23
filmlerinin hazırlanmasında, hayvansal ve bitkisel maddelerden çeşitli ekstrakyon yoluyla ayrılamasında, parafinin saflaştırılmasında, dokuların sertleşmesinde ve suyun alınmasında kullanılır ( Uyar 1992).
Etanol: Organik kimya formülü CH3CH2OH olan bileşiktir. Atmosfer basıncında 78.4Cde kaynar ve suyla her oranda karışabilir. Suyla karıştığında ısı açığa çıkar ve hacimce büzülmeye uğrar. Etanol glukozun mayalanmasından oluşur. Besin ve eczacılıktaki kullanımlarının yanı sıra etanolden çözücü, motor yakıtı, kloral, kloroform, etil esterler ile olağan eterin elde edilmesinde ara madde, besin sanayisinde kullanılan asetik asit ya da sirke yapımında ise ana madde olarak kullanılır. Tıpta kullanılan araçların sterilizasyonunda kullanıldığı gibi organik bileşikler için iyi bir çözücüdür (Uyar 1992).
Dimetil sülfoksit (DMSO): Kimyasal formülü (CH3)2SO olan bileşik 189Cde kaynar ve erime noktası 20Cdir (Zywottek 2008). Saf DMSO kokusuz ve renksiz bir sıvıdır ve hem polar hem de nonpolar bileşikleri çözebilen polar aprotik bir çözücüdür. Üstün çözme gücü nedeniyle kimyasal reaksiyonlarda çözücü olarak kullanılır. DMSO karbonhidratlar, polimerler, peptitler gibi organik maddelerin çoğunu çözebildiği gibi inorganik tuzları ve gazları da çözebilir. PCR reaksiyonlarında DNA primerleri ya da DNA kalıplarında sekonder yapıların oluşmasını engellemek için kullanılır. Ancak DMSOnun PCRda kullanımı mutasyonu arttırır. DMSO ayrıca hücrelerin ölmesini engellemek için yapılan dondurma işleminde bir kriyoprotektan olarak ortama ilave edilir. Kriyobiyolojide organ, doku ve hücre süspansiyonlarının korunması için kullanılan kriyoprotektan vitrifikasyon karışımının önemli bir bileşinidir. Embriyonik kök hücreleri ve hematopoetik kök hücrelerinin uzun süreli dondurularak saklanmasında kullanılan oldukça önemli bir bileşiktir (Wikipedia 2008).34. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Centaurea balsamita Lam. ve Centaurea coronopifolia Lam. türlerinin antimikrobiyal etkilerinin belirlenmesi The determination of antimicrobial effects of Centaurea balsamita Lam. and Centaurea coronopifolia - Sayfa 33
22 Etil asetat: Organik kimya formülü CH3COOC2H5 olan bileşiktir. Etil asetat 77 °C’de kaynayan bir sıvıdır. Boya, vernik, patlayıcı madde, fotoğrafçılık ve yapay tekstil maddeleri sanayilerinde çözücü olarak kullanılır. Etil asetat, esterler sınıfına girmektedir. Pratik olarak suda çözünmez, ama hem alkol hem de eterde çözünebilir. Kaynama noktası asitlerden düşüktür (Uyar 1992). Aseton: Kimyas...
Bazı centaurea L.türlerinin uçucu yağlarının kimyasal bileşimleri ve antimikrobiyal aktivitelerinin incelenmesi - Sayfa 40
2.1.2.5. Enterococcus faecalis Gram pozitif, tekli yada çiftli zincirli koklardır. Aerob olup, hücreye ekstrasllüler yerleşirler. Kanlı agarda gri-beyaz, değişken koloniler şeklinde ürerler genelde hareketsizdirler. Ekzotoksinleri yoktur. Antibiyotiklere karşı rezistan özellikleri bilinen Entrekoklarıni kalp kapaklarına ve üriner sistemdeki epitel hücrelerine yapışma kabiliyetleri vardır. Virülan...
Centaurea balsamita Lam. ve Centaurea coronopifolia Lam. türlerinin antimikrobiyal etkilerinin belirlenmesi The determination of antimicrobial effects of Centaurea balsamita Lam. and Centaurea coronopifolia - Sayfa 34
23 çoğunu çözebildiği gibi inorganik tuzları ve gazları da çözebilir. PCR reaksiyonlarında DNA primerleri ya da DNA kalıplarında sekonder yapıların oluşmasını engellemek için kullanılır. Ancak DMSO’nun PCR’da kullanımı mutasyonu arttırır. DMSO ayrıca hücrelerin ölmesini engellemek için yapılan dondurma işleminde bir kriyoprotektan olarak ortama ilave edilir. Kriyobiyolojide organ, doku ve hücre s...

34. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

organ
dmso
bileşik
etil
çözücü
organik


34. SAYFA ICERIGI

23
filmlerinin hazırlanmasında, hayvansal ve bitkisel maddelerden çeşitli ekstrakyon yoluyla ayrılamasında, parafinin saflaştırılmasında, dokuların sertleşmesinde ve suyun alınmasında kullanılır ( Uyar 1992).
Etanol: Organik kimya formülü CH3CH2OH olan bileşiktir. Atmosfer basıncında 78.4Cde kaynar ve suyla her oranda karışabilir. Suyla karıştığında ısı açığa çıkar ve hacimce büzülmeye uğrar. Etanol glukozun mayalanmasından oluşur. Besin ve eczacılıktaki kullanımlarının yanı sıra etanolden çözücü, motor yakıtı, kloral, kloroform, etil esterler ile olağan eterin elde edilmesinde ara madde, besin sanayisinde kullanılan asetik asit ya da sirke yapımında ise ana madde olarak kullanılır. Tıpta kullanılan araçların sterilizasyonunda kullanıldığı gibi organik bileşikler için iyi bir çözücüdür (Uyar 1992).
Dimetil sülfoksit (DMSO): Kimyasal formülü (CH3)2SO olan bileşik 189Cde kaynar ve erime noktası 20Cdir (Zywottek 2008). Saf DMSO kokusuz ve renksiz bir sıvıdır ve hem polar hem de nonpolar bileşikleri çözebilen polar aprotik bir çözücüdür. Üstün çözme gücü nedeniyle kimyasal reaksiyonlarda çözücü olarak kullanılır. DMSO karbonhidratlar, polimerler, peptitler gibi organik maddelerin çoğunu çözebildiği gibi inorganik tuzları ve gazları da çözebilir. PCR reaksiyonlarında DNA primerleri ya da DNA kalıplarında sekonder yapıların oluşmasını engellemek için kullanılır. Ancak DMSOnun PCRda kullanımı mutasyonu arttırır. DMSO ayrıca hücrelerin ölmesini engellemek için yapılan dondurma işleminde bir kriyoprotektan olarak ortama ilave edilir. Kriyobiyolojide organ, doku ve hücre süspansiyonlarının korunması için kullanılan kriyoprotektan vitrifikasyon karışımının önemli bir bileşinidir. Embriyonik kök hücreleri ve hematopoetik kök hücrelerinin uzun süreli dondurularak saklanmasında kullanılan oldukça önemli bir bileşiktir (Wikipedia 2008).single.php