25

Tablo 3.1. Bakteri suşları ve özellikleri

Bakterinin Adı
Bacillus cereus Bacillus subtilis Listeria monocytogenes Micrococcus luteus Staphylococcus aureus Streptococcus mutans Streptococcus pneumoniae Streptococcus pyogenes Escherichia coli Klebsiella pneumoniae Proteus mirabilis Proteus vulgaris Pseudomonas aeruginosa Salmonella enteritidis

Suş Numarası
ATCC 14579 B. RSHMB NCTC 5348
LA 2971 ATCC 29740 NCTC 10449 ATCC 5305 ATCC 19615 ATCC 35218 ATCC 10031 ATCC 15146 ATCC 7829 ATCC 15442
RSHMB

Morfolojik Görünüm
Basil Basil Basil
Kok
Kok
Kok
Kok Kok
Basil
Kok
Kok
Kok
Basil Basil

Gram Özelliği
Pozitif Pozitif Pozitif Pozitif Pozitif Pozitif Pozitif Pozitif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif

Üretildiği Besiyeri
MHAa MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA

Deney Besiyeri
MHAa-MHBb MHA-MHB MHA-MHB MHA-MHB MHA-MHB MHA-MHB MHA-MHB MHA-MHB MHA-MHB MHA-MHB MHA-MHB MHA-MHB MHA-MHB MHA-MHB

aMHA (Mueller Hinton Agar)

bMHB ( Mueller Hinton Broth)36. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Asteraceae ve Umbelliferae familyasına ait bazı bitki türlerinin antimikrobiyal ve antioksidan aktivitelerinin araştırılması - Sayfa 25
15 Antibakteriyal etki araştırılacak bakteriler, morfolojik farklılıklarıgöz önünde bulundurularak belirlendi (Tablo 1). Tablo 1. Bakteri suşlarıve özellikleri Bakterinin Adı Staphylococcus aureus Staphylococcus epidermidis Bacillus subtilis Branhamella catarrhalis Escherichia coli SuşNumarası ATCC 25923 ATCC 12228 ATCC 6633 ATCC 25238 ATCC 25922 Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853...
Üç Thymus L. türüne ait özüt ve uçucu yağların biyolojik aktivitelerinin araştırılması - Sayfa 30
17 Tablo 2. Bakteri Suşlarıve Özellikleri Bakterinin Adı SuşNumarası Morfolojik Görünüm Acinetobacter baumanii A8 Kokobasil Bacillus subtilis A57 Basil Enterobacter cloacae A296 Kok Enterococcus faecalis ATCC-29122 Kok Escherichia coli A1 Basil Proteus vulgaris KUKEM1329 Basil Pseudomonas aeruginosa ATCC9027 Basil Staphylococcus aureus ATCC-292...
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yetişen bazı endemik bitkilerin antimikrobiyal etkilerinin araştırılması - Sayfa 37
3.1.4. Kullanılan Mikroorganizma Suşları 27 Bitki ekstraktl arı nın antimikrobiyal etkileri 9 patoje n mikroorgani zma üzerinde araş tırıldı. a) Bakteri suşları Bakteri suş ları KTÜ Tıp Fakültesi Mikrobiyo loj i ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Da lı laboratuvarlarında bulunan kol eks iyo ndan temin edildi. Antibakteriyel etki araş tırılacak bakteriler, morfo loj ik farklılıkları göz ö...

36. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bakteri
atcc
coli
escherichia
aeruginosa
suşları


36. SAYFA ICERIGI

25

Tablo 3.1. Bakteri suşları ve özellikleri

Bakterinin Adı
Bacillus cereus Bacillus subtilis Listeria monocytogenes Micrococcus luteus Staphylococcus aureus Streptococcus mutans Streptococcus pneumoniae Streptococcus pyogenes Escherichia coli Klebsiella pneumoniae Proteus mirabilis Proteus vulgaris Pseudomonas aeruginosa Salmonella enteritidis

Suş Numarası
ATCC 14579 B. RSHMB NCTC 5348
LA 2971 ATCC 29740 NCTC 10449 ATCC 5305 ATCC 19615 ATCC 35218 ATCC 10031 ATCC 15146 ATCC 7829 ATCC 15442
RSHMB

Morfolojik Görünüm
Basil Basil Basil
Kok
Kok
Kok
Kok Kok
Basil
Kok
Kok
Kok
Basil Basil

Gram Özelliği
Pozitif Pozitif Pozitif Pozitif Pozitif Pozitif Pozitif Pozitif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif

Üretildiği Besiyeri
MHAa MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA MHA

Deney Besiyeri
MHAa-MHBb MHA-MHB MHA-MHB MHA-MHB MHA-MHB MHA-MHB MHA-MHB MHA-MHB MHA-MHB MHA-MHB MHA-MHB MHA-MHB MHA-MHB MHA-MHB

aMHA (Mueller Hinton Agar)

bMHB ( Mueller Hinton Broth)single.php