ÖZET Yüksek Lisans Tezi
SIDERITIS HOLOLEUCA BOISS.&HELDR. APUD BENTHAM VE SISERITIS LIBANOTICA LABILL. SUBSP. VIOLASCENS EKSTRELERİNİN
ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ
Ayça AYAZ Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Rüstem DUMAN
2008, 59
Jüri: Yrd. Doç. Dr. Rüstem DUMAN Prof. Dr. Yusuf DURAK Yrd. Doç. Dr. Birol ÖZKALP
Türkiyede endemik olarak bulunan Sideritis hololeuca Boiss.&Heldr. apud Bentham ve Sideritis libanotica Labill. subsp. violascens bitki türlerinin toprak üstü kısımlarından elde edilen kloroform, aseton ve etanol ekstreleri 8 adet Gram- pozitif ( Bacillus cereus ATCC 14579, Bacillus subtilis B RSHMB, Listeria monocytogenes tip 2 NCTC 5348, Micrococcus luteus LA 2971, Staphylococcus aureus ATCC 29740, Streptococcus mutans NCTC 10449, Streptococcus pneumoniae ATCC 6305 ve Streptococcus pyogenes ATCC 19615) ve 6 adet Gram-negatif (Escherichia coli ATCC 35218, Klebsiella pneumoniae ATCC 10031, Proteus mirabilis ATCC 15146, Proteus vulgaris ATCC 7829, Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 ve Salmonella
iii4. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sideritis
subsp
hololeuca
antibakteriyel
violascens
staphylococcus


4. SAYFA ICERIGI

ÖZET Yüksek Lisans Tezi
SIDERITIS HOLOLEUCA BOISS.&HELDR. APUD BENTHAM VE SISERITIS LIBANOTICA LABILL. SUBSP. VIOLASCENS EKSTRELERİNİN
ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ
Ayça AYAZ Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Rüstem DUMAN
2008, 59
Jüri: Yrd. Doç. Dr. Rüstem DUMAN Prof. Dr. Yusuf DURAK Yrd. Doç. Dr. Birol ÖZKALP
Türkiyede endemik olarak bulunan Sideritis hololeuca Boiss.&Heldr. apud Bentham ve Sideritis libanotica Labill. subsp. violascens bitki türlerinin toprak üstü kısımlarından elde edilen kloroform, aseton ve etanol ekstreleri 8 adet Gram- pozitif ( Bacillus cereus ATCC 14579, Bacillus subtilis B RSHMB, Listeria monocytogenes tip 2 NCTC 5348, Micrococcus luteus LA 2971, Staphylococcus aureus ATCC 29740, Streptococcus mutans NCTC 10449, Streptococcus pneumoniae ATCC 6305 ve Streptococcus pyogenes ATCC 19615) ve 6 adet Gram-negatif (Escherichia coli ATCC 35218, Klebsiella pneumoniae ATCC 10031, Proteus mirabilis ATCC 15146, Proteus vulgaris ATCC 7829, Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 ve Salmonella
iiisingle.php