28
konsantrasyonunda stok çözeltiler elde edildi. Ekstreler üzerinde ekstrak numarası yazılı olan tüplerde küçük hacimlere bölünerek -20Cde saklandı (Buruk 2002).
Bütün bu işlemlerde sterilite önemli olduğu için çalışmalar steril ekim kabininde (Laminov Flow) gerçekleştirilmiştir.
3.2.4. Disk difüzyon testi için stok çözeltiden (100 mg/ml) 25 mg/ml konsantrasyonda sulandırmaların hazırlanması
Her iki bitkinin kloroform, aseton ve etanol stok çözeltilerinden (100 mg/ml) steril şartlarda (çalışma kabininde) ayrı ayrı üzerinde ekstre numaraları yazılı olan eppendorf tüplerine 0.25 ml alınıp, üzerlerine 0.75ml PBS:DMSO (1:1) eklenerek toplam 1ml, 25 mg/ml konsantrasyonunda sulandırmalar elde edildi.
3.2.5. Bakteri besiyerlerinin hazırlanması
Bakteri besiyerleri MHA (Mueller Hinton Agar ) ve MHB (Mueller Hinton Broth), liyofilize ticari preparatlar kullanılarak hazırlandı. Üzerinde yazılı oranlar uyarınca toz besiyeri tartılıp distile su içinde çözüldü. Katı besiyeri kaynar su banyosu içinde ara sıra karıştırılarak agar tamamen çözünene kadar bekletildi. Sıvı besiyeri ise manyetik karıştırıcı kullanılarak çözüldü. Besiyerleri otoklavda 121Cde, 1 atmosfer basınçta, 15 dakika tutularak steril edildi.
MHA besiyeri petrilere 4mm kalınlıkta olacak şekilde döküldü. MHB ise bakteri suşlarının pasajlanması ve bakterilerin üretilmesi amacı ile kullanıldı. Besiyerleri kullanılıncaya kadar buzdolabında saklandı.39. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kekik yağı, yaban mersini suyu, lahana suyu ve brokoli suyunun in vitro koşullarda antibakteriyel ve sitotoksik etkilerinin araştırılması - Sayfa 38
konuldu. 10 ml olan çözeltiden 5 ml alınarak ikinci tüpe eklendi. Bu olay sekizinci tüpe kadar devam edildi. Sonuçta %50, %25, %12,5, %6,25, %3,12, %1,56, %0,39‘lik çözeltiler elde edilmiştir. 3.2.2 Bakteri besiyerlerinin hazırlanması Bakteri besiyerleri MHA (Mueller Hinton Agar) , Kanlı agar (Brain Heart Infüzyon Agar) ve Buyyon (Brain Heart Infüzyon Broth) liyofilize ticari preparatlar kullanıl...
Bingöl ili ballarının fenolik bileşiklerinin antioksidan ve antimikrobial etkisinin araştırılması - Sayfa 50
2.1.5. Antimikrobiyal Aktivite Testlerinde Kullanılan Materyallerin Hazırlanması 2.1.5.1. Kullanılan Besiyerleri ve Hazırlanması 1. Müller Hinton Agar Besiyerinin Hazırlanması: 17 g Mueller Hinton Agar, 500 ml destile su ile karıştırılmış ve tamamen çözülünceye kadar manyetik karıştırıcı üzerinde bekletilmiştir. Daha sonra steril bir kaba aktarılan besiyeri, otoklavda 121 °C‟ de 15 dakika steril...
Türkiye'de yetişen bazı phlomis türlerinin in vitro antimikrobiyal aktivitesinin araştırılması - Sayfa 25
Mueller Hinton Broth (MHB) (OXOİD CM0405B) Hazır Mueller Hinton Broth besiyerinden 21 g tartılıp, 1 lt distile su içerisinde çözüldü. 121ºC’de 15 dakika otoklavlanarak steril edildi. Sabouraud Dextrose Broth (SDB) (OXOİD CM0147B) Hazır Sabouraud Dextrose Broth besiyerinden 30 g tartılıp, 1 lt distile su içerisinde çözüldü. 121ºC’de 15 dakika otoklavlanarak steril edildi. 3.2. YÖNTEM 3.2.1. EKSTRE...

39. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

mueller
hinton
agar
steril
stok
bakteri


39. SAYFA ICERIGI

28
konsantrasyonunda stok çözeltiler elde edildi. Ekstreler üzerinde ekstrak numarası yazılı olan tüplerde küçük hacimlere bölünerek -20Cde saklandı (Buruk 2002).
Bütün bu işlemlerde sterilite önemli olduğu için çalışmalar steril ekim kabininde (Laminov Flow) gerçekleştirilmiştir.
3.2.4. Disk difüzyon testi için stok çözeltiden (100 mg/ml) 25 mg/ml konsantrasyonda sulandırmaların hazırlanması
Her iki bitkinin kloroform, aseton ve etanol stok çözeltilerinden (100 mg/ml) steril şartlarda (çalışma kabininde) ayrı ayrı üzerinde ekstre numaraları yazılı olan eppendorf tüplerine 0.25 ml alınıp, üzerlerine 0.75ml PBS:DMSO (1:1) eklenerek toplam 1ml, 25 mg/ml konsantrasyonunda sulandırmalar elde edildi.
3.2.5. Bakteri besiyerlerinin hazırlanması
Bakteri besiyerleri MHA (Mueller Hinton Agar ) ve MHB (Mueller Hinton Broth), liyofilize ticari preparatlar kullanılarak hazırlandı. Üzerinde yazılı oranlar uyarınca toz besiyeri tartılıp distile su içinde çözüldü. Katı besiyeri kaynar su banyosu içinde ara sıra karıştırılarak agar tamamen çözünene kadar bekletildi. Sıvı besiyeri ise manyetik karıştırıcı kullanılarak çözüldü. Besiyerleri otoklavda 121Cde, 1 atmosfer basınçta, 15 dakika tutularak steril edildi.
MHA besiyeri petrilere 4mm kalınlıkta olacak şekilde döküldü. MHB ise bakteri suşlarının pasajlanması ve bakterilerin üretilmesi amacı ile kullanıldı. Besiyerleri kullanılıncaya kadar buzdolabında saklandı.single.php