30
ç) PBS:DMSO(1:1) hazırlanması: 25 ml PBS ile 25 ml DMSO 1:1 oranında karıştırılarak elde edilmiştir (Toplam 50 ml).
d) Mc Farland 0.5 nolu standart bulanıklık çözeltisinin hazırlanması: Bakteri süspansiyonunun yoğunluğunun standartizasyonu işleminde, Mc Farland 0.5 (yaklaşık1.5×108 bakteri/ml) standartına eşdeğer bir Baryum Sülfat (BaSO4) bulanıklık standartı laboratuvarda hazırlanarak kullanılmıştır.
0.35 ml %1 Baryum Klorüre (BaCl2) 9.35 ml % 1 Sülfürik Asit (H2SO4) ilave edilerek, Baryum Sülfat (BaSO4) Mc Farland 0,5 standart bulanıklığı elde edilmiştir (Bilgehan 1992).
3.2.8. Ekstrelerin antibakteriyel aktivitesinin belirlenmesi
Ekstrelerin antibakteriyel aktiviteleri Sökmen ve ark.nın (1999) bildirdiği agar kuyucuk yayılma yönteminin disk difüzyon metoduna modifiye edilmesiyle belirlendi. Deney besiyeri olarak MHA kullanıldı. Besiyerlerinin yüzeyi, etüvde 15 d bekletilmek suretiyle kurutuldu.
Mc Farlandın 0.5 nolu tüpüne denk bulanıklıktaki bakteri süspansiyonları eküvyon çubuğu ile besiyerleri üzerine homojen şekilde yayıldı. Besiyeri yüzeyinin kuruması için petriler etüvde 5 d bekletildi. 100 mg/ml konsantrasyonunda hazırlanan stok ekstre solüsyonlarından 25 mg/ml konsantrasyonlarında sulandırmalar hazırlandı [PBS:DMSO(1:1) kullanılarak]. Bu sulandırımlardan ticari olarak elde edilen 6 mm çapındaki steril boş antibiyotik disklerine (Oxoid, Sehleicher&Shüll No:2668, Germany) 20şer l emdirildikten sonra besiyerlerinin yüzeyine belirli aralıklarla yerleştirildi. Kontrol olarak 500 mg/ml konsantrasyonunda ampisilin ve ekstre içermeyen çözücü (PBS:DMSO, 1:1)41. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Rhodopseudomunas palustris kullanılarak gümüş nanopartiküllerin üretimi - Sayfa 47
3.5. MİK ve MBK Bakterilerin gelişmesini inhibe edebilmek için gereken antibakteriyel ajanın minimum miktarına MİK denilmektedir. Bu maddenin ortadan kaldırılması ile bakterilerin yeniden gelişmesini sağlamak mümkündür. MBK, %99.9 bakterileri öldürebilmek için gereken antibakteriyel ajanın minimum miktarıdır. Bazı kaynaklarda MBK ve MİK aynı olarak kullanılmaktadır. Bir maddenin MİK ve MBK’sını a...
Anthemis tinctoria (sarı papatya) bitkisinden hazırlanan özütlerin antibakteriyel etkilerinin incelenmesi - Sayfa 49
meydana getirmektedirler. BaCl2 ile H2SO4 oranlarının değiştirilmesiyle farklı bulanıklıkta çözeltiler oluşmakta olup, bunlara karşılık gelen bakteri sayısı da bulanıklığın artması ile doğru orantılı olarak artmaktadır. 0,5 Mc Farland standardı %1’lik BaCl2’den 0,5 ml ve % 1’lik H2SO4’den 9,5 ml alınarak hazırlandı. Bu standart yaklaşık 108 mikroorganizma/ml konsantrasyona eşittir. Antibakteriye...
Kekik yağı, yaban mersini suyu, lahana suyu ve brokoli suyunun in vitro koşullarda antibakteriyel ve sitotoksik etkilerinin araştırılması - Sayfa 38
konuldu. 10 ml olan çözeltiden 5 ml alınarak ikinci tüpe eklendi. Bu olay sekizinci tüpe kadar devam edildi. Sonuçta %50, %25, %12,5, %6,25, %3,12, %1,56, %0,39‘lik çözeltiler elde edilmiştir. 3.2.2 Bakteri besiyerlerinin hazırlanması Bakteri besiyerleri MHA (Mueller Hinton Agar) , Kanlı agar (Brain Heart Infüzyon Agar) ve Buyyon (Brain Heart Infüzyon Broth) liyofilize ticari preparatlar kullanıl...

41. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bakteri
hazırlanması
farland
bulanıklık
besiyeri
steril


41. SAYFA ICERIGI

30
ç) PBS:DMSO(1:1) hazırlanması: 25 ml PBS ile 25 ml DMSO 1:1 oranında karıştırılarak elde edilmiştir (Toplam 50 ml).
d) Mc Farland 0.5 nolu standart bulanıklık çözeltisinin hazırlanması: Bakteri süspansiyonunun yoğunluğunun standartizasyonu işleminde, Mc Farland 0.5 (yaklaşık1.5×108 bakteri/ml) standartına eşdeğer bir Baryum Sülfat (BaSO4) bulanıklık standartı laboratuvarda hazırlanarak kullanılmıştır.
0.35 ml %1 Baryum Klorüre (BaCl2) 9.35 ml % 1 Sülfürik Asit (H2SO4) ilave edilerek, Baryum Sülfat (BaSO4) Mc Farland 0,5 standart bulanıklığı elde edilmiştir (Bilgehan 1992).
3.2.8. Ekstrelerin antibakteriyel aktivitesinin belirlenmesi
Ekstrelerin antibakteriyel aktiviteleri Sökmen ve ark.nın (1999) bildirdiği agar kuyucuk yayılma yönteminin disk difüzyon metoduna modifiye edilmesiyle belirlendi. Deney besiyeri olarak MHA kullanıldı. Besiyerlerinin yüzeyi, etüvde 15 d bekletilmek suretiyle kurutuldu.
Mc Farlandın 0.5 nolu tüpüne denk bulanıklıktaki bakteri süspansiyonları eküvyon çubuğu ile besiyerleri üzerine homojen şekilde yayıldı. Besiyeri yüzeyinin kuruması için petriler etüvde 5 d bekletildi. 100 mg/ml konsantrasyonunda hazırlanan stok ekstre solüsyonlarından 25 mg/ml konsantrasyonlarında sulandırmalar hazırlandı [PBS:DMSO(1:1) kullanılarak]. Bu sulandırımlardan ticari olarak elde edilen 6 mm çapındaki steril boş antibiyotik disklerine (Oxoid, Sehleicher&Shüll No:2668, Germany) 20şer l emdirildikten sonra besiyerlerinin yüzeyine belirli aralıklarla yerleştirildi. Kontrol olarak 500 mg/ml konsantrasyonunda ampisilin ve ekstre içermeyen çözücü (PBS:DMSO, 1:1)single.php