ilk örneğidir ve bunların temel özelliklerini taşır. Alkali ortamlarda kendi kendine yoğunlaşarak diaseton alkol ile mezitil oksit oluşturur. Bu bileşikler plastikleştirici ve çözücü maddelerdir. Aseton, kimya sanayisinin temel ürünlerinden biridir. Propenden elde edilen izopropanol ya da propen ve benzenden elde edilen kümen yükseltgenerek üretilir. Su, etanol ve eterde her oranda karışır. Aseton, 56Cde kaynar ve erime noktası -94Cde. Özellikle seliloz esterleri için çok kullanılan bir çöücüdür. Yağlar, mumlar, reçineler, vernikler, lastik çimontaları için çözücü olarak kullanılır. Fotoğraf33. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Centaurea balsamita Lam. ve Centaurea coronopifolia Lam. türlerinin antimikrobiyal etkilerinin belirlenmesi The determination of antimicrobial effects of Centaurea balsamita Lam. and Centaurea coronopifolia - Sayfa 33
22 Etil asetat: Organik kimya formülü CH3COOC2H5 olan bileşiktir. Etil asetat 77 °C’de kaynayan bir sıvıdır. Boya, vernik, patlayıcı madde, fotoğrafçılık ve yapay tekstil maddeleri sanayilerinde çözücü olarak kullanılır. Etil asetat, esterler sınıfına girmektedir. Pratik olarak suda çözünmez, ama hem alkol hem de eterde çözünebilir. Kaynama noktası asitlerden düşüktür (Uyar 1992). Aseton: Kimyas...
Silene salsuginea Hub.-Mor. ekstrelerinin antibakteriyel aktivitesi - Sayfa 36
3.1.2. Test mikroorganizmaları 28 Yapılan deneyde canlılarda kullanılmıştır. Kullanılan bakteriler şunlardır: hastalık yapan çeşitli mikroorganizmalar -Escherichia coli ATCC 25922 (Gram negatif), -Staphylococcus aureus ( MSSA ) ATCC 25923, -Bacillus cereus ATCC 11778, -Proteus mirabilis ATCC 43071 (Gram negatif), -Listeria monocytogenes Tip 2 Pasteur Enstitüsü 5434, ...
Tokat yöresinde bulunan bazı makromantar türlerinin antimikrobiyal aktivitesinin araştırılması - Sayfa 49
36 Etanol: Kimyasal formülü CH3CH2OH olan bileşiktir. Atmosfer basıncında 78.4 0C’ de kaynar ve suyla her oranda karışabilir. Suyla karıştığında ısı açığa çıkar ve hacimce büzülmeye uğrar. Etanol glukozun mayalanmasından oluşur. Besin ve eczacılıktaki kullanımlarının yanı sıra etanolden çözücü, motor yakıtı, kloral, kloroform, etil esterler ile olağan eterin elde edilmesinde ara madde, besin sana...

33. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kullanılan
etanol
kloroform
kimyasal
organik
çözücü


33. SAYFA ICERIGI

22
3.1.2. Kullanılan gereçler
Beherler, buzdolabı (Bosch), cam balonlar, cam pastör pipetleri, cam petri kutuları, cam tüpler, derin dondurucular (-25lik, Bosch), mekanik öğütücü (Mebay), ekivyon çubuğu, evaporatör, filtre aparatı ve filtre, filtre kğıdı (Whatman), hasas terazi (Gecavery), McFarland bulanıklık tüpleri, manyetik karıştırıcı (Chiltern), normal inkübatör (Nüve), otoklav (Prior), şişeler (çeşitli hacimlerde), otomatik pipetler (VWR), otomatik pipet uçları, pastör fırını (Nüve), su banyosu, vorteks (Fisons), çalışma kabini (Bilser).
3.1.3. Kullanılan kimyasal maddeler ve besiyerleri
Ampisilin (FischerBiotec, ABD), muller-Hinton broth (MHB), mueller-Hinton agar (MHA), phosphate buffered saline (PBS), aseton, kloroform, etanol (Merck, Darmstadt, Germany), dimethyl sulfoxide (DMSO).
Kloroform: Organik formülü CHCl3 olan bileşiktir. Triklormetan olarak da bilinir. Metanın klorlu türevlerinden biridir. Anestezik ve çözücü olarak kullanılan, renksiz, saydam, çok hareketli ve alevlenmeyen ağır sıvıdır. -62Cde katılaşır ve 61Cde kaynar. Buharı havadan yaklaşık dört kat daha ağır olan bu sıvının özgül ağırlığı 20Cde 1,476dır. Suda çok az çözünmesine karşılık hayvansal ve bitkisel yağlarda, alkolde, eterde, asetonda, benzinde ve diğer organik çözücülerin çoğunda kolaylıkla çözünür ( Uyar 1992).
Aseton: Organik formülü CH3COCH3 olan bileşiktir. Aseton, ketonların ilk örneğidir ve bunların temel özelliklerini taşır. Alkali ortamlarda kendi kendine yoğunlaşarak diaseton alkol ile mezitil oksit oluşturur. Bu bileşikler plastikleştirici ve çözücü maddelerdir. Aseton, kimya sanayisinin temel ürünlerinden biridir. Propenden elde edilen izopropanol ya da propen ve benzenden elde edilen kümen yükseltgenerek üretilir. Su, etanol ve eterde her oranda karışır. Aseton, 56Cde kaynar ve erime noktası -94Cde. Özellikle seliloz esterleri için çok kullanılan bir çöücüdür. Yağlar, mumlar, reçineler, vernikler, lastik çimontaları için çözücü olarak kullanılır. Fotoğrafsingle.php