3.2. Metot

26

3.2.1. Bitki örneklerinin ekstraksiyonu
Gölgede kurutulan bitki örneklerinin toprak üstü kısımları (gövde, yaprak, meyve ve çiçek) mekanik bir öğütücü yardımıyla öğütülerek bitkinin olabildiğince küçük parçalara ayrılması sağlandı. Öğütülen bitki numuneleri kilitli buzdolabı poşetlerine konuldu, herhangi bir karışıklık olmaması için üzerlerine isimleri yazıldı. Öğütülen bitki numuneleri 30ar gram olacak şekilde hassas terazide tartıldı. Tartılan bitki numuneleri farklı erlenmayerler içine alındı ve karışıklığa neden olmamak için erlenmayerler üzerine bitkilerin isimleri yazıldı. Oda ısısında 500 ml kloroform içerisinde manyetik karıştırıcılar vasıtasıyla 24 saat sürekli karıştırıldı. 24 saat içerisinde 3 kez süpernatant kısımları süzüldü. Süzme işlemi Whatman No 1 filtre kğıdı kullanılmak suretiyle vakumlu erlen ile yapıldı. Filtre kğıdı üzerinde biriken bitki tortuları kazınarak erlen içindeki bitki numunesine ilave edildi (bitki numunesinde kayıp olmaması için). Elde edilen filtratlar temiz erlenmayerlere alındı, üzerlerine bitki isimleri ve kullanılan çözücü ismi yazıldı (her iki bitki örneği için ayrı ayrı yapıldı). Erlenlerin ağız kısımları pamuk kullanılarak kapatıldı ve evaporasyon işlemine kadar buzdolabında 4 Cde saklandı.
Kloroform filtratının eldesinden sonra erlenmayerin tabanında kalan bitki numuneleri kurutma kğıdı üzerine alındı ve oda ısısında içindeki kloroform uzaklaştırılıp bitki numunesi kuruyana kadar beklendi (bu işlem kullanılan her çözücüden sonra tekrarlandı). Daha sonra bitki numuneleri aseton ve etanol ile aynı karıştırma, süzme ve toplama işlemine tabi tutuldu.37. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

- Sayfa 31
3. MATERYAL VE YÖNTEM İlker ALTINÖZ kimyasallar eklenmiştir. Daha sonra örnekler oda sıcaklığına gelinceye kadar soğuması beklenmiştir. Oda sıcaklığına gelen örnekler protein cihazına yerleştirilmiştir. Protein cihazı her bir örnek içerisine 20 ml borik asit, 20 ml distile su, 40 ml alkali ekleyerek 4 dakika boyunca distile edilmiştir. Protein cihazındaki distilat yakma ünitesi kısmına bir b...
Antioksidan kullanımının fermente sucukların bazı kalite özellikleri üzerine etkileri - Sayfa 50
3.3.8. Titrasyon asitliği tayini Sucukların titrasyon asitliğinin tespiti için 10 g örnek 250 ml saf su ile homojenize edilmiştir. Homojenize edilen örnek filtre kağıdından (Whatman No 54) süzülmüş ve filtrattan 25 ml alınıp saf su ile 100 ml’ye tamamlanmıştır. 0,01 N NaOH çözeltisiyle fenol ftalein indikatörüyle titre edilmiştir. Elde edilen sonuç aşağıda gösterilen eşitlik yardımıyla titrasyon ...
Afyonkarahisar ilindeki organize sanayi ve jeotermal turizm tesislerinden kaynaklanma olasılığı olan ağır metal ve bor kirliliğinin araştırılması - Sayfa 31
2.3.1. Toprak Örneklerinde Ağır Metal ve Bor Analizleri ile pH Tayini 0-30 cm derinlikten alınan toprak örnekleri hava kurusu hale getirildikten sonra 500 µm çaplı elekten elenmiş ve sonra 3 g toprak reaksiyon kabına konulmuştur. 0,5 – 1 ml su ile ıslatıldıktan sonra karıştırılarak 21 ml hidroklorik asit ve sonra 7 ml nitrik asit dumanlanmayı önlemek amacıyla damla damla eklenmiştir. Çeker ocakta ...

37. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

filtre
sonra
saat
işlemi
kadar
işlem


37. SAYFA ICERIGI

3.2. Metot

26

3.2.1. Bitki örneklerinin ekstraksiyonu
Gölgede kurutulan bitki örneklerinin toprak üstü kısımları (gövde, yaprak, meyve ve çiçek) mekanik bir öğütücü yardımıyla öğütülerek bitkinin olabildiğince küçük parçalara ayrılması sağlandı. Öğütülen bitki numuneleri kilitli buzdolabı poşetlerine konuldu, herhangi bir karışıklık olmaması için üzerlerine isimleri yazıldı. Öğütülen bitki numuneleri 30ar gram olacak şekilde hassas terazide tartıldı. Tartılan bitki numuneleri farklı erlenmayerler içine alındı ve karışıklığa neden olmamak için erlenmayerler üzerine bitkilerin isimleri yazıldı. Oda ısısında 500 ml kloroform içerisinde manyetik karıştırıcılar vasıtasıyla 24 saat sürekli karıştırıldı. 24 saat içerisinde 3 kez süpernatant kısımları süzüldü. Süzme işlemi Whatman No 1 filtre kğıdı kullanılmak suretiyle vakumlu erlen ile yapıldı. Filtre kğıdı üzerinde biriken bitki tortuları kazınarak erlen içindeki bitki numunesine ilave edildi (bitki numunesinde kayıp olmaması için). Elde edilen filtratlar temiz erlenmayerlere alındı, üzerlerine bitki isimleri ve kullanılan çözücü ismi yazıldı (her iki bitki örneği için ayrı ayrı yapıldı). Erlenlerin ağız kısımları pamuk kullanılarak kapatıldı ve evaporasyon işlemine kadar buzdolabında 4 Cde saklandı.
Kloroform filtratının eldesinden sonra erlenmayerin tabanında kalan bitki numuneleri kurutma kğıdı üzerine alındı ve oda ısısında içindeki kloroform uzaklaştırılıp bitki numunesi kuruyana kadar beklendi (bu işlem kullanılan her çözücüden sonra tekrarlandı). Daha sonra bitki numuneleri aseton ve etanol ile aynı karıştırma, süzme ve toplama işlemine tabi tutuldu.single.php