35
ark.nın (2005) bildirdikleri nedenlere, kullanılan çözgenlerin aktif bileşikleri çözebilme yeteneklerine ve ekstre konsantrasyonlarına da bağlı olabilir.
Sideritis hololeucadan elde edilen ekstreler içerisinde en yüksek antibakteriyel aktiviteyi Micrococcus luteus İngilterea 8er mmlik inhibisyon zonlarıyla kloroform ve aseton ektreleri göstermiştir (Tablo 4.1 ve Ek Şekil 4.4). Dülger ve ark.nın (2005) Türkiyede yetişen bazı endemik Verbaskum, Sideritis ve Stachys türlerinin araştırmamızda kullanılan ancak suş numaraları farklı olan bazı bakteri suşlarına (Bacillus cereus, Listeria monocytogene, Micrococcus luteus, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris ve Pseudomonas aeruginosa) karşı antimikrobiyal özelliklerini belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada; 3 Sideritis türüne (S. brevidens, S. clicica ve S. vuralii) ait metanol ekstrelerinin bazılarının Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa ve Proteus vulgarise karşı antibakteriyel etkisinin bulunmadığı, Micrococcus luteusa karşı ise hiçbir ekstrenin inhibitör etkisinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Bazı ekstrelerin de yukarıda zikredilen bakteri suşlarına karşı 10.6-18.8 mm inhibisyon zonu aralıklarında antibakteriyel etkiye sahip oldukları saptanmıştır. Yapılan bu araştırmada ise yukarıda bildirilen araştırmadan farklı olarak en yüksek antibakteriyel etki Sideritis hololeucanın kloroform ve aseton ekstrelerince Micrococcus luteusa karşı tespit edilmiş; Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa ve Salmonella enteritidis e karşı ise hiçbir ekstrenin etkili olmadığı belirlenmiştir (Tablo 4,1). Elde edilen bu sonuçlar arasındaki farklılıklar; farklı çözgenler kullanılması nedeni ile çözgenlerin biyoaktif bileşikleri çözebilme yeteneklerine, bitki türlerinin farklılığından dolayı kimyasal bileşenlerinin kompozisyonlarına ve miktarlarının farklı olabilmesine, bitki örneklerinin toplanma zamanındaki farklılıklara bağlı olabilir.
Sideritis libanotica subsp. violascensden elde edilen ekstrelerin hiçbirinin Bacillus cereus, Micrococcus luteus, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa ve Salmonella enteritidis e karşı inhibitör etkilerinin olmadığı belirlendi (Tablo 4.1). Araştırmada kullanılan46. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

escherichia
salmonella
coli
bacillus
aeruginosa
pseudomonas


46. SAYFA ICERIGI

35
ark.nın (2005) bildirdikleri nedenlere, kullanılan çözgenlerin aktif bileşikleri çözebilme yeteneklerine ve ekstre konsantrasyonlarına da bağlı olabilir.
Sideritis hololeucadan elde edilen ekstreler içerisinde en yüksek antibakteriyel aktiviteyi Micrococcus luteus İngilterea 8er mmlik inhibisyon zonlarıyla kloroform ve aseton ektreleri göstermiştir (Tablo 4.1 ve Ek Şekil 4.4). Dülger ve ark.nın (2005) Türkiyede yetişen bazı endemik Verbaskum, Sideritis ve Stachys türlerinin araştırmamızda kullanılan ancak suş numaraları farklı olan bazı bakteri suşlarına (Bacillus cereus, Listeria monocytogene, Micrococcus luteus, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris ve Pseudomonas aeruginosa) karşı antimikrobiyal özelliklerini belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada; 3 Sideritis türüne (S. brevidens, S. clicica ve S. vuralii) ait metanol ekstrelerinin bazılarının Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa ve Proteus vulgarise karşı antibakteriyel etkisinin bulunmadığı, Micrococcus luteusa karşı ise hiçbir ekstrenin inhibitör etkisinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Bazı ekstrelerin de yukarıda zikredilen bakteri suşlarına karşı 10.6-18.8 mm inhibisyon zonu aralıklarında antibakteriyel etkiye sahip oldukları saptanmıştır. Yapılan bu araştırmada ise yukarıda bildirilen araştırmadan farklı olarak en yüksek antibakteriyel etki Sideritis hololeucanın kloroform ve aseton ekstrelerince Micrococcus luteusa karşı tespit edilmiş; Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa ve Salmonella enteritidis e karşı ise hiçbir ekstrenin etkili olmadığı belirlenmiştir (Tablo 4,1). Elde edilen bu sonuçlar arasındaki farklılıklar; farklı çözgenler kullanılması nedeni ile çözgenlerin biyoaktif bileşikleri çözebilme yeteneklerine, bitki türlerinin farklılığından dolayı kimyasal bileşenlerinin kompozisyonlarına ve miktarlarının farklı olabilmesine, bitki örneklerinin toplanma zamanındaki farklılıklara bağlı olabilir.
Sideritis libanotica subsp. violascensden elde edilen ekstrelerin hiçbirinin Bacillus cereus, Micrococcus luteus, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa ve Salmonella enteritidis e karşı inhibitör etkilerinin olmadığı belirlendi (Tablo 4.1). Araştırmada kullanılansingle.php