5. SONUÇ VE ÖNERİLER

38

Türkiyede endemik olarak bulunan S. hololeuca ve S. libanotica subsp. violascens bitki türlerinden elde edilen kloroform, aseton ve etanol ektrelerinin disk difüzyon metoduyla antibakteriyel aktiviteleri araştırıldı. Deney sonuçlarına göre;
1. Araştırmada kullanılan ekstrelerin hiçbirinin Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa ve Salmonella enteritidis e karşı inhibitör etkilerinin olmadığı tespit edildi,
2. Araştırmada kullanılan diğer ekstrelerin test edilen bakterilerin en az birine karşı önemsiz denilebilecek derecede (7-8 mm inhibisyon zonu) inhibitör etkileri belirlendi,
3. Antibakteriyel aktiviteleri tespit edilen ekstrelerin hücrelere toksisitesi subjektif olarak değerlendirilmiştir. Sitotoksisite deneyleri ile bu ekstrelerin toksik konsantrasyonlarının belirlenmesi verilerin yorumlanmasına katkı sağlayacaktır,
4. Antibakteriyel etkileri araştırılan Sideritis L. türlerinin farklı zamanlarda, farklı coğrafik bölgelerden toplanarak ve ekstreleri elde etme işleminde Soxhlet cihazının kullanılarak araştırmanın karşılaştırmaları olarak yapılmasının yararlı olacağı kanaatindeyiz (Çünkü; her ne kadar araştırılan türlerin kimyasal kompozisyonları antimikrobiyal aktiviteleri üzerine yok denecek kadar az araştırma olmasına rağmen, yapılan literatür çalışmalarında diğer Sideritis türlerinin büyük bir kısmında antimikrobiyal aktiviteden sorumlu maddelerin tespit edilmesi ve üzerinde çalıştığımız Sideritis türlerinin genellikle antimikrobiyal aktivite gösterdiği bilinen uçucu yağları içermesi, bu bitki türlerinin zayıf antibakteriyel aktivite göstermesi konusunda şüphe uyandırmaktadır. Diğer taraftan ekstreleri elde etmede kullandığımız maserasyon yönteminde ekstrelerin oda ısısında muamele edilmeleri, aktif bileşiklerin49. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kilis ve Gaziantep yöresinde tüketilen bazı yabani sebzelerin mineral içerikleri ve mikrobiyolojik analizleri - Sayfa 62
kullanarak gram negatif, gram pozitif ve maya türlerine olan antimikrobiyal aktivitesine bakmışlardır. En yüksek aktivite (inhibiyon çapı: 28 mm) bitkinin köklerinin kloroform ekstresinde görülmüştür. Ekstreler Candida albicans’a karşı hiçbir etki göstermemiştir. Proestos ve ark. (2008), Polygonum aviculare’nin metanollü ekstreleriyle disk difüzyon metodunu kullanarak 6 farklı bakteriye karşı anti...

49. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

antibakteriyel
aktivite
bitki
karşı
antimikrobiyal
ekstrelerin


49. SAYFA ICERIGI

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

38

Türkiyede endemik olarak bulunan S. hololeuca ve S. libanotica subsp. violascens bitki türlerinden elde edilen kloroform, aseton ve etanol ektrelerinin disk difüzyon metoduyla antibakteriyel aktiviteleri araştırıldı. Deney sonuçlarına göre;
1. Araştırmada kullanılan ekstrelerin hiçbirinin Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa ve Salmonella enteritidis e karşı inhibitör etkilerinin olmadığı tespit edildi,
2. Araştırmada kullanılan diğer ekstrelerin test edilen bakterilerin en az birine karşı önemsiz denilebilecek derecede (7-8 mm inhibisyon zonu) inhibitör etkileri belirlendi,
3. Antibakteriyel aktiviteleri tespit edilen ekstrelerin hücrelere toksisitesi subjektif olarak değerlendirilmiştir. Sitotoksisite deneyleri ile bu ekstrelerin toksik konsantrasyonlarının belirlenmesi verilerin yorumlanmasına katkı sağlayacaktır,
4. Antibakteriyel etkileri araştırılan Sideritis L. türlerinin farklı zamanlarda, farklı coğrafik bölgelerden toplanarak ve ekstreleri elde etme işleminde Soxhlet cihazının kullanılarak araştırmanın karşılaştırmaları olarak yapılmasının yararlı olacağı kanaatindeyiz (Çünkü; her ne kadar araştırılan türlerin kimyasal kompozisyonları antimikrobiyal aktiviteleri üzerine yok denecek kadar az araştırma olmasına rağmen, yapılan literatür çalışmalarında diğer Sideritis türlerinin büyük bir kısmında antimikrobiyal aktiviteden sorumlu maddelerin tespit edilmesi ve üzerinde çalıştığımız Sideritis türlerinin genellikle antimikrobiyal aktivite gösterdiği bilinen uçucu yağları içermesi, bu bitki türlerinin zayıf antibakteriyel aktivite göstermesi konusunda şüphe uyandırmaktadır. Diğer taraftan ekstreleri elde etmede kullandığımız maserasyon yönteminde ekstrelerin oda ısısında muamele edilmeleri, aktif bileşiklerinsingle.php