37
ve analjezik aktivitesini değerlendirmek amacıyla yaptıkları çalışmada; S. canariensis in ham etanol ekstresi ile kloroform ve aköz fraksiyonları 0.75, 1.25 veya 2.50 mg dozlarda, disk difüzyon metodu ile bazı mikroorganizmalara (Staphylococcus aureus CECT 240, Staphylococcus epidermidis CECT 231, Micrococus luteus CECT 247, Bacillus subtilis CECT 356, Bacillus cereus var. mycoides CECT 193, Klebsiella pneumoniae CECT 440, Pseudomonas aeruginosa CECT 110, Bordetella bronchiseptica CECT 142, Escherichia coli CECT 405, Candida albicans CECT 1001, Candida tropicales CECT 1400, Candida guillermondii CECT 1019, Saccharomyces cerevisae CECT 1193 ve Cryptococcus albidus CECT 1081 ) karşı antimikrobiyal etkileri yönünden incelenmiştir. Araştırma sonucunda; 0.250 mg/ml dozda etanol ekstresinin Bacillus subtilis e karşı 12 mm lik bir inhibisyon çapı ve 0.125 mg/ml de kloroform ve aköz fraksiyonlarının S. aureus, B. cereus var. mycoides ve B. subtilis e karşı 11 mm lik inhibisyon zonları gösterdiğinin tespit edilmesine rağmen, test edilen mikroorganizmalara karşı mukayese antibiyotiğine göre önemli bir antimikrobiyal aktivite tespit edilemediği bildirilmiştir. Yapılan bu araştırmada ise, Hernndez ve Rabanal ın (2002) araştırma sonuçlarına paralel olarak ekstrelerin genelde test edilen bakteriler üzerinde önemsiz antibakteriyel etkiye sahip olduğu tespit edilmiş olup, Gram pozitif bakterilerin Gram negatif bakterilere oranla ekstrelere karşı daha duyarlı olduğunu ortaya koyan diğer çalışmalarla (Gergis ve ark. 1990, Darias ve ark. 1990, Gergis ve ark. 1991, Ezer ve ark. 1994) bir paralellik kurulamamıştır. Ekstrelerin genelde gram pozitif ve gram negatif bakterilere karşı aynı düzeyde önemsiz antibakteriyel aktiviteye sahip olduğu belirlenmiştir. Elde edilen bu sonuçlar arasındaki farklılıklar; farklı çözgenler kullanılması nedeniyle çözgenlerin biyoaktif bileşikleri çözebilme yeteneklerine, bitki türlerinin farklılığından dolayı kimyasal bileşenlerinin kompozisyonları ve miktarlarının farklı olabilmesine, bitki örneklerinin toplanma zamanındaki farklılıklara bağlı olabilir.48. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Tokat yöresinde bulunan bazı makromantar türlerinin antimikrobiyal aktivitesinin araştırılması - Sayfa 75
62 Pseudomonas aeroginosa ATCC 9027 üzerine ise etanol ve etil asetat ekstrelerinin etkili olduğu görülmüştür. Bacillus subtilis ATCC 6633 ve Staphylococcus pyogenez ATCC 176 üzerine etanol ve aseton ekstrelerinin etkili olduğu, Staphylococcus aureus ATCC 29213 üzerine ise sadece etanol ekstrelerinin antimikrobiyal aktivitelerinin bulunduğu görülmüştür. Dülger ve ark. (2002a)’nın yapmış olduğu ça...
Tokat yöresinde bulunan bazı makromantar türlerinin antimikrobiyal aktivitesinin araştırılması - Sayfa 76
63 conica’dan hazırlanan aseton, kloroform, etil asetat, aseton ekstrelerinin bazı mikroorganizmalara karşı etkili olduğu bildirilmiştir. Morchella esculenta’nın Pseudomonas aeroginosa ATCC 9027 üzerine tüm ekstrelerinin hiçbir etkilerinin olmadığı görülmüştür. Escherichia coli, Staphylococcus aureus ATCC 29213 üzerine sadece etanol ekstresinin, Bacillus cereus DSM 4312 üzerine sadece etil aseta...
Enterobacter cloacae ve Enterobacter aerogenes türlerinden elde edilen lipopolisakkarit yapısındaki endotoksinlerin bazı hastane enfeksiyonları üzerine etkileri - Sayfa 96
81 aureus, Escherichia coli ve Candida albicans’a karşı antimikrobiyal etkileri disk difüzyon tekniği ile incelenmiştir. En aktif bileşik, 5-fluoro-2-(4-fluorofenil)-6morfolino-1H-benzimidazol (7), C. Albicans’a karşı 17 mm lik inhibisyon zon çapı ile flukonazole (18 mm) oldukça yakın bir etki göstermiştir (Kuş ve Altanlar, 2006). Dülger ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada (1998), Cetraria is...

48. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

aureus
karşı
antimikrobiyal
bacillus
albicans
candida


48. SAYFA ICERIGI

37
ve analjezik aktivitesini değerlendirmek amacıyla yaptıkları çalışmada; S. canariensis in ham etanol ekstresi ile kloroform ve aköz fraksiyonları 0.75, 1.25 veya 2.50 mg dozlarda, disk difüzyon metodu ile bazı mikroorganizmalara (Staphylococcus aureus CECT 240, Staphylococcus epidermidis CECT 231, Micrococus luteus CECT 247, Bacillus subtilis CECT 356, Bacillus cereus var. mycoides CECT 193, Klebsiella pneumoniae CECT 440, Pseudomonas aeruginosa CECT 110, Bordetella bronchiseptica CECT 142, Escherichia coli CECT 405, Candida albicans CECT 1001, Candida tropicales CECT 1400, Candida guillermondii CECT 1019, Saccharomyces cerevisae CECT 1193 ve Cryptococcus albidus CECT 1081 ) karşı antimikrobiyal etkileri yönünden incelenmiştir. Araştırma sonucunda; 0.250 mg/ml dozda etanol ekstresinin Bacillus subtilis e karşı 12 mm lik bir inhibisyon çapı ve 0.125 mg/ml de kloroform ve aköz fraksiyonlarının S. aureus, B. cereus var. mycoides ve B. subtilis e karşı 11 mm lik inhibisyon zonları gösterdiğinin tespit edilmesine rağmen, test edilen mikroorganizmalara karşı mukayese antibiyotiğine göre önemli bir antimikrobiyal aktivite tespit edilemediği bildirilmiştir. Yapılan bu araştırmada ise, Hernndez ve Rabanal ın (2002) araştırma sonuçlarına paralel olarak ekstrelerin genelde test edilen bakteriler üzerinde önemsiz antibakteriyel etkiye sahip olduğu tespit edilmiş olup, Gram pozitif bakterilerin Gram negatif bakterilere oranla ekstrelere karşı daha duyarlı olduğunu ortaya koyan diğer çalışmalarla (Gergis ve ark. 1990, Darias ve ark. 1990, Gergis ve ark. 1991, Ezer ve ark. 1994) bir paralellik kurulamamıştır. Ekstrelerin genelde gram pozitif ve gram negatif bakterilere karşı aynı düzeyde önemsiz antibakteriyel aktiviteye sahip olduğu belirlenmiştir. Elde edilen bu sonuçlar arasındaki farklılıklar; farklı çözgenler kullanılması nedeniyle çözgenlerin biyoaktif bileşikleri çözebilme yeteneklerine, bitki türlerinin farklılığından dolayı kimyasal bileşenlerinin kompozisyonları ve miktarlarının farklı olabilmesine, bitki örneklerinin toplanma zamanındaki farklılıklara bağlı olabilir.single.php