3.2.2. Evaporasyon ve kaba maddelerin elde edilmesi

27

Ekstraksiyon işlemi ile toplanan filtratlar sıcaklığı 45C olacak şekilde evaporatör de indirgenmiş basınç altında vakumla 10 ml kalıncaya kadar uçuruldu. Evaporatörden alınan ekstraklar cam petri kutularına (kapakları kapatılmadan) konularak 37Cde çözgenlerin tamamen uzaklaşması için etüvde bekletildi. Petri kutularının tabanındaki tortular kazınmak suretiyle katı ve jelimsi ekstreler elde edilmiş oldu (Tablo 3.2) Ekstraktlar hassas terazide tartıldıktan sonra steril şişelere konuldu ve teste tabi tutuluncaya kadar buzdolabında muhafaza edildi.

Tablo 3.2: Kuru materyal başına (30 g) elde edilen ekstraktlar

Ekstreler
Kloroform ekstraktı (jel) Aseton ekstraktı (katı) Etanol ekstraktı (katı)

S. hololeuca 0.78 g 0.35 g 0.87 g

S. libanotica ssp. violascens 0.47 g
0.9 g
1.4 g

3.2.3. Ekstraktların stok konsantrasyonlarının hazırlanması (100 mg/ml)
Ekstrakların stok konsantrasyonlarının hazırlanmasında çözücü olarak PBS:DMSO(1:1) kullanılmıştır.
Her iki bitkinin kloroform, aseton ve etanol ekstrakları için ise 3er ml PBS:DSO(1:1) içerisinde 300er mg kloroform, aseton ve etanol ekstrakları çözülerek, 0.45 mlik milipor filtrelerden geçirildi ve 100 mg/ml38. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Cotinus coggygria (Scop.) bitkisinin antioksidan ve antimikrobiyal aktivitesinin belirlenmesi - Sayfa 52
39 3.2. Metod 3.2.1. Ekstrelerin Hazırlanması Kurutulan bitki örnekleri ev tipi rondoda öğütüldükten sonra su, etanol ve aseton çözücüleri kullanılarak ekstraktlar hazırlandı. Su infüzyonları için 20 g bitki örneği 400 mL kaynayan suda (katı: sıvı oranı 1:20) 30 dakika boyunca karıştırılarak ekstrakte edildi (Mata vd., 2007). Ekstraktlar süzgeç kâğıdından süzüldü ve Namık Kemal Ünivers...
Hibiscus sabdariffa L. bitkisinin antimikrobiyal ve antioksidan aktivitesinin araştırılması - Sayfa 41
29 Antioksidan aktivite denemelerinde çalışılacak konsantrasyonlar için liyofilize örnekler destile suda, aseton ve etanol ekstraktları ise etanolde 1000 μg/mL olacak şekilde çözüldü. Diğer konsantrasyonlar bu stok çözeltilerden seyreltilerek hazırlandı. Antimikrobiyal aktivite denemelerinde ise çalışılan ekstraktlar DMSO’da çözüldü. Tablo 3.2. Kurutulmuş bitkilerden ekstrakte edilen bileşikle...
Çeşitli bitkilerin antioksidan özelliklerinin incelenmesi - Sayfa 88
70 ile direk etkileşip doku hasarlarına sebep olan reaktif radikallerden biridir (Halliwell and Gutteridge, 1984). Süperoksit anyonu diğer oksijen radikalleri ile karşılaştırıldığında daha uzun yaşam ömrüne sahiptir. Reyhan (O. basilicum L.) ve çıbrıka (S. hortensis L.) bitkilerinin 100 µg/ml konsantrasyonda su, etanol ve aseton ekstraktlarının sırasıyla % 59.72, % 70.83, % 54.72 ve % 59.72, % 70...

38. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

etanol
aseton
ekstraktlar
edildi
ekstreler
edilen


38. SAYFA ICERIGI

3.2.2. Evaporasyon ve kaba maddelerin elde edilmesi

27

Ekstraksiyon işlemi ile toplanan filtratlar sıcaklığı 45C olacak şekilde evaporatör de indirgenmiş basınç altında vakumla 10 ml kalıncaya kadar uçuruldu. Evaporatörden alınan ekstraklar cam petri kutularına (kapakları kapatılmadan) konularak 37Cde çözgenlerin tamamen uzaklaşması için etüvde bekletildi. Petri kutularının tabanındaki tortular kazınmak suretiyle katı ve jelimsi ekstreler elde edilmiş oldu (Tablo 3.2) Ekstraktlar hassas terazide tartıldıktan sonra steril şişelere konuldu ve teste tabi tutuluncaya kadar buzdolabında muhafaza edildi.

Tablo 3.2: Kuru materyal başına (30 g) elde edilen ekstraktlar

Ekstreler
Kloroform ekstraktı (jel) Aseton ekstraktı (katı) Etanol ekstraktı (katı)

S. hololeuca 0.78 g 0.35 g 0.87 g

S. libanotica ssp. violascens 0.47 g
0.9 g
1.4 g

3.2.3. Ekstraktların stok konsantrasyonlarının hazırlanması (100 mg/ml)
Ekstrakların stok konsantrasyonlarının hazırlanmasında çözücü olarak PBS:DMSO(1:1) kullanılmıştır.
Her iki bitkinin kloroform, aseton ve etanol ekstrakları için ise 3er ml PBS:DSO(1:1) içerisinde 300er mg kloroform, aseton ve etanol ekstrakları çözülerek, 0.45 mlik milipor filtrelerden geçirildi ve 100 mg/mlsingle.php