33

Tablo 4.1. Sideritis L. Türlerinin ham ekstraktlarınn antibakteriyel aktivitesi (mm olarak inhibisyon zonları)*

Test Edilen Bakteriler
Bacillus cereus Bacillus subtilis Listeria monocytogenes Micrococcus luteus Staphylococcus aureus Streptococcus mutans Streptococcus pneumoniae Streptococcus pyogenes Escherichia coli Klebsiella pneumoniae Proteus mirabilis Proteus vulgaris Pseudomonas aeruginosa Salmonella enteritidis

S. hololeuca Kl As Et

S. libanotica subsp. violascens
Kl As Et

– — – – 80,1 80 80,4 – 80,1 80,4

70,3 – 70,2 –

– 70,1

80 80

– — – – –

70,1 70,3 70,4 –

– 80,2

– — – – 70,2 70 70,2 70 70,2 70

– — – – –

80 70,5 70,1 70 80,3 80,6

80,2 70,2 70,1 –

– 70,1

70,5 70 70,2 70,4 – 70,1

– — – – –

– — – – –

Mukayese Antibiyotiği Ampisilin (10 g/disk)
17 1,2 18 0,5
19 2,6
10 0,2
20 1,5
17 1
19 0,2
19 2
11 0,5
16 1,5
19 0,5
18 2,6
71
10 0,5

Çözücü PBS:DMSO
(1:1) –

(*): Rakamlar inhibisyon zonlarının çapını göstermektedir. Her disk 6mm çapında olup, 25 mg/ml konsantrasyonunda 20l ekstre (0.5 mg/disk) emdirilmiştir. Sonuçlar 3 deneyin ortalamasıdır.
Kl: Kloroform ekstresi, As: Aseton ekstresi, Et: Etanol ekstresi, (-): İnhibisyon yok.



44. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bazı hypericum türlerinin antibakteriyel aktiviteleri - Sayfa 18
10 4. ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA Hypericum perforatum L., Hypericum scabrum L. ve Hypericum kotschyanum Boiss. (endemik tür )’ un toprak üstü kısımlarından elde edilen kloroform, etil asetat, aseton ve etanol ekstrelerinin bazı bakteri türlerine ( 7 adet Gram-pozitif ve 3 adet Gram-negatif bakteri ) karşı disk difüzyon metoduyla elde edilen antibakteriyel aktivite sonuçları Tablo 4.1’ d...
Lamium purpureum L. var. purpureum türünün farklı ekstrelerinin antimikrobiyal ve antioksidan aktivitelerinin incelenmesi ve aktivitede rol oynayan fenoliklerin belirlenmesi - Sayfa 38
Çizelge 3.1 L. purpureum var. purpureum metanol ekstresinin disk difüzyon metodu sonuçları L. purpureum var. purpureum metanol ekstresi Proteus vulgaris Bacillus cereus Staphylococcus aureus Pseudomas aeuroginosa Klebsiella pneumonia Esherichia coli Candida albicans Aspergillus niger Aspergillus flavus Aspergillus ochraceus Fusarium proliferatum Disk Difüzyon zon çapları(mm) 1,5mg/disk ...
Batı Anadolu'da yayılış gösteren endemik Centaurea nivea ve Centaurea wiedemanniana türleri üzerine morfolojik, anatomik ve ekolojik araştırmalar - Sayfa 76
Bu sonuçlara göre C. nivea türü uçucu yağ verimi eser miktardan %0,07’e kadardır. 3.1.6. C. nivea’nın Antimikrobiyal Etkisi Çalışmada elde edilen C. nivea etanol (EtOH) ekstresinin antimikrobiyal etkilerinin bulguları Çizelge 3.11’de verilmiştir. C. nivea’dan hazırlanan ekstrenin Bacillus cereus ile Yersinia enterocolitica bakterilerine karşı 18 mm ve 16,5 mm (50 mg/ml) zon çaplarıyla en yü...

44. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

etanol
ekstresi
sonuçlar
ekstre
inhibisyon
bacillus


44. SAYFA ICERIGI

33

Tablo 4.1. Sideritis L. Türlerinin ham ekstraktlarınn antibakteriyel aktivitesi (mm olarak inhibisyon zonları)*

Test Edilen Bakteriler
Bacillus cereus Bacillus subtilis Listeria monocytogenes Micrococcus luteus Staphylococcus aureus Streptococcus mutans Streptococcus pneumoniae Streptococcus pyogenes Escherichia coli Klebsiella pneumoniae Proteus mirabilis Proteus vulgaris Pseudomonas aeruginosa Salmonella enteritidis

S. hololeuca Kl As Et

S. libanotica subsp. violascens
Kl As Et

– — – – 80,1 80 80,4 – 80,1 80,4

70,3 – 70,2 –

– 70,1

80 80

– — – – –

70,1 70,3 70,4 –

– 80,2

– — – – 70,2 70 70,2 70 70,2 70

– — – – –

80 70,5 70,1 70 80,3 80,6

80,2 70,2 70,1 –

– 70,1

70,5 70 70,2 70,4 – 70,1

– — – – –

– — – – –

Mukayese Antibiyotiği Ampisilin (10 g/disk)
17 1,2 18 0,5
19 2,6
10 0,2
20 1,5
17 1
19 0,2
19 2
11 0,5
16 1,5
19 0,5
18 2,6
71
10 0,5

Çözücü PBS:DMSO
(1:1) –

(*): Rakamlar inhibisyon zonlarının çapını göstermektedir. Her disk 6mm çapında olup, 25 mg/ml konsantrasyonunda 20l ekstre (0.5 mg/disk) emdirilmiştir. Sonuçlar 3 deneyin ortalamasıdır.
Kl: Kloroform ekstresi, As: Aseton ekstresi, Et: Etanol ekstresi, (-): İnhibisyon yok.







single.php