24
3.1.4. Kullanılan mikroorganizma suşları
Bitki ekstrelerinin antibakteriyel etkileri 14 patojen mikroorganizma üzerinde araştırıldı.
a) Bakteri suşları
Bitki ekstraklarının antibakteriyel etkilerinin araştırıldığı standart bakteri suşları (Listeria monocytogenes tip 2 Pasteur Ens. 54134, Bacillus subtilis B RSHMB, Bacillus cereus ATCC 14579, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus mutans, Staphylococcus aureus, Micrococcus luteus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enteritidis) ticari olarak Refik Saydam Ulusal Tip Kültür Koleksiyonu (RSKK) Laboratuvarından temin edildi (Tablo 3.1).35. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kanser ilişkili karbonik anhidraz IX ve XII izo enzimlerinin (CA-IX, CA-XIII) ekspresyonu saflaştırılması va bazı bileşiklere karşı ilgisinin araştırılması - Sayfa 58
1.4.1.13 Avalox (Moksiloksasin) Moksiloksasin geniş spektrumlu aktviteye sahip yeni bir florkinolon antibakteriyel ajanıdır. Gram pozitif bakterilerden staphylococci, streptococci, enterococci bakteri zincirlerini inhibe eder [25]. OO F OH N HN N O H3C 1.5.1.14 Amoksilin Antibakteriyel spektrumu geniş olan penisilin türevi Amoxisilin diğer penisilinlerin etki etmediği E.coli, s...

35. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

pneumoniae
bakteri
aureus
staphylococcus
pseudomonas
coli


35. SAYFA ICERIGI

24
3.1.4. Kullanılan mikroorganizma suşları
Bitki ekstrelerinin antibakteriyel etkileri 14 patojen mikroorganizma üzerinde araştırıldı.
a) Bakteri suşları
Bitki ekstraklarının antibakteriyel etkilerinin araştırıldığı standart bakteri suşları (Listeria monocytogenes tip 2 Pasteur Ens. 54134, Bacillus subtilis B RSHMB, Bacillus cereus ATCC 14579, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus mutans, Staphylococcus aureus, Micrococcus luteus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enteritidis) ticari olarak Refik Saydam Ulusal Tip Kültür Koleksiyonu (RSKK) Laboratuvarından temin edildi (Tablo 3.1).single.php