3.2.6. Bakteri süspansiyonlarının hazırlanması

29

Bakteri suşlarından MHAa tek koloni düşecek şekilde ekim yapıldıktan sonra, bakteriler atmosferik koşullarda bir gece 37Cde inkübe edildi.
Üremiş kültür plaklarından tek koloni alınarak 3 ml MHBa ekim yapıldı ve etüvde inkübe edildi. Sıvı kültürlerde bakterinin üremesi neticesinde oluşan bulanıklık Mc Farlandın 0,5 nolu bulanıklık tüpüne (yaklaşık 1,5×108 bakteri/ml) eşit hale gelinceye kadar 37Cde inkübe edildi.

3.1.7. Solüsyonların hazırlanması
a) Fosfat tamponlu tuzlu su (phosphate buffered saline, PBS ): PBS (Dulbeccos A) tabletleri 200 ml için 1 tablet olmak üzere deiyonize suda çözüldü. İstenilen hacimlerde şişelere bölündü. Otoklavda 121Cde, 1 atm basınçta 15 d tutularak steril edildi. Kapakları sıkıca kapatıldıktan sonra oda ısısında saklandı.
.b) Ampisilin stok solüsyonu: Ekstraktların antibakteriyal aktivitelerinin araştırıldığı deneyde kontrol amacıyla kullanıldı. Toz halindeki ampisilin (Sigma) 100mg/ml olacak şekilde PBS içinde çözüldü. Küçük hacimlerde şişelere (1er ml) bölünerek -20Cde saklandı. Stoktan çıkarılan ampisilin solüsyonu bir kez çözülüp kullanıldıktan sonra atıldı.
.
c)Disk difüzyon testi için 500 g/ml konsantrasyonunda ampsilin solüsyonun hazırlanması (2ml): 100 mg/ml konsantrasyonundaki ampisilin stok solüsyonundan 10 l alınarak üzerine 1990 l PBS ilave edildi ve böylece 500 g/ml konsantrasyonunda 2 ml ampisilin solüsyonu elde edilmiş oldu.40. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yetişen bazı endemik bitkilerin antimikrobiyal etkilerinin araştırılması - Sayfa 44
34 d) Yoğun Besiyerinin Hazırlanması: Karboksimetil selüloz, % 1.6 olacak şekilde deiyonize suya eklendi. Bir gece 37°C'de etüvde bekletildi. Tamamen çözündüğünde otoklavlanarak steril edildi ve oda ısısında saklandı. % 20 M199 (lOX), % 5.8 sodyum bikarbonat (% 7.5), % 2 NEAA (lOOX), deiyonize su ile çözülerek iki kat (double strength) M199 hazırlandı. Bu iki solüsyon 1: 1 oranında karıştırıldı...
Çok ilaca dirençli Mycobacterium Tuberculosis kökenlerinde artmiş ilaç direncinin belirlenmesi - Sayfa 38
3.3. Antibiyotik Stok Solüsyonunun Hazırlanması Çalışmada kullanılan ilaçlar aşağıda belirtilen formüle göre 10.000 µg/ml olacak şekilde stok solüsyon olarak hazırlandı. Ağırlık (mg) = Hacim (ml) x Konsantrasyon (µg/ml) Potens (µg/mg) İlaçlar 10 ml steril distile suda çözdürüldükten sonra, 0.20 µm çaplı polikarbon filtreden süzülerek sterilize edildi. İlaçlar enjektörlerle 2ml’lik tüpler...
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yetişen bazı endemik bitkilerin antimikrobiyal etkilerinin araştırılması - Sayfa 45
35 d) Flukanozol: Ekstraktların T. rubrunı'a karşı antifungal aktivitelerinin araştırıldığı deneylerde kontrol olarak kullanıldı. Flukonazol (Sigma) 5 mg/ml olacak şekilde DMSO ile çözüldü (55). e) Tripsin-EDTA solüsyonu: Steril 100 mi PBS (kalsiyum ve magnezyum içermeyen fosfat tamponlu tuz) içinde 250 mg tripsin çözüldü. Yüz miligram EDTA 10 mi deiyonize su içinde NaOH tabletleri eklenerek çöz...

40. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bakteri
°cde
sonra
ampisilin
stok
koloni


40. SAYFA ICERIGI

3.2.6. Bakteri süspansiyonlarının hazırlanması

29

Bakteri suşlarından MHAa tek koloni düşecek şekilde ekim yapıldıktan sonra, bakteriler atmosferik koşullarda bir gece 37Cde inkübe edildi.
Üremiş kültür plaklarından tek koloni alınarak 3 ml MHBa ekim yapıldı ve etüvde inkübe edildi. Sıvı kültürlerde bakterinin üremesi neticesinde oluşan bulanıklık Mc Farlandın 0,5 nolu bulanıklık tüpüne (yaklaşık 1,5×108 bakteri/ml) eşit hale gelinceye kadar 37Cde inkübe edildi.

3.1.7. Solüsyonların hazırlanması
a) Fosfat tamponlu tuzlu su (phosphate buffered saline, PBS ): PBS (Dulbeccos A) tabletleri 200 ml için 1 tablet olmak üzere deiyonize suda çözüldü. İstenilen hacimlerde şişelere bölündü. Otoklavda 121Cde, 1 atm basınçta 15 d tutularak steril edildi. Kapakları sıkıca kapatıldıktan sonra oda ısısında saklandı.
.b) Ampisilin stok solüsyonu: Ekstraktların antibakteriyal aktivitelerinin araştırıldığı deneyde kontrol amacıyla kullanıldı. Toz halindeki ampisilin (Sigma) 100mg/ml olacak şekilde PBS içinde çözüldü. Küçük hacimlerde şişelere (1er ml) bölünerek -20Cde saklandı. Stoktan çıkarılan ampisilin solüsyonu bir kez çözülüp kullanıldıktan sonra atıldı.
.
c)Disk difüzyon testi için 500 g/ml konsantrasyonunda ampsilin solüsyonun hazırlanması (2ml): 100 mg/ml konsantrasyonundaki ampisilin stok solüsyonundan 10 l alınarak üzerine 1990 l PBS ilave edildi ve böylece 500 g/ml konsantrasyonunda 2 ml ampisilin solüsyonu elde edilmiş oldu.single.php