i
İÇİNDEKİLER
1. GİRİŞ.1 2. KAYNAK ARAŞTIRMASI.3 3. MATERYAL ve METOT.19
3.1. Materyal.19 3.1.1. Endemik bitkiler.19 Sideritis hololeuca Boiss. & Heldr. apud Bentham.19 Sideritis libanotica Labill. subsp. violascens.20 3.1.2. Kullanılan gereçler.22 3.1.3. Kullanılan kimyasal maddeler ve besiyerleri.22 3.1.4. Kullanılan mikroorganizma suşları.24 Bakteri suşları.24
3.2. Metot.26 3.2.1. Bitki örneklerinin ekstraksiyonu.26 3.2.2. Evaporasyon ve kaba maddelerin elde edilmesi.27 3.2.3. Ekstraktların stok konsantrasyonlarının hazırlanması.27 3.2.4. Disk difüzyon testi için stok çözeltiden (100 mg/ml) 25 mg/ml konsantrasyonunda sulandırmaların hazırlanması.28 3.2.5. Bakteri besiyerlerinin hazırlanması.28
3.2.6. Bakteri süspansiyonlarının hazırlanması.29 3.2.7. Solüsyonların hazırlanması.29
3.2.8. Ekstraktların antibakteriyel aktivitelerinin belirlenmesi.308. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Diyarbakır ve çevresinde yetişen Cynara syriaca metanol ekstraktının antioksidan, antimikrobiyal ve mutajenik aktivitesinin belirlenmesi - Sayfa 3
İÇİNDEKİLER Sayfa TEŞEKKÜR…………………………….................................................................................. I İÇİNDEKİLER…………..........................……………….……………………………….…. II ÖZET………..............................................……………….…………………….………….… IV ABSTRACT……………………………...……………….…………………………….…..... V ÇİZELGE LİSTESİ…………..................……………….………………………..……….... VI ŞEKİL LİST...
Anthemis tinctoria (sarı papatya) bitkisinden hazırlanan özütlerin antibakteriyel etkilerinin incelenmesi - Sayfa 6
1.3.3. Gen Ekspresyonu ………………………………………………………. 16 1.3.4. Fitoöstrojenik Etki ……………………………………………………… 17 2. KONU İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR ……………………………………………. 20 2.1. Genel Bilgiler ……………………………..................................................... 20 2.1.1. Anthemis tinctoria’nın Sistematiği ……………….................................. 20 2.1.2. Anthemis tinctoria ve bazı Anthemis türlerinin kimyasal bileşimi……...
Bakır iyonlarının biyosorpsiyon yöntemiyle giderilmesinde Rhizobium phaseoli bakterisinin etkisi üzerine bir araştırma - Sayfa 30
2. MATERYAL VE METOT 2.1. Materyal 2.1.1. Bakteri Kültürleri Araştırmada biyosorpsiyon yöntemiyle bakır giderimi için Fırat Üniversitesi Mikrobiyoloji Laboratuarından temin edilen Rhizobium phaseoli CIAT 899 suşu ve 2 adet R. phaseoli izolatı kullanılmıştır. 2.1.2. Besiyerleri Araştırmada Rhizobium cinsi bakterilerin geliştirilmesinde Yeast Ekstrakt Mannitol (YEM) sıvı besiyeri kullanılmışt...

8. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

besiyerleri
kullanılan
materyal
bakteri
metot
hazırlanması


8. SAYFA ICERIGI

i
İÇİNDEKİLER
1. GİRİŞ.1 2. KAYNAK ARAŞTIRMASI.3 3. MATERYAL ve METOT.19
3.1. Materyal.19 3.1.1. Endemik bitkiler.19 Sideritis hololeuca Boiss. & Heldr. apud Bentham.19 Sideritis libanotica Labill. subsp. violascens.20 3.1.2. Kullanılan gereçler.22 3.1.3. Kullanılan kimyasal maddeler ve besiyerleri.22 3.1.4. Kullanılan mikroorganizma suşları.24 Bakteri suşları.24
3.2. Metot.26 3.2.1. Bitki örneklerinin ekstraksiyonu.26 3.2.2. Evaporasyon ve kaba maddelerin elde edilmesi.27 3.2.3. Ekstraktların stok konsantrasyonlarının hazırlanması.27 3.2.4. Disk difüzyon testi için stok çözeltiden (100 mg/ml) 25 mg/ml konsantrasyonunda sulandırmaların hazırlanması.28 3.2.5. Bakteri besiyerlerinin hazırlanması.28
3.2.6. Bakteri süspansiyonlarının hazırlanması.29 3.2.7. Solüsyonların hazırlanması.29
3.2.8. Ekstraktların antibakteriyel aktivitelerinin belirlenmesi.30single.php