Sigara içmeyen eğitim fakültesi öğrencilerinin sigaraya karşı tutumları ve etkileyen faktörler
TC ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
SİGARA İÇMEYEN EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SİGARAYA KARŞI TUTUMLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
ÖZGE BİLGE ATAY
YÜKSEK LİSANS TEZİ
TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. MEHMET ALİ KURÇER
ZONGULDAK 20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Zonguldak il merkezindeki liselerde sigara ile mücadelede akran eğitiminin etkisi - Sayfa 1
T. C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI ZONGULDAK İL MERKEZİNDEKİ LİSELERDE SİGARA İLE MÜCADELEDE AKRAN EĞİTİMİNİN ETKİSİ SAADET ÇOLAK ÖZDEMİR YÜKSEK LİSANS TEZİ TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. MEHMET ALİ KURÇER ZONGULDAK 2011 ...
Zonguldak il merkezindeki liselerde sigara ile mücadelede akran eğitiminin etkisi - Sayfa 2
T. C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI ZONGULDAK İL MERKEZİNDEKİ LİSELERDE SİGARA İLE MÜCADELEDE AKRAN EĞİTİMİNİN ETKİSİ SAADET ÇOLAK ÖZDEMİR YÜKSEK LİSANS TEZİ TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. MEHMET ALİ KURÇER ZONGULDAK 2011 ...
Zonguldak ili merkez ilçesinde bağışıklama hizmeti veren 1. basamak sağlık kurumlarında soğuk zincirin değerlendirilmesi ve sağlık personelinin bilgi durumu - Sayfa 2
ZONGULDAK İLİ MERKEZ İLÇESİNDE BAĞIŞIKLAMA HİZMETİ VEREN 1. BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA SOĞUK ZİNCİRİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SAĞLIK PERSONELİNİN BİLGİ DURUMU Dr. Özgür SEKRETER Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalında Yüksek Lisans Tezi Olarak Hazırlanmıştır ZONGULDAK Ocak 2008 2 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

zonguldak
karaelmas
üniversitesi
sağlık
halk
sağlığı


1. SAYFA ICERIGI

TC ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
SİGARA İÇMEYEN EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SİGARAYA KARŞI TUTUMLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
ÖZGE BİLGE ATAY
YÜKSEK LİSANS TEZİ
TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. MEHMET ALİ KURÇER
ZONGULDAK 2010

İlgili Kaynaklarsingle.php